Velgørenhed

Fri af Misbrug

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Fri af Misbrug yder gratis og landsdækkende rådgivning til forældre, der har et misbrug af alkohol eller stoffer. Foreningen har særlig fokus på børnefamilier, da kun fire procent af forældre med misbrug får hjælp, og en tredjedel af børn fra hjem med misbrug selv udvikler et misbrug som voksne. Det er et mønster, som skal brydes, og den kamp har Fri af Misbrug taget op.

Ildsjælen bag Fri af Misbrug er socialrådgiver Anne-Camilla Nielsskov, der stiftede foreningen for 3 år siden. Ideen udsprang af hendes tid i Københavns Kommunes misbrugsbehandling, hvor hun oplevede, at der var en stor gruppe, som gik under kommunernes radar. De velfungerende misbrugere som udadtil virker helt normale, men indadtil skjuler en afhængighed, der går ud over dem selv og deres børn. Hun besluttede sig derfor for at starte Fri af Misbrug og har nu to misbrugsrådgivere siddende alle hverdage til at tage telefonen og svare på SMS'er. Sammen har de allerede hjulpet hundredvis af forældre til at tage første skridt ud af afhængigheden.

At Fri af Misbrug har formået at hjælpe så mange på så kort tid skyldes bl.a., at foreningen laver målrettet opsporing af forældre med misbrug. Det gør de især gennem sociale medier, men også gennem events, PR og samarbejder med fagpersoner, deres ambassadører og andre ildsjæle, der hjælper med at sætte fokus på problematikken og den hjælp, Fri af Misbrug tilbyder.

Behovet for at hjælpe flere familier berørt af misbrug gør, at Fri af Misbrug fortjener at blive anerkendt for det vigtige arbejde, foreningen laver!

Se foreningens nye kampagnefilm her