Uddannelse & mentorordning

Kwera – finansiering af videregående uddannelse til unge i Malawi

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Støtte til videre- og færdigudvikling af iværksætterprogram

Kwera (som betyder ’at klatre’ på Chichewa – et af Malawis officielle sprog) blev startet i 2017 af Kwera’s nuværende CEO Jimmy Scavenius Lang, som i 2015 solgte alt, hvad han ejede og flyttede til Malawi for at arbejde med uddannelse. 

Kwera arbejder for at skabe forandring i Malawi ved at sikre, at flere unge får en lang videregående uddannelse. Uddannelse er en af de største gaver man kan give et ungt menneske. Samtidig rækker betydningen af uddannelse langt ud over den enkelte, da uddannelse er en forudsætning for, at vi kan sikre en økonomisk bæredygtig udvikling i nogle af verdens fattigste lande. 
Kwera er en af de første løsninger til at skabe selvfinansierende uddannelse ved, at de studerende betaler en procentdel af deres løn tilbage til Kwera, når de er dimitteret og er kommet i arbejde. De studerende betaler ikke noget til Kwera, hvis de ikke kommer i arbejde (og de betaler ikke noget under deres uddannelse). Tilbagebetalinger reinvesteres i nye studerende og på den måde kommer Kwera sammen med de studerende et skridt tættere på et selvfinansierende uddannelsessystem. 

Sideløbende med at de unge studerer på universitetet, skal de studerende gennemføre et 4-årigt kompetence- og iværksætterprogram. Programmet skal sikre de studerende de nødvendige kompetencer til at komme godt i gang på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. 
For at Kwera kan skabe optimal forandring og virkelig gøre en forskel for de unge og de unges familier i Malawi, ønsker Kwera at videre- og færdigudvikle kompetence- og iværksætterprogrammet. Dette skal bl.a. muliggøre, at flere af Kweras studerende kommer i arbejde og bliver i stand til at finansiere uddannelse til nye studerende. 

Kwera fejrede sine første to dimittender i starten af 2021, som begge er kommet i arbejde og i dag bidrager til at finansiere uddannelse til nye Kwera studerende.