Andet

Frelsens Hærs mor-barn-lejre

Hvad går feriehjælpen ud på?

Siden 2003 har Frelsens Hær udvidet feriehjælpen med et landsdækkende børne- og ungearbejde i form af eksempelvis ”mor-barn”- lejre. Rekrutteringen til lejrene sker oftest gennem vores julehjælp. Det er kendetegnende for målgruppen socialt udsatte unge og deres mødre, at de ofte vælger at isolere sig.

På den måde får familierne ikke adgang til såkaldt ”social kapital”, der kan bringe dem videre i opbyggelige fællesskaber og for de unges vedkommende videre ud i uddannelsessystemet – frem mod selvforsørgelse. Mor-barn-lejrene er som en del af familiearbejdet i Frelsens Hær med til ændre på dette, så familierne får fornyet styrke til at komme videre med deres liv.

Hvem hjælper vi?

Vi hjælper primært enlige forsørgere på overførselsindkomst og deres børn. Mange af familierne lever i Udkantsdanmark, hvor der er et fattigt udbud af sociale og kulturelle tilbud. Udover manglende beskæftigelse kæmper deltagerne for en stor dels vedkommende med andre svære økonomiske, sociale, og/eller psykiske problemer og det går ud over deres børns livskvalitet.

Desværre forekommer disse problemer ofte hos familier, der må leve med gæld, isolation og ensomhed, fysiske sygdomme, ordblindhed, ingen eller ringe uddannelse og en barndomshistorik med omsorgssvigt eller overgreb.

Hvad gør vi for familierne?

Ferielejrene er for mødre og børn, der ofte står uden for fællesskabet i deres hverdag. Børnene melder afbud til fødselsdage, går ikke til fodbold og bliver hjemme fra skