Projekter

Kom Godt Videre

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Kom Godt videre er igangsat af Telegrafhistorisk Samling/Militærhistorisk Samling Fredericia (THS), som har til formål at bevare den danske hærs signaltekniske kulturarv samt at formidle Fredericia garnisons militærhistorie. THS udstiller på to domiciler, i den Gamle Hovedvagt og på Ryes Kaserne, hvor det er muligt at restaurere det sjældne kommunikationsudstyr samt 24 militære veterankøretøjer. Køretøjerne anvendes i vid udstrækning til udadvendte udstillinger og events.

Der er p.t. til THS knyttet 2 flex-ansatte, 3 praktikanter fra Fredericia Kommune samt 54 frivillige. Af disse består ”Kom Godt Videre” p.t. af 12 personer, som livet har ramt hårdt.

Formålet er at forbedre den mentale sundhed for psykisk sårede veteraner, soldater afskediget af helbredsmæssige årsager, men også nogle få civile med svære sygdomme. Blandt deltagerne i Kom Godt videre er personer med bl.a. PTSD, depression, kræft, Aspergers Syndrom, dårligt hjerte og følgevirkninger af blodprop og nyretransplantation.

Konceptet er enkelt: Deltagerne får udpeget køretøjer og udstyr, som de sammen med de lidt ældre frivillige skal arbejde med. De frivillige hjælper også med kontinuerligt fremmøde, opfølgning på sygdomsforløb, besøg under hospitals- og rekonvalescentophold, bisidderfunktion ved kommunen mv. projektets arbejde foregår med udgangspunkt i, at der skal være ”højt til loftet” og plads til forskellighed. Resultatet af arbejdsfællesskabet er dels, at kulturarven bliver sikret og dels, at de fleste ender med at få fast arbejde eller på anden vis får sikker grund under fødderne.

Projektets positive effekt bekræftes bl.a. af, at det er ’blåstemplet’ af Fredericia Kommune, der kontinuerligt sender praktikanter til arbejdsprøvning og giver §18 tilskud. Hvad angår driften af projektet leverer forsvaret basale driftsydelser så som lokaler, vand, el, varme og drivmidler mv. Herudover må THS selv skaffe midler til de museale aktiviteter herunder ’Kom Godt Videre’. Blandt fonde som støtter THS er bl.a. VELUX Fonden, Jascha Fonden, og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, og ikke mindst Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. 

LIGNENDE SAGER

SisterPower International
SisterPower er en dansk hjælpeorganisation, som arbejder for at skabe fysisk, følelsesmæssig, økonomisk, social og strukturel sikkerhed for verdens mest udsatte kvinder samt at beskytte deres ret til at blive behandlet lige i værdighed og rettigheder.
Vaskeriet – et fællesskab med plads til alle
Vaskeriet er et moderne forsamlingshus på kanten af Gellerupparken. Vaskeriet er også en øvebane for udviklingshæmmede og et fællesskab, der knytter bånd mellem beboerne i lokalområdet, bygger bro over fordomme og modvirker ensomhed.