Børn & unge

HOME-START Familiekontakt – trygge børn, fælles ansvar

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Enhver familie kan i perioder mangle det overskud, der skal til, for at få familielivet til at køre. 

Kolikbaby, alvorlig sygdom eller tvillingefødsel kan være benhårdt.

Indimellem kan presset blive så stort, at de daglige udfordringer truer med at udvikle sig til problemer, som går ud over familiens trivsel. 

HOME-START er en frivillig social organisation der hjælper småbørnsfamilier, og blev stiftet i England i 1973. I dag er vi i over 20 lande, i hele verden.  I 2006 kom HOME-START Familiekontakt til Danmark, hvor vi har 13 lokalafdelinger. Formålet med HOME-STARTS frivillige støtte er at give forældrene et pusterum og overskud til at forebygge kriser og opbrud. Det gør vi igennem en organiseret frivillig social forældre-til-forældre støtte fra frivillige familievenner. De er selv forældre, eller har tilsvarende erfaring med familieliv. 
Familievennerne giver omsorg med praktisk hjælp og venskabelig støtte et par timer ugentligt så længe, familien har brug for det, gennemsnitligt 9 måneder. 

Alle familievenner deltager i et 20-timers forberedelseskursus. Fra start til slut er familie og familieven tilknyttet en lokal fagprofessionelkoordinator for at sikre et godt samarbejde. 

Familierne der får støtte fra HOME-START Familiekontakt er meget forskellige. Fælles for familierne er imidlertid, at de oplever at være under pres i hverdagen pga. tyngende livsbegivenheder og levevilkår. 

Nogle familier kontakter os, fordi fagprofessionelle fra fx kommunen foreslår, at de kan have glæde af en familieven. Andre henvender sig på eget initiativ. De skal selv have et ønske om at modtage hjælpen. HOME-START bygger bro til kommunale hjælpeforanstaltninger, når en familie har brug for det. 

Vi tror på, at børn trives når forældrene har overskud, og det er noget, vores 612 dedikerede frivillige bidrager til at give dem. I 2020 hjalp vi 356 skønne småbørnsfamilier med i alt 773 børn. Effekten af vores støtte er bl.a. evalueret i flere hollandske studier. 
Et studie viser, at mødre, som modtager hjælp fra HOME-START, er mere tilfredse med livet og oplever en forbedring af deres kompetencer som forældre; og at børnenes negative følelsesmæssige reaktioner bliver mindre. Et opfølgende studie viser, at den positive effekt for familien varer ved efter 10 år.

HOME-START giver familier overskud og handlekraft til at finde nye veje og skabe forandring i hverdagslivet – fordi trygge børn er vores fælles ansvar. 

LIGNENDE SAGER

Begavet med Glæde – hjælper højtbegavede børn med at finde trivsel og glæde i livet
Begavet med Glæde er en NGO, der vil udrydde mistrivsel hos højtbegavede børn. Vi vil sikre børnenes ret til at blive udfordret og støttet på linje med andre børn - og hjælpe til at disse børn mødes med forståelse. Det kræver en aktiv indsats.
BørneBuddies
BørneBuddies hjælper børn, der er pårørende i familier, ramt af sygdom eller dødsfald med de små, men vigtige, ting i hverdage, fx leg, udflugter, biograftur, lektier m.m. En børnebuddy kan også gå med til fritidsaktiviteter, sport og kulturarrangementer. Aktiviteterne foregår på barnets præmisser og ud fra barnets ønsker.
Børns Voksenvenner
Hos Børns Voksenvenner skaber vi nære venskaber mellem børn med spinkle voksennetværk og frivillige med tid og overskud til at gøre en forskel.
BROEN – hjælper udsatte børn og unge til en aktiv fritid
BROEN hjælper børn og unge fra socialt udsatte familier til at kunne deltage i det lokale idræts- og fritidsliv. Her bliver de del af gode fællesskaber med andre børn og møder voksne rollemodeller. Det styrker børnenes trivsel i hverdagen.
DrengeAkademiet – Fra dreng på kanten til ung i fællesskabet
DrengeAkademiet har til formål at give udfordrede drenge en bedre chance i livet ved at fremme deres mentale sundhed, robusthed og handlekraft. Projektet består af 2 ugers læringscamp og en 1-årig gruppementorordning med en integreret forældreindsats.
Hjernebarnet
Livet er ofte svært, når man har et barn med en hjerneskade og særlige behov. I Hjernebarnet finder familierne hjælp og et uvurderligt netværk af ligestillede, der stiller op i med- og modgang.
Sprog for alle – Tidlig indsats til spædbørn med risiko for sproglige udfordringer
Alle har ret til en stemme i sit eget liv og det er aldrig for tidlig at starte, hvis et barn fødes med risiko for sproglige udfordringer. Tidlig indsats har fokus på at komme negative oplevelser i forkøbet for det enkelte barn og deres familier.
Sårbare og ensomme børns ophold på Julemærkehjem i 10 uger
Alt for mange børn i Danmark mistrives. De føler sig forkerte, de bliver mobbet, og fællesskaber er noget, de betragter udefra. Det må vi aldrig acceptere. Hvert år får op mod 1.000 børn hjælp på et af de fem Ju-lemærkehjem.
Miniferie i Dyrekærhuset
Miniferie i Dyrekærhuset giver de svagest stillede familier i Danmark mulighed for at få et ophold af op til 3 dages varighed med forplejning og i smukke omgivelser.
Skoler til børn, der ikke har én
Maren og Zarah giver børn i syriske flygtningelejre det de savner mest: skolegang. De sagde begge deres job op for at arbejde ulønnet for at gøre en forskel for børn hvis liv er ramt af en konflikt de ingen andel har i.