Velgørenhed

HumanCare Russias humanitære arbejde blandt fattige børnefamilier i Moskva

Det er foreningen HumanCare Russias formål at støtte det humanitære arbejde, som foreningens udsendte, Connie Meyer, har påbegyndt i og omkring Moskva, og som hendes medhjælper og efterfølger i Moskva i samarbejde med foreningens danske bestyrelse fortsætter efter Connie Meyers bortgang.

Moskvas Patriarkat inviterede Connie Meyer i 1991 til at komme til Moskva og oprette humanitære programmer i fader Pavel Vishnesky´s menighed. Connie Meyer bosatte sig i januar 1992 i Moskva og har indtil maj 2019 været engageret i konkrete projekter, der efteruddanner læger og underviser unge, fremskaffer medicin til børn, støtter børnerige familier, enlige mødre samt invalide og gamle uden pårørende. Der har været afholdt kurser, seminarer og videreuddannelsesrejser for læger og sygeplejersker i Moskva.
Hospitalerne mangler udstyr. Det er læge og forsker Dr. Zinenko, der arbejder på at hjælpe syge børn, som efterlyser midler til dette. Foreningen samler også ind til dette udstyr, så børn med cerebral parese får mulighed for at blive raske, så de kan få et normalt liv. Resultaterne har været store. En pige med rygmarvbrok fik hjælp til operationer og medicin, så hun kunne komme til at gå.

Foreningen gennemfører til stadighed indsamlinger dels ved foredrag, basarer og rundskrivelser til foreningens medlemmer. HCR hjælper konkrete familier i nød. Også unge har fået hjælp til deres uddannelser. Hjælp til en ung i en familie er hjælp til hele familien, da alle familiemedlemmer hjælper hinanden. Men der er krise, så der er virkelig brug for hjælp til mange familier. Samtidig er nogle af de faste givere faldet fra. Derfor beder vi, at dette arbejde, som er vores hjertesag, vil blive tilgodeset. Arbejdet udføres på frivillig basis uden løn til hverken bestyrelse, kontakter i Moskva eller andre, som hjælper.


LIGNENDE SAGER

Bylling Foundation
Sammen skaber vi en lysere fremtid! Bylling Foundation kæmper for at forbedre levevilkårene for gadebørn i Filippinerne. Med hjerterum, omsorg og pædagogisk viden, driver vi et børnehjem for gadebørn, samt lokale projekter til oplysning og udvikling .