Patientforening

Gigtramte Børns Forældreforening - Fordi børn og unge også kan få gigt!

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

GBF er en frivillig forældreforening, der fungerer som et netværk, når ens barn har fået konstateret gigt. Her kan man få den hjælp & støtte, man har brug for.

Børnegigt, også kaldet juvenil idiopatisk arthritis, berører ca. 1.200 børn i Danmark. Den er en af de hyppigste kroniske sygdomme, med debut i barnealderen. Hvert år får ca. 120 børn, især piger, børnegigt. Børnene er ofte under fem år, når diagnosen stilles. Børnegigt er en kronisk, fremadskridende inflammation, primært i leddene, der blandt andet kan medføre, at barnets vækst og funktionsevne påvirkes.

De typiske symptomer på børnegigt er smerter, hævelse, varme og nedsat bevægelighed i leddene. Morgenstivhed forekommer hyppigt, ligesom træthed, irritabilitet og nedsat udholdenhed.

Sygdommen varierer meget fra barn til barn. Man kender ikke årsagerne til børnegigt. Tidligere har man troet, at børnegigt "brændte ud" i puberteten, men flere nyere langtidsstudier tyder på, at dette paradigme ikke holder. Hos omkring 40% af børnene vil der fortsat være sygdomsaktivitet efter 10 år, mens resten enten vil have ingen eller begrænsede følger af den tidligere gigtaktivitet.

GBF har som formål at hjælpe børnegigtfamilierne, med de problemer de oplever, som omgivelserne kan have svært ved at forholde sig til. Ikke kun ved professionel viden og indsigt, men i kraft af fælles erfaringer. Via GBF møder både de syge børn, deres raske søskende og deres forældre, ligesindede - en kontakt der er ganske uundværlig!

GBF afholder en del arrangementer b.la., familie dage, her er der god tid til at skabe kontakt og udveksle erfaringer. Ride og vildmarkslejer, der er for de gigtramte børn - her kan børnene være sammen med ligesindede, og for en stund glemme at de er anderledes. Familiekursus hvor der ud over den utroligt vigtige kontakt mellem medlemmerne, også er god tid til nyttig information fra fag-personale - det være sig lægerne fra hospitalerne, psykologer samt diætister, men også info om den nyeste forskning.
Foreningens opgave er også at skabe øget kendskab og forståelse i forbindelse med sygdommen.

ørnegigt er inflammatorisk sygdom der ikke kun påvirker leddene, giver smerter, samt en altomfattende træthed. Den påvirker også den almene sociale trivsel. Sygdommen påvirker dog ikke kun det gigtramte barn men også den generelle trivsel i hele familien.

Gigramte Børns Forældreforening - Fordi børn og unge også kan få gigt!


LIGNENDE SAGER

Dansk Præmatur Forening
Dansk Præmatur Forening er en støtteforening for familier med for tidligt fødte børn. Foreningens formål er at sikre børnene optimale betingelser og en god opvækst.
Børn får også autoimmune sygdomme
Alle kan få én til flere autoimmune sygdomme, men børn er særligt hårdt ramt. Ingen har fortjent det - og mindst af alle børn.
Forældre og Fødsel
Forældre og Fødsels hjertesager er: At bidrage til at forbedre svangreomsorgen gennem mere brugerinddragelse, sundhedsfremmende og forebyggende forskning samt oplysning. At yde gratis, vidensbaseret og personlig rådgivning om amning.
IAKM Danmark
Nogle børn har problemer, der gør det meget svært for dem at lære at tale. IAKM arbejder for at hjælpe både børn og voksne med at lære at kommunikere gennem netværksbaseret sprogtræning.
ME Foreningen
ME. Foreningen er en frivillig patientdrevet forening for de 10-20.000 patienter med ME. Foreningen arbejder for at opnå behandling, som i vores nabolande. Samtidig skaber vi patientnetværk og støtter med viden og vejledning. Sammen kan vi mere.
Organdonation - ja tak!
Støt Organdonation - ja tak! så de kan forbedre organdonation i Danmark og vilkårene for de tusindvis af danske børn, unge og voksne, som er ramt af organsvigt. Målet er redde liv og få dem og deres familier hurtigere tilbage til livet.