Hjemløse & socialt udsatte

Hellebro

Antallet af unge hjemløse ligger på ca. 2.500 i Danmark. De fleste unge søger mod København for anonymitet og bedre muligheder, men finder sig ofte i grænseoverskridende og farlige situationer. Hellebro har siden 2015 skabt en samlet platform, hvor vi i tæt samarbejde med offentlige hjælpeenheder, fonde, frivillige og erhvervslivet, tilbyder en helhedsorienteret indsats for den unges:

  • ophold på værested – for alle unge med gratis adgang til mad, bad, sundhedsklinik, internet cafe mv.
  • ophold på herberg med plads til 31 overnattende unge
  • mulighed for jobs i Hellebros socio-økonomiske kontorhotel
  • adgang til en betalige udslusningsboliger.

Vi skaber en sammenhæng og et konstruktivt fællesskab for og med de unge. Vi hjælper de unge med at tage ansvaret for deres liv tilbage. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i de unges ønsker og motivation. Vi stiller et stærkt hold af professionelle og frivillige omkring de unge, så de får et sundt alternativ til de traditionelle væresteder og herberg som eks. Mændenes hjem og et alternativ til misbrug og kriminalitet.

Vores værested har store udgifter til mad og pleje og håber at PFA Brug Livet kan hjælpe os med at holde de unge mætte og trygge.

LIGNENDE SAGER

Bindeleddet
Bindeleddet støtter sårbare unge hjemløse i overgangen fra hjemløshed til eget hjem. Ressourcestærke, frivillige mentorer styrker den unges tro på sig selv og skaber nye positive netværk.
PROJEKT HJEMLØS
PROJEKT HJEMLØS er et gratis værested for byens hjemløse, vi er ikke blot et almindeligt værested, vores fokus er også på miljøet, vi driver et værested, der samtidig er Grøn. Vi hjælper hjemløse og gør en indsats for hjælpe vores klode.