Patientforening

Hjernerystelsesforeningen

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Hjernerystelsesforeningen står på to ben

Indadtil yder de støtte og rådgivning til medlemmerne, faciliterer erfaringsudveksling og laver arrangementer for de ramte og deres pårørende.
Udadtil er de talerør for de mange hjernerystelsesramte, der lider under en for omverdenen usynlig diagnose. Her arbejder foreningen dels for at forbedre vilkårene for hjernerystelsesramte, dels for at oplyse om og forebygge lidelsen.

Hvert år pådrager mindst 25.000 danskere sig en hjernerystelse. Langt de fleste kommer sig uden behandling efter relativt kort tid - men desværre oplever nogle, at vanskelighederne efter ulykken trækker ud, og man kan så omtale tilstanden som postcommotionelt syndrom (PCS).

Det anslås at ca. 34 % fortsat oplever senfølger efter 3 måneder. Der lader ikke til at være nogen stærk sammenhæng mellem ulykkens karakter og varigheden af hjernerystelsen - eksempelvis er det ikke unormalt at få langvarige følger efter en hjernerystelse, selvom man ikke var bevidstløs i forbindelse med slaget.

Ramte, både med kortvarige følger af hjernerystelse, samt langvarige, oplever ofte at stå alene uden forståelse for deres symptomer og skade, både i forbindelse med sundhedsvæsenet, arbejdspladsen og i privaten. 

Det er et usynligt handikap, som få forstår, med mindre de har oplevet det på egen krop. Der opleves stor forskel på støtte, afhængigt hvor man bor i landet man bor. En hjernerystelse rammer forskelligt, afhængig af alder, personlighed, skadens omfang mm., hvilket vanskeliggør forståelsen for skaden, og dens omfang. Ingen hjernerystelse er ens, og følgerne hermed heller ikke. 

Jeg vil gerne indstille hjernerystelsesforeningen, da de i min optik gør en eksistentiel forskel for en målgruppe der er overset, og foreningen har en lille økonomi og er afhængig af indkommende tilskud, funder mm.

 

LIGNENDE SAGER

Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark
Vi ønsker at indstille Ehlers-Danlos foreningen til årets hjertesag da man som patient i sundhedsvæsnet med en sjælden sygdom, desværre ofte bliver overladt til sig selv efter udredningen, derfor har det stor værdi at møde andre med samme diagnose.
Foreningen Fookid
Sagen i egen hånd – når den konventionelle kræftbehandling ikke rækker.
Foreningen for ATAKSI / HSP
Mødet med nydiagnosticeret personer med HSP og ATAKSI for korrekt vejledning og støtte.
Kræftens Bekæmpelse (Rødovre Lokalafdeling)
Vi hjælper borgere, pårørende og deres børn, der står midt i deres hårdeste tid i deres liv med motion og drøftelse omkring Kræften. Vi skaber kreative ting, griner og hjælper med trygheden i denne svære tid.
ME Foreningen
ME er en neuroimmun sygdom der rammer 10-20.000. ME Foreningen støtter ME-ramte, fordi der stort set ingen viden er om ME herhjemme. Samtidig skaber vi patientnetværk og hjælper med viden og vejledning. Sammen kan vi mere.
Senfølgerforeningen
Over 350.000 danskere lever med eller efter en kræftsygdom. Langt de fleste får senfølger og må leve med alvorlige og varige fysiske, psykiske og sociale senfølger efter deres kræftforløb.