Børn & unge

Sårbare og ensomme børns ophold på Julemærkehjem i 10 uger

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Hvert år får op mod 1.000 børn hjælp på et af de fem Julemærkehjem. Fællesnævneren for langt størstedelen af de børn er, at de mistrives på grund af ensomhed, mobning og social isolation. Børnene er i alderen 7 til 14 år og ensomheden og oplevelsen af at være alene sætter dybe spor i børnene. De har hårdt brug for hjælp til at vende mistrivsel til en glad barndom med venner og legeaftaler. Den hjælp får de på Julemærkehjemmene.

Julemærkehjemmene giver børn og deres familier muligheden for at starte forfra. Helt konkret bor børnene på Julemærkehjem i en periode sammen med andre børn, som også arbejder med deres udfordringer. Tydelige rammer, nye fællesskaber og den rigtige blanding af sund mad og motion, hjælper børnene til at finde deres styrker. De opbygger selvværd ved at lære nye måder at se på sig selv og verden. 

Et ophold på et Julemærkehjem varer 10 uger, men hele forløbet omkring opholdet varer 6 måneder fra forbesøg til opfølgningsdag. Vi følger desuden børnene i op til et år efter deres ophold er afsluttet, og vores resultatdokumentation viser, at deres livskvalitet og trivsel bliver markant bedre.

Forældrenes støtte og opbakning før, under og efter opholdet er helt afgørende for at barnet når sine mål med opholdet, og at de gode resultater fastholdes på langt sigt. Derfor stiller vi krav til forældrene om involvering i hele forløbet, f.eks. med deltagelse i forældredage, hvor der arbejdes med forskellige tema-tikker, og weekendopgaver, der skal løses sammen med barnet – oftest er det opgaver, der relaterer sig til ugens trivsels- eller madværksteder. Derudover samarbejder vi også med børnenes skoler og hjemkommuner for at sikre barnet den bedst mulige støtte efter opholdets afslutning.

Helt overordnet arbejder vi for, at det enkelte barn får vendt mistrivsel til en ny start. Barnet får styrket sit selvværd og sine kompetencer, og får en bedre tro på sig selv. Børnene bliver fulgt op til et år efter, de afslutter deres ophold. Vi måler på børnenes egen tro på dem selv, deres egene vurdering af deres liv som over/under middel og meget andet. Vores langsigtede mål er at det enkelte barn får en god barndom og ungdom hvor barnet har kompetencer og ressourcer til at indgå i meningsfulde fællesskaber og gennemføre en uddannelse. På den lange bane bliver barnet klædt på til at finde sin plads på arbejdsmarkedet og få et godt voksenliv.  

LIGNENDE SAGER

Begavet med Glæde – hjælper højtbegavede børn med at finde trivsel og glæde i livet
Begavet med Glæde er en NGO, der vil udrydde mistrivsel hos højtbegavede børn. Vi vil sikre børnenes ret til at blive udfordret og støttet på linje med andre børn - og hjælpe til at disse børn mødes med forståelse. Det kræver en aktiv indsats.
BørneBuddies
BørneBuddies hjælper børn, der er pårørende i familier, ramt af sygdom eller dødsfald med de små, men vigtige, ting i hverdage, fx leg, udflugter, biograftur, lektier m.m. En børnebuddy kan også gå med til fritidsaktiviteter, sport og kulturarrangementer. Aktiviteterne foregår på barnets præmisser og ud fra barnets ønsker.
Børns Voksenvenner
Hos Børns Voksenvenner skaber vi nære venskaber mellem børn med spinkle voksennetværk og frivillige med tid og overskud til at gøre en forskel.
BROEN – hjælper udsatte børn og unge til en aktiv fritid
BROEN hjælper børn og unge fra socialt udsatte familier til at kunne deltage i det lokale idræts- og fritidsliv. Her bliver de del af gode fællesskaber med andre børn og møder voksne rollemodeller. Det styrker børnenes trivsel i hverdagen.
DrengeAkademiet – Fra dreng på kanten til ung i fællesskabet
DrengeAkademiet har til formål at give udfordrede drenge en bedre chance i livet ved at fremme deres mentale sundhed, robusthed og handlekraft. Projektet består af 2 ugers læringscamp og en 1-årig gruppementorordning med en integreret forældreindsats.
Hjernebarnet
Livet er ofte svært, når man har et barn med en hjerneskade og særlige behov. I Hjernebarnet finder familierne hjælp og et uvurderligt netværk af ligestillede, der stiller op i med- og modgang.
HOME-START Familiekontakt – trygge børn, fælles ansvar
Vi tilbyder støtte, praktisk hjælp og venskab til familier igennem ugentlige besøg i hjemmet af en frivillig. Vi støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen, som oplever at være under pres. Formålet er at forebygge kriser og opbrud.
Sprog for alle – Tidlig indsats til spædbørn med risiko for sproglige udfordringer
Alle har ret til en stemme i sit eget liv og det er aldrig for tidlig at starte, hvis et barn fødes med risiko for sproglige udfordringer. Tidlig indsats har fokus på at komme negative oplevelser i forkøbet for det enkelte barn og deres familier.
Miniferie i Dyrekærhuset
Miniferie i Dyrekærhuset giver de svagest stillede familier i Danmark mulighed for at få et ophold af op til 3 dages varighed med forplejning og i smukke omgivelser.
Skoler til børn, der ikke har én
Maren og Zarah giver børn i syriske flygtningelejre det de savner mest: skolegang. De sagde begge deres job op for at arbejde ulønnet for at gøre en forskel for børn hvis liv er ramt af en konflikt de ingen andel har i.