Børn & unge

HOME-START

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Fordi børn skal have en god start på livet 

HOME-START Familiekontakt er en frivillig social organisation, der tilbyder praktisk hjælp, venskabelig støtte og forældre-til-forældre sparring til småbørnsfamilier som kæmper med at få hverdagen til at fungere. Formålet er, at give forældrene overskud og selvtillid, så de bedre kan give deres børn en god og tryg opvækst. Alle børnefamilier, som har mindst ét barn under skolealderen kan modtage hjælp fra en frivillig familieven, som typisk selv er forældre. Støtten gives hjemme hos familierne i cirka 2 timer om ugen, tilbydes i minimum 6 måneder og er inspireret af en grundtanke om at yde hjælp-til-selvhjælp.

HOME-START bidrager til at løse problemer før de udvikler sig og kræver professionelle sociale foranstaltninger. Samtidig bygger HOME-START bro til kommunen, når en familie har brug for det. HOME-START komplementerer således kommunernes forebyggende og tidlige indsatser til børn og unge.

HOME-START er båret af frivillige familievenner der understøttes af lønnede koordinatorer. Vores frivillige familievenner giver pusterum og overskud i familierne, og støtter med lige præcis det familerne har brug for. En forælder siger om familievennen; «Vores familieven er lige hende, jeg har behov for netop nu i mit liv». 

Ved at blive årets hjertesag ved PFA Brug Livet Fonden, kan vi nå ud til og støtte endnu flere familier før presset vokser dem over hovedet. 

HOME-START konceptet er udviklet i England i 1973, og har snart 50 års jubilæum. HOME-START findes i 22 lande, der alle et har fælles værdigrundlag, samme principper og praksis, og er uafhængig af religiøse, politiske og økonomiske interesser. 

HOME-START blev stiftet i Danmark i 2002 og har eksisteret som organisation siden 2006. Vi har afdeling i 15 kommuner, og flere er på vej. 

I 2021 har HOME-START Familiekontakt hjulpet hjulpet 574 familier med hjælp fra 573 familievenner. Støtten til den enkelte familie varede i gennemsnit 8-9 måneder, men flere fortsætter også i over et år eller længere.

HOME-START er nævnt som evidence based best practise på EU kommissionens hjemmeside. Vi er endvidere fremhævet i en systematisk forskningsoversigt fra SFI3 som en indsats, der har en dokumenteret virkning i forhold til at øge børns trivsel, og forbedre forældres kompetencer. Ligeledes nævnes HOME-START i rapporten ”En familie dannes - en undersøgelse af viden og indsatser på familieområdet” som et tilbud, der understøtter familiens trivsel i hverdagen.

