Uddannelse & mentorordning

IAKM-DK kæmper for alles ret til at lære, udvikle og anvende sprog

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Foreningen, IAKM-DK, arbejder for alle menneskers ret til at lære, udvikle og anvende sit sprog - uanset diagnose, handicap, alder og forudsætninger. Visionen er at fremme et godt liv for den enkelte med respekt, delagtighed og ligeværd. 

Sproget er adgangsbilletten til at forstå sig selv og omverdenen og blive en aktiv del af fællesskabet. IAKM-DK arbejder derfor for at skabe lige mulighed for sprog og sprogtræning med Karlstadmodellen.

Karlstadmodellen er en familiecentreret sprogtræningsmodel, der tager udgangspunkt i, at alle sprogforstyrrelser er unikke – ligesom alle mennesker er unikke. Derfor tilpasses sprogtræningen det enkelte individ. Sproget udvikles i hverdagen mellem personerne i det sociale netværk og IAKM-DK har derfor fokus på at styrke personerne omkring individet med sproglige udfordringer. 

Foreningens arbejde består af: 

  • at øge tilgængelighed til sprog og sprogtræning med Karlstadmodellen (bl.a. ved hjælp af udbud af vej-lederuddannelse, kurser, sommerskole, konference mm.)
  • at forbedre rettighederne til sprog og sprogudvikling (bl.a. via møder med Socialstyrelsen, høringssvar mm.)
  • at øge tilgængeligheden til tegnstøttet materiale og bøger (bl.a. i samarbejde med Matcen)

Det er aldrig for tidligt og aldrig for sent at starte sprogtræning og IAKM-DK kæmper for alles ret til sprog og sprogtræning.

LIGNENDE SAGER

Stop smittespredning! – Danish Nightingale Foundation
Et bæredygtigt udviklingsprojekt om hygiejne og smittespredning. Vi vil uddanne lokale sundhedspersonaler i viden om hygiejne, smittespredning og basal sygepleje. Uddannelse er den mest kraftfulde og effektive metode for en bæredygtig udvikling.
Psykisk trivsel i uddannelseslivet
Foreningen for Uddannelse og Trivsel arbejder for at mindske den psykiske mistrivsel og udsathed, som præger mange unge i uddannelse. Det gør vi via åben vejledning på dokk1, oplæg på uddannelsesinstitutioner og gruppeforløb samt individuelle samtaleforløb for studerende i Aarhus.