Projekter

Kembujeh School Friends

Links

Med henblik på at hjælpe ikke boglige stærke og fattige unge mennesker til en uddannelse, er J. Kastrup Skills Centeret (JKSTC) etableret af foreningen Kembujeh School Friends (KSF) i Kembujeh, Gambia.

Skolen kan bedst sammenlignes med en dansk teknisk skole i miniformat. Der tilbydes undervisning til både piger og drenge. I øjeblikket tilbyder skolen følgende linjer; Constructor-, skrædder- og smedelinjer. Samtidig undervises i almene fag så som sprog, matematik, samfundsfag og EDB.

Udover den lokale daglige ledelse styres skolen af en bestyrelse, sammensat af repræsentanter fra lokalsamfundet og fra KSF. I Danmark er der desuden nedsat et byggeudvalg, som skal planlægge skolens udvikling, bygningernes indretning og opførelse samt ikke mindst indsamle penge til skolens fortsatte udbygning. Byggeudvalgets formand er som regel flere gange om året i Gambia.
Der er pt. opført teorilokaler, skrædderværksted, toiletbygning, teknikbygning og en administrationsbygning. Se venligst billeder på hjemmesiden. i november 2018 startes der på opførelse af en hårdt tiltrængt værkstedsbygning. Selv om klimaet er varmt i Gambia, og åbner mulighed for udendørs "åbne værksteder" er der behov for nogle efter danske forhold simple bygninger, der kan afskærme for solen og regnbyger i regntiden.
Foreningen ønsker ikke at lånefinansiere bygninger, hvorfor nye bygninger og tekniske anlæg opføres efterhånden, som der er økonomi her til. På foreningens hjemmeside findes en plan for skolens udbygning.

En stor del af Gambias voksne befolkning er stadig analfabeter. Som følge heraf forsøger skolens bestyrelse, i samarbejde med lokale repræsentanter, at åbne mulighed for at skolens lokaler, uden for normal undervisningstid, bliver stillet til rådighed for landsbyens befolkning. Tanken er, at der kan laves aftenundervisning inden for områder som f. eks. sundhed, sprog, sociale forhold mv. Ideen er til dels inspireret af det danske forsamlingshus.
Det er næsten umuligt at åbne en avis eller lytte til nyhederne uden at høre ordet "migrant". Desværre søger også unge mennesker fra Gambia til det forjættede Europa.
I KSF tror vi på, at det kan nytte at hjælpe i lokalsamfundet. Ved at uddanne de unge mennesker, og give dem nogle drømme og muligheder for fremtiden, tror vi på, at chancen for at fastholde dem i hjemlandet, hvor der er brug for dem, er væsentlig større.

Vi håber, at fondens bestyrelse vil være åben for at kigge udenfor landets grænser, når Årets Hjertesager skal kåres. Er vi heldige at komme i betragtning, skal en evt. støtte bruges til det nye værksted.

 

LIGNENDE SAGER

Team Fred
Team Fred er et nyt tennisprojekt i Virum-Sorgenfri Tennisklub, der hjælper børn med autisme og andre psykiske udviklingsvanskeligheder med komme i gang med tennis. Formålet med projektet er, at børn med autisme og andre psykiske udviklingsvanskeligheder også skal være en del af et fællesskab i en sport, hvor træningen kan tilpasses børnenes individuelle behov.
Vaskeriet - en øvebane for udviklingshæmmede
Forening Vaskeriet holder til i fællesvaskeriet i Søvangen, på kanten af Gellerupparken. Vaskeriet er en øvebane for 5 udviklingshæmmede og et fællesskab der knytter bånd mellem beboerne i Søvangen, bygger bro over fordomme og modvirker ensomhed.