Patientforening

IAKM Danmark

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

IAKM Danmark er en forening, der arbejder for alle menneskers ret til at lære, udvikle og anvende sprog, uanset diagnose, handicaps, alder og forudsætninger.

IAKM er drevet af frivillige forældre, pårørende og frivillige fagfolk Vores filosofi er, at sprogudvikling sker i hverdagen mellem dem, der udgør det sociale netværk omkring mennesket. IAKM arbejder ud fra en svensk sprogtræningsmodel udviklet af Iréne Johansson siden 70'erne. Visionen er at fremme et godt liv for den enkelte med respekt, delagtighed og ligeværd. Og netop derfor kan alle børn inkluderes i Karlstadmodellen, som er meget anvendelig i forbindelse med inklusion af børn med særlige læringsbehov og udsatte børn i dagtilbud og skoler. Karlstadmodellen anvendes til sprogtræning af et- eller flersprogede børn, unge eller voksne. Den bruges ved sprog-, tale- eller kommunikationsforstyrrelser og kan også benyttes til mennesker, der har en udviklings- eller perceptionsforstyrrelse i forbindelse med deres sprog¬vanskeligheder. En grundtanke i Karlstadmodellen er, at alle sprogforstyrrelser er unikke – ligesom alle mennesker er unikke. Derfor tilpasses sprogtræningen det enkelte individ, og sprogudviklingen vil variere i tempo og sværhedsgrad. Det er aldrig for tidligt eller for sent at starte sprogtræning.

LIGNENDE SAGER

Dansk Præmatur Forening
Dansk Præmatur Forening er en støtteforening for familier med for tidligt fødte børn. Foreningens formål er at sikre børnene optimale betingelser og en god opvækst.
Børn får også autoimmune sygdomme
Alle kan få én til flere autoimmune sygdomme, men børn er særligt hårdt ramt. Ingen har fortjent det - og mindst af alle børn.
Forældre og Fødsel
Forældre og Fødsels hjertesager er: At bidrage til at forbedre svangreomsorgen gennem mere brugerinddragelse, sundhedsfremmende og forebyggende forskning samt oplysning. At yde gratis, vidensbaseret og personlig rådgivning om amning.
Gigtramte Børns Forældreforening - Fordi børn og unge også kan få gigt!
GBF er en frivillig forening. Her kan man få hjælp og støtte når ens barn har fået konstateret gigt. Kontakt med ligesindede, både for det gigtramte barn, raske søskende og for forældrene, i en hverdag med smerter, lægebesøg, medicin og bivirkninger.
ME Foreningen
ME. Foreningen er en frivillig patientdrevet forening for de 10-20.000 patienter med ME. Foreningen arbejder for at opnå behandling, som i vores nabolande. Samtidig skaber vi patientnetværk og støtter med viden og vejledning. Sammen kan vi mere.
Organdonation - ja tak!
Støt Organdonation - ja tak! så de kan forbedre organdonation i Danmark og vilkårene for de tusindvis af danske børn, unge og voksne, som er ramt af organsvigt. Målet er redde liv og få dem og deres familier hurtigere tilbage til livet.