Hjemløse & socialt udsatte

Kirkens Korshærs gadesygeplejerske i Esbjerg

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Fire menneskeliv. Det er, hvad Kirkens Korshærs gadesygeplejerske i Esbjerg har reddet fra at dø på under 1 år. I virkeligheden er mange flere reddet – fra sygdom, ensomhed, svigt og utilstrækkelig behandling. Kirkens Korshær i Esbjerg har i et udviklingsprojekt ansat Sunyan som gadesygeplejerske, fordi brugerne på varmestuen kom med ubehandlede sår, tandbylder og flænger i hovedet. Formålet med projektet er at styrke socialt udsattes helbred og livsvilkår via udvikling og etablering af en brobyggende sundhedsindsats, der gør trinnet til hjælp lavere og mere overkommeligt.

Sunyan hjælper de socialt udsatte, der sjældnere går til lægen, fordi trinnet ind ad døren ofte er uoverskueligt alene. Enten pga. utrygheden ved uvante omgivelser i venteværelset, manglende viden om at de kan få hjælp og behandling, eller fordi de er blevet svigtet så ofte, at de ikke længere tør række ud efter hjælp selv. Her gør gadesygeplejersken en afgørende forskel.

Som gadesygeplejerske hjælper Sunyan hjemløse, misbrugere og/eller psykisk syge, der ellers ikke får den hjælp, omsorg og sundhedsfaglige behandling, de har brug for. Det gør hun først og fremmest ved at være til stede, hvor de socialt udsatte mennesker er – i Kirkens Korshærs varmestue i Esbjerg, i parker og på gaden rundt i byen. Her møder hun mennesket og opbygger tillidsfulde relationer i øjenhøjde. Det giver Sunyan mulighed for at behandle dem, hun selv kan hjælpe, samt mulighed for at hjælpe udsatte mennesker videre til den behandling, de har brug for. Hun går med til lægen, tandlægen eller på hospitalet, så de udsatte ikke skal træde op af det første høje trin alene. Det gør, at flere opdager muligheden for hjælp og behandling, at flere rækker ud efter den – og i sidste ende at den hjemløse, misbrugeren og/eller den psykisk syge har overskuddet til at tackle andre udfordringer i livet, der fastholder dem i en udsat position.

Sunyan arbejder desuden på at opbygge et korps af social- og sundhedsfaglige frivillige, der kan hjælpe med mindre skavanker i varmestuen – fx tandlæger og fysioterapeuter. Den allervigtigste opgave for gadesygeplejersken er dog at bygge bro til det offentlige sundhedssystem, så også socialt udsatte mennesker kommer til lægen, tandlægen eller på hospitalet, når der er behov for det. Her hjælper Sunyan med at afsøge mulighederne for støtte, booke tid hos lægen, være bisidder for de, der ønsker det – og generelt med at åbne døren til velfærdssamfundets sundhedsvæsen. En dør, der for de svageste og udsatte i samfundet ofte er for tung og besværlig at åbne alene, men kan åbnes med den tid og tillid, gadesygeplejersken skaber.

LIGNENDE SAGER

Bindeleddet
Bindeleddet støtter sårbare unge hjemløse i overgangen fra hjemløshed til eget hjem. Ressourcestærke, frivillige mentorer styrker den unges tro på sig selv og skaber nye positive netværk.
Brugernes Akademi
Brugernes Akademi er en frivillig forening af og for stofbrugere, hvis formål er at forbedre stofbrugeres vilkår og rettigheder. Foreningen er stiftet af formand Anja Plesner Bloch og har eksisteret i snart 8 år.
Familienetværket Friends & Family – en håndsrækning til udsatte familier i Københavns Nordvest-kvarter
Friends & Family er et familienetværk, som arbejder med at afhjælpe og forebygge sociale problemer i sårbare familier. Vi arrangerer familiesamlinger, aktiviteter for børnene og hjælper familierne til en forandring i livet.
Forælder Fondens frivillige sociale arbejde
Forælder Fonden hjælper udsatte enlige forsørgere og deres børn med rådgivning og midlertidige boliger. Frivillige medarbejdere giver familierne en hånd.
Hellebro
Den private velgørende forening Hellebro i Valby er en helhedsorienteret indsats for unge hjemløse ml. 18-29 år, der arbejder for, at de unge kommer i bolig, job, uddannelse - og kommer tilbage på sikker grund.
Hjemløsedyrlægerne
Hjemløsedyrlægerne yder gratis dyrlægehjælp til Hjemløses hunde i København. Vi tilbyder sundheds/vaccinations tjek ved fastlagte konsultationer og ind imellem de åbne konsultationer mødes vi med den hjemløse på gaden hvis hunden er blevet akut syg.
Madklubben RG60 for unge hjemløse
Stem og støt madklub for hjemløse unge. I en kaotisk hverdag som ung hjemløs, har det stor betydning at være del af et fællesskab. Og det er netop, hvad madklubben er, et fællesskab og et frirum hvor der er kort til latter og problemerne glemmes for en stund.
PROJEKT HJEMLØS
PROJEKT HJEMLØS er et gratis værested for byens hjemløse, vi er ikke blot et almindeligt værested, vores fokus er også på miljøet, vi driver et værested, der samtidig er Grøn. Vi hjælper hjemløse og gør en indsats for hjælpe vores klode.
Stop Spild Lokalt (Vordingborg)
Vi hjælper dagligt mellem 30-40 familier i Vordingborg med at få mad på bordet, og vi er med i Danmarks største juleuddeling, hvor vi hjælper mellem 100 og 200 familier.