Børn & unge

Heltecamps (Børneulykkesfonden)

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Hvert 10. barn i Danmark lever med en kronisk sygdom og/eller et handicap. Disse børn har over 200 forskellige diagnoser, men alligevel har de særligt to ting til fælles; nemlig at de lever med deres sygdom hver dag, og at de gerne vil leve et så normalt liv som muligt (Danske Patienter, 2022). Heltecamps er et initiativ af Børneulykkesfonden, der er startet med det formål at sikre, at børn med kronisk sygdom, handicap eller børn, der er i et længere sygdomsforløb, kan få sommerferieoplevelser på lige fod med deres jævnaldrende, hvor de kan deltage i aktiviteter, knytte venskaber og indgå i fællesskaber med ligesindede. Med en hverdag, hvor sygdom altid er til stede, er en sommerferiecamp et sted, hvor børn bare kan være børn, og hvor der er tid og overskud til, at familien kan være sammen, få oplevelser og skabe ferieminder.

Vores Heltecamps er en tredages camp, der afholdes på campingpladser og byder på tilrettelagte oplevelser og aktiviteter, men lige så vigtigt også muligheden for ”bare” at være i nuet og nyde sommerferien og livet med andre børn og familier. Her er fokus på udeliv, natur, bevægelse, leg og ikke mindst hyggeligt samvær. Det er projektets formål at skabe rammerne for, at børnene og deres familier kan få forskellige oplevelser og måske prøve noget nyt; fx at lave mad over bål, sove i telt, sejle i kano, teatersport, lære nye boldlege, komme på naturvandring, fiske, lave kreative ting med naturmaterialer m.v. Heltecamps tilrettelægges således, at børn og familier med særlige udfordringer – grundet sygdom eller handicaps – kan deltage. 

De første to Heltecamps blev afholdt i 2022 i hhv. Odense og Rødovre (Hovedstadsområdet). Det er Børneulykkesfondens mål, at der inden for en kort årrække tilbydes Heltecamps flere steder i hele landet, så familier – uanset geografisk tilhørssted – kan deltage. Heltecamps drives af Børneulykkesfonden, og de enkelte camps afvikles med hjælp af frivillige tilknyttet Børneulykkesfonden; heriblandt frivillige sygeplejersker, ambassadører og samarbejdspartnere samt vores Lege- og Kreahelte fra hospitalerne. Mens sygeplejerskerne har en sundhedsfaglig baggrund, er Legeheltene uddannet inden for idræt, fysioterapi eller ergoterapi, og vores Kreahelte har en kreativ baggrund, kombineret med undervisning og formidling – alle kompetencer, der danner en tryg og sikker ramme for deltagerne. 

