Hjemløse & socialt udsatte

Hellebro

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Antallet af unge hjemløse ligger på ca. 2.500 i Danmark. De fleste unge søger mod København for anonymitet og bedre muligheder, men finder sig ofte i grænseoverskridende og farlige situationer. Hellebro har siden 2015 skabt en samlet platform, hvor vi i tæt samarbejde med offentlige hjælpeenheder, fonde, frivillige og erhvervslivet, tilbyder en helhedsorienteret indsats for den unges:

  • ophold på værested – for alle unge med gratis adgang til mad, bad, sundhedsklinik, internet cafe mv.
  • ophold på herberg med plads til 31 overnattende unge
  • mulighed for jobs i Hellebros socio-økonomiske kontorhotel
  • adgang til en betalige udslusningsboliger.

Vi skaber en sammenhæng og et konstruktivt fællesskab for og med de unge. Vi hjælper de unge med at tage ansvaret for deres liv tilbage. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i de unges ønsker og motivation. Vi stiller et stærkt hold af professionelle og frivillige omkring de unge, så de får et sundt alternativ til de traditionelle væresteder og herberg som eks. Mændenes hjem og et alternativ til misbrug og kriminalitet.

Vores værested har store udgifter til mad og pleje og håber at PFA Brug Livet kan hjælpe os med at holde de unge mætte og trygge.

LIGNENDE SAGER

Bindeleddet
Bindeleddet støtter sårbare unge hjemløse i overgangen fra hjemløshed til eget hjem. Ressourcestærke, frivillige mentorer styrker den unges tro på sig selv og skaber nye positive netværk.
Brugernes Akademi
Brugernes Akademi er en frivillig forening af og for stofbrugere, hvis formål er at forbedre stofbrugeres vilkår og rettigheder. Foreningen er stiftet af formand Anja Plesner Bloch og har eksisteret i snart 8 år.
Familienetværket Friends & Family – en håndsrækning til udsatte familier i Københavns Nordvest-kvarter
Friends & Family er et familienetværk, som arbejder med at afhjælpe og forebygge sociale problemer i sårbare familier. Vi arrangerer familiesamlinger, aktiviteter for børnene og hjælper familierne til en forandring i livet.
Forælder Fondens frivillige sociale arbejde
Forælder Fonden hjælper udsatte enlige forsørgere og deres børn med rådgivning og midlertidige boliger. Frivillige medarbejdere giver familierne en hånd.
Hjemløsedyrlægerne
Hjemløsedyrlægerne yder gratis dyrlægehjælp til Hjemløses hunde i København. Vi tilbyder sundheds/vaccinations tjek ved fastlagte konsultationer og ind imellem de åbne konsultationer mødes vi med den hjemløse på gaden hvis hunden er blevet akut syg.
Kirkens Korshærs gadesygeplejerske i Esbjerg
Fire menneskeliv. Det er, hvad Kirkens Korshærs gadesygeplejerske i Esbjerg har reddet fra at dø på under 1 år. I virkeligheden er mange flere reddet – fra sygdom, ensomhed, svigt og utilstrækkelig behandling.
Madklubben RG60 for unge hjemløse
Stem og støt madklub for hjemløse unge. I en kaotisk hverdag som ung hjemløs, har det stor betydning at være del af et fællesskab. Og det er netop, hvad madklubben er, et fællesskab og et frirum hvor der er kort til latter og problemerne glemmes for en stund.
PROJEKT HJEMLØS
PROJEKT HJEMLØS er et gratis værested for byens hjemløse, vi er ikke blot et almindeligt værested, vores fokus er også på miljøet, vi driver et værested, der samtidig er Grøn. Vi hjælper hjemløse og gør en indsats for hjælpe vores klode.
Stop Spild Lokalt (Vordingborg)
Vi hjælper dagligt mellem 30-40 familier i Vordingborg med at få mad på bordet, og vi er med i Danmarks største juleuddeling, hvor vi hjælper mellem 100 og 200 familier.