LIGNENDE SAGER

Aldrig Alene
Aldrig Alene er en frivillig organisation, der hjælper børn og unge ud af ensomheden. Via en online-platform er det muligt anonymt for børn og unge mellem 13-25 år at vælge en fast frivillig at chatte med ubegrænset.
Børns Voksenvenner Lolland-Falster
Nystartet lokalforening på Lolland-falster. Vi etablerer venskaber mellem voksne og børn med et spinkelt netværk. Alle kan få glæde at et venskab. Voksne matches med børn af uddannede matcher.
Børn & Unges mærkesager
Vi er en frivillig forening der ønsker at gøre en forskel for udsatte og sårbare børn og unge og deres familier. Vores projekt er at lave en konfirmations/nonfirmations 3-retters menu til udsatte og økonomisk trængte familier i hele Danmark.
Det Nationale Rettighedsråd (UNICEF)
Det Nationale Rettighedsråd er talerør for UNICEF Danmarks Rettighedsskoler. De 10 elever i Rådet sætter i 2023 fokus på børns rettigheder i klimakampen. Rådet udarbejder bl.a. en klimaresolution med anbefalinger til politikere, voksne og andre børn.
Foreningen Danmarks Børn
Frivillig forening igennem 20 år, der hjælper familier og børn og unge.
Girltalk.dk
GirlTalk er en NGO, der arbejder for at styrke unge piger og kvinders trivsel og mentale sundhed. GirlTalk tilbyder rådgivning, gruppeforløb og information til piger & unge kvinder samt forældre, fagfolk og pårørende.
Gruppechat.dk
Gruppechat.dk er et digitalt frirum, hvor unge trygt kan dele svære tanker og følelser i fællesskab med andre unge. Gruppechat.dk er på den måde ikke “kun” et digitalt fællesskab, men et tilbud om støtte, tryghed og forståelse med andre.
Hastrup FC
Foreningen giver beboere i lokalområdet mulighed for at dyrke fodbold på turneringsplan under DBU og er med til at skabe tryghed samt forebygge, at unge i et boligsocialt udsat boligområde havner i en kriminel løbebane.
Heltecamps (Børneulykkesfonden)
Heltecamps er et sommerferietilbud til familier med børn i alderen 5-14 år med (kronisk) sygdom eller handicap. Sammen glemmer vi sygdommen for en stund og lader naturen, fællesskabet, legen og nye oplevelser være i fokus.
Unge Hjerner (Hjerneskadeforeningen)
Unge Hjerner er for unge mellem 15-35 år, der alle har fået en skade i hjernen. I Unge Hjerner lærer de unge nye veje, de sparrer med hinanden, de lærer at håndtere den nye situation de står i og de bliver en del af et unikt og hyggeligt fællesskab.
Ildsjælene
Ildsjælene er en forening der med Elefanten Fjolle i spidsen afholder legedag, børneløb og juletræsfest for børn der kæmper med ensomhed, diagnoser og handicaps. Foreningen har 40 medlemmer i alderen 17-80 år og de brænder for det, de gør!
Indre Styrke (Human Practice Foundation)
Man bliver så trist, når man læser, at børn og unges mentale trivsel er faldet - igen. Hvornår stopper det, og hvad kan vi i fællesskab gøre, for at opbygge børns Indre Styrke så de tror på sig selv og bedre kan navigere i de daglige udfordringer?
Kærbo Rideklub
Vi søger midler til vores rideskole, som skal flyttes i landlige omgivelser. Vi er nemlig en rideskole, som er til for alle - også børn og voksne, som har det svært i miljøer med mange forstyrrelser, såsom trafik og støj fra by.
LyLe
Blodkræft er en skjult kræftform, der årligt rammer ca. 3600 danskere og deres familier – desværre ofte med dødeligt udfald og/eller skilsmisse.
Øens Dyr
Øens Dyr giver et "frirum" for unge med udfordringer. Alt hvad man beskæftiger sig med, bliver kompetencegivende. Dyrene bringer alle sammen, og man kan altid henvende sig til det personale, når man har brug for hjælp eller en trygheds snak.
Skolens Venner
Skolens Venner er en frivillig forening, der arbejder for at gøre en forskel for børn og unges trivsel og læring i skolen. En skoleven kommer 2-4 timer om ugen i en fast klasse, og bidrager til at styrke børns personlige, faglige og sociale trivsel.
Specialsport.dk
Kender du følelsen af at være en del af et foreningsfællesskab? Det gør 9 ud af 10 børn i specialskoler ikke. Alle bør opleve glæden ved sport og fællesskab. Derfor hjælper vi børn med særlige behov og handicap med adgang til et aktivt foreningsliv.
Stoop.nu
ORD SÆTTER SPOR blandt børn og unge mennesker. Stoop.nu arbejder målrettet og anderledes på at ændre trivslen og mobbe kulturen i Danmark!
Team Ønskeland
Team Ønskeland det mest fantastiske cykelhold for børn, der har brug for en ekstra hånd. Børnene trænes op til at cykle fra Nordjylland til København med hjælp fra frivillige trænere.
Tønder Ungdomsbrandværn
TUBV gør en kæmpe indsats for at vise de unge hvad det vil sige at være ansvarsbevidst og hvad det vil sige at være brandmand. De får en masse brugbar uddannelse og er rekrutteringsgrundlag for kommunens brandværn.
Trøstemus Danmark
Trøstemus består af frivillige, som syer, strikker eller hækler mus til flere børneafdelinger på landets hospitaler. De laver også mus til anæstesi- og psykiatriske afdelinger, Epilepsihospitalet Filadelfia, testcentre og andre specialafdelinger.
Ubumi Prisons Inititative
Der er små børn i Zambias fængsler i alderen 0-4 år sammen med deres mødre. Børnene får langt fra tilstrækkelig mad og omsorg til en sund udvikling. Det gør vores projekter op med: Vi sørger for sund mad og etablerer mini-børnehaver for de små.