Børn & unge

Sprog for alle – Tidlig indsats til spædbørn med risiko for sproglige udfordringer

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Hvem

Udviklingen af sprog og kommunikation forberedes allerede mellem 0-10 måneder hos et barn med en generel udvikling. Nogle børn fødes med en risiko for sproglige udfordringer og har behov for en anderledes tilgang og tidlig indsats for at udvikle sit sprog. 

Flere nybagte forældre udtrykker, at det føles som et stort ansvar at være vejviser for et barn, der kan have svært ved at udvikle sin kommunikation spontant eller på samme måde som børn med en generel udvikling. Forældrene oplever at mangle viden og værktøjer til, hvordan de hjælper sit barn bedst muligt fra start. 

Hvad

Derfor tilbyder foreningen IAKM-DK* forløb med tidlig indsat til nybagte forældre og andre relevante personer omkring spædbørn med risiko for sproglige udfordringer. 

Hvert forløb består af 6 møder, der afholdes i familiernes eget hjem og med opstart, når barnet er omkring 1-3 måneder. Forløbet giver viden, kompetencer og håb til barnets netværk, så de kan være et skridt foran og støtte barnets udvikling fra start. 

Forløbet indeholder både korte oplæg om tidlig kommunikation og konkrete forslag til øvelser og lege. Øvelserne og legene tager udgangspunkt i et helhedsorienteret læringssyn og specialpædagogiske tilgange, der kan styrke barnets læring om sig selv og sine omgivelser. 
Tegn til tale vil også indgå som en naturlig del af forløbet, da tegnene kan tydeliggøre og understøtte sprogudviklingen.

Hvorfor

Målet er at hjælpe disse børn med at opnå samme rettigheder som sine jævnaldrende og samtidig bidrage til at øge den enkelte families oplevelse af håb, energi og styrke, så de føler sig mere trygge i rollen som vejviser for et barn, der kan have svært ved spontant at udvikle sin kommunikation. 
Alle har ret til og fortjener et sprog og det er aldrig for tidlig at starte. 

*International Association of the Karlstadmodel – en forening, der kæmper for alles ret til at lære, udvikle og anvende sit sprog.  

LIGNENDE SAGER

Begavet med Glæde – hjælper højtbegavede børn med at finde trivsel og glæde i livet
Begavet med Glæde er en NGO, der vil udrydde mistrivsel hos højtbegavede børn. Vi vil sikre børnenes ret til at blive udfordret og støttet på linje med andre børn - og hjælpe til at disse børn mødes med forståelse. Det kræver en aktiv indsats.
BørneBuddies
BørneBuddies hjælper børn, der er pårørende i familier, ramt af sygdom eller dødsfald med de små, men vigtige, ting i hverdage, fx leg, udflugter, biograftur, lektier m.m. En børnebuddy kan også gå med til fritidsaktiviteter, sport og kulturarrangementer. Aktiviteterne foregår på barnets præmisser og ud fra barnets ønsker.
Børns Voksenvenner
Hos Børns Voksenvenner skaber vi nære venskaber mellem børn med spinkle voksennetværk og frivillige med tid og overskud til at gøre en forskel.
BROEN – hjælper udsatte børn og unge til en aktiv fritid
BROEN hjælper børn og unge fra socialt udsatte familier til at kunne deltage i det lokale idræts- og fritidsliv. Her bliver de del af gode fællesskaber med andre børn og møder voksne rollemodeller. Det styrker børnenes trivsel i hverdagen.
DrengeAkademiet – Fra dreng på kanten til ung i fællesskabet
DrengeAkademiet har til formål at give udfordrede drenge en bedre chance i livet ved at fremme deres mentale sundhed, robusthed og handlekraft. Projektet består af 2 ugers læringscamp og en 1-årig gruppementorordning med en integreret forældreindsats.
Hjernebarnet
Livet er ofte svært, når man har et barn med en hjerneskade og særlige behov. I Hjernebarnet finder familierne hjælp og et uvurderligt netværk af ligestillede, der stiller op i med- og modgang.
HOME-START Familiekontakt – trygge børn, fælles ansvar
Vi tilbyder støtte, praktisk hjælp og venskab til familier igennem ugentlige besøg i hjemmet af en frivillig. Vi støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen, som oplever at være under pres. Formålet er at forebygge kriser og opbrud.
Sårbare og ensomme børns ophold på Julemærkehjem i 10 uger
Alt for mange børn i Danmark mistrives. De føler sig forkerte, de bliver mobbet, og fællesskaber er noget, de betragter udefra. Det må vi aldrig acceptere. Hvert år får op mod 1.000 børn hjælp på et af de fem Ju-lemærkehjem.
Miniferie i Dyrekærhuset
Miniferie i Dyrekærhuset giver de svagest stillede familier i Danmark mulighed for at få et ophold af op til 3 dages varighed med forplejning og i smukke omgivelser.
Skoler til børn, der ikke har én
Maren og Zarah giver børn i syriske flygtningelejre det de savner mest: skolegang. De sagde begge deres job op for at arbejde ulønnet for at gøre en forskel for børn hvis liv er ramt af en konflikt de ingen andel har i.