Kultur

Kulturroen

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Links

Kulturroen samler hver måned ældre til en aften med aktiviteter inden for kortspil, engelsk, madlavning, blomsterbinding, lokal historie, maling/tegning og litteratur. Medlemmer deler sig ind i hold efter ønskede aktiviteter. Efter aktiviteterne er der fællessang og spisning. Vi ønsker at udvide vores gøren med fire årlige større arrangementer, hvor alle ældre enlige og par i vores område bliver inviteret. Via denne udvidelse håber vi, at flere vil være medlem og løbende deltage i de månedlige møder. De fire arrangementer vil omhandle emner som musik, lokalt teater, biograf, debatter og foredrag med relevante emner for ældre, der sluttes af med fællesspisning for alle.

Formålet er en kulturcentervirksomhed, hvor lokalsamfundets beboere får mulighed for at mødes til fælles aktiviteter og socialt samvær på tværs af alder, køn m.m. via fællesspisning, interessegrupper og kulturelle enkelt-arrangementer.