Andet

FrivilligCenter Give

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Links

I FrivilligCenter Give tager frivillige hånd om og udvikler tiltag for folk i alle aldre.

Fra børn, hvor projekt ”Solsikken” hjælper forældre i en alternativ mødregruppe, hvor sundhedsfagligt personale går hånd i hånd med frivillige og hjælper udfordrede familier. De frivillige tager hånd om at skabe aktiviteter og udflugter for mødregruppens medlemmer.

Vi tilbyder unge mennesker samtaler via ”Ung og udfordret” flere frivillige står her parat med gode samtaler om det der kan gøre livet svært. Også økonomien er der hjælp at hente til at få gennemgået hvis det volder problemer.

Vores bisidder-ordning gør samtaler lettere for en del borgere. Det er altid rart at have et ekstra sæt ører med, ved samtaler hos kommunen eller lægen og ikke lige har en pårørende at tage med. Personer med fysiske eller psykiske udfordringer inviteres af frivillige til at mødes til onsdags-cafe hvor snakken og samvær om fællesspisning fylder – projektet er nu udvidet til også at være et lørdagstilbud. Ældre mennesker tilbydes hjælp af frivillige til IT-udfordringer og også små praktiske ting i hjemmet kan løses af de frivillige handymænd i tilbuddet ”værktøjskassen”. Et fantastisk tilbud til mænd, der har mistet en ægtefælle, er vores ”madlavning for mænd” her lærer frivillige mænd (der måske aldrig rigtig har stået i køkkenet) nogle måder at tilberede mad på. Hyggen og samværet er i højsædet. Vores seneste tilbud hedder ”Herreværelset” og inviterer mænd over 60 år til en ugentlig aktivitet. Især med henblik på vores ældre borgere tilbyder vi mange ting. Der sidder frivillige, der hver eneste morgen giver et tryghedskald til en række medborgere. En god måde at få sagt godmorgen og vide at alt er ok. I de familier hvor sygdom fylder meget, har vi tilbud om aflastning. Her kan det være svært at være ægtefællen, hvor det næsten kan være uoverskueligt at skulle forlade den syge ægtefælle for en frisørtid eller andet – her kan aflastningsordningen træde til, hvor en frivillig sidder hos den syge i det tidsrum der er behov for det. Når døden kommer tættere på, kan vågetjenesten også være en stor hjælp, hvor frivillige er med i den allersidste tid, så ingen skal dø alene. Udover tilbud til personlig hjælp og støtte, fungerer FrivilligCenter Give ligeledes som paraplyorganisation for en lang række frivillige sociale tilbud. Alt er båret af frivillige, for hvem det er en glæde at gøre en forskel for andre. Vores motto er, at i den opgave det er at være frivillig, ligger der altid en gave!

LIGNENDE SAGER

BGF – Aktivt seniorliv
Vi tror på, at et aktivt seniorliv er vigtigt for den mentale sundhed for seniorer. Vi tror på at dyrke motion i fællesskab fremmer livsglæden og øger lysten til bevægelse.
Danske Plejehjemsklovne
Danske Plejehjemsklovne puster liv og lys ind i dagligdagen hos plejehjemsbeboere med demens og voksne på bosteder. Som en passende, positiv forstyrrelse skaber klovnene en mærkbar forskel for hver enkelt beboer.
March mod Ensomhed
March mod Ensomhed sætter fokus på ensomhed, og samler ind til Danmarks Landsindsamling.
Notmark Sogns Ungdomsforening – Gymnastik
Vi er en forening med det sociale i fokus, både blandt vores frivillige og vores medlemmer. Vi skal have det godt, og kunne give kulturen videre, så foreningen kan give glæde mange år frem endnu.
RunningPawsDK
RunningPawsDK er et løbefællesskab, hvor "livet" er hovedformålet – men canicross (løb med hund) er metoden.
Sisterpower
Et hjem skal være et trygt sted for alle! Sisterpower styrker voldsudsatte kvinder og deres familier til at leve et liv uden vold ved at arbejde med traumefokuseret voldsforebyggelse gennem helhedsorienterede og skræddersyede empowerment forløb.
Team Tvilling
Hos Team Tvilling får handicappede luft under vingerne og vind i håret, når de kommer ud på en lang og udfordrende løbetur i al slags terræn – sammen med positive, friske og engagerede frivillige løbere, som navigerer rundt med løbevognene.
UFL Lillebælt - Unge For Ligeværd
UFL Lillebælt er en fritidsklub for unge/voksne over 18 år, med særlige behov og udfordringer. I klubben er du med i et fællesskab, hvor vi hygger og har mange oplevelser sammen. Vi laver forskellige ting, og vi er gode til at have det sjovt sammen.