LIGNENDE SAGER

Aldrig Alene
Aldrig Alene er en frivillig organisation, der hjælper børn og unge ud af ensomheden. Via en online-platform er det muligt anonymt for børn og unge mellem 13-25 år at vælge en fast frivillig at chatte med ubegrænset.
Børns Voksenvenner Lolland-Falster
Nystartet lokalforening på Lolland-falster. Vi etablerer venskaber mellem voksne og børn med et spinkelt netværk. Alle kan få glæde at et venskab. Voksne matches med børn af uddannede matcher.
Børn & Unges mærkesager
Vi er en frivillig forening der ønsker at gøre en forskel for udsatte og sårbare børn og unge og deres familier. Vores projekt er at lave en konfirmations/nonfirmations 3-retters menu til udsatte og økonomisk trængte familier i hele Danmark.
Det Nationale Rettighedsråd (UNICEF)
Det Nationale Rettighedsråd er talerør for UNICEF Danmarks Rettighedsskoler. De 10 elever i Rådet sætter i 2023 fokus på børns rettigheder i klimakampen. Rådet udarbejder bl.a. en klimaresolution med anbefalinger til politikere, voksne og andre børn.
Foreningen Danmarks Børn
Frivillig forening igennem 20 år, der hjælper familier og børn og unge.
Girltalk.dk
GirlTalk er en NGO, der arbejder for at styrke unge piger og kvinders trivsel og mentale sundhed. GirlTalk tilbyder rådgivning, gruppeforløb og information til piger & unge kvinder samt forældre, fagfolk og pårørende.
Gruppechat.dk
Gruppechat.dk er et digitalt frirum, hvor unge trygt kan dele svære tanker og følelser i fællesskab med andre unge. Gruppechat.dk er på den måde ikke “kun” et digitalt fællesskab, men et tilbud om støtte, tryghed og forståelse med andre.
Hastrup FC
Foreningen giver beboere i lokalområdet mulighed for at dyrke fodbold på turneringsplan under DBU og er med til at skabe tryghed samt forebygge, at unge i et boligsocialt udsat boligområde havner i en kriminel løbebane.
Unge Hjerner (Hjerneskadeforeningen)
Unge Hjerner er for unge mellem 15-35 år, der alle har fået en skade i hjernen. I Unge Hjerner lærer de unge nye veje, de sparrer med hinanden, de lærer at håndtere den nye situation de står i og de bliver en del af et unikt og hyggeligt fællesskab.
HOME-START
Alle børn fortjener en god start på livet. HOME-START Familiekontakt forebygger opbrud og kriser. Vi giver vi pressede småbørnsfamilier venskabelig støtte, omsorg og praktisk hjælp fra frivillige familievenner, der besøger dem ugentligt i hjemmet.
Ildsjælene
Ildsjælene er en forening der med Elefanten Fjolle i spidsen afholder legedag, børneløb og juletræsfest for børn der kæmper med ensomhed, diagnoser og handicaps. Foreningen har 40 medlemmer i alderen 17-80 år og de brænder for det, de gør!
Indre Styrke (Human Practice Foundation)
Man bliver så trist, når man læser, at børn og unges mentale trivsel er faldet - igen. Hvornår stopper det, og hvad kan vi i fællesskab gøre, for at opbygge børns Indre Styrke så de tror på sig selv og bedre kan navigere i de daglige udfordringer?
Kærbo Rideklub
Vi søger midler til vores rideskole, som skal flyttes i landlige omgivelser. Vi er nemlig en rideskole, som er til for alle - også børn og voksne, som har det svært i miljøer med mange forstyrrelser, såsom trafik og støj fra by.
LyLe
Blodkræft er en skjult kræftform, der årligt rammer ca. 3600 danskere og deres familier – desværre ofte med dødeligt udfald og/eller skilsmisse.
Øens Dyr
Øens Dyr giver et "frirum" for unge med udfordringer. Alt hvad man beskæftiger sig med, bliver kompetencegivende. Dyrene bringer alle sammen, og man kan altid henvende sig til det personale, når man har brug for hjælp eller en trygheds snak.
Skolens Venner
Skolens Venner er en frivillig forening, der arbejder for at gøre en forskel for børn og unges trivsel og læring i skolen. En skoleven kommer 2-4 timer om ugen i en fast klasse, og bidrager til at styrke børns personlige, faglige og sociale trivsel.
Specialsport.dk
Kender du følelsen af at være en del af et foreningsfællesskab? Det gør 9 ud af 10 børn i specialskoler ikke. Alle bør opleve glæden ved sport og fællesskab. Derfor hjælper vi børn med særlige behov og handicap med adgang til et aktivt foreningsliv.
Stoop.nu
ORD SÆTTER SPOR blandt børn og unge mennesker. Stoop.nu arbejder målrettet og anderledes på at ændre trivslen og mobbe kulturen i Danmark!
Team Ønskeland
Team Ønskeland det mest fantastiske cykelhold for børn, der har brug for en ekstra hånd. Børnene trænes op til at cykle fra Nordjylland til København med hjælp fra frivillige trænere.
Tønder Ungdomsbrandværn
TUBV gør en kæmpe indsats for at vise de unge hvad det vil sige at være ansvarsbevidst og hvad det vil sige at være brandmand. De får en masse brugbar uddannelse og er rekrutteringsgrundlag for kommunens brandværn.
Trøstemus Danmark
Trøstemus består af frivillige, som syer, strikker eller hækler mus til flere børneafdelinger på landets hospitaler. De laver også mus til anæstesi- og psykiatriske afdelinger, Epilepsihospitalet Filadelfia, testcentre og andre specialafdelinger.
Ubumi Prisons Inititative
Der er små børn i Zambias fængsler i alderen 0-4 år sammen med deres mødre. Børnene får langt fra tilstrækkelig mad og omsorg til en sund udvikling. Det gør vores projekter op med: Vi sørger for sund mad og etablerer mini-børnehaver for de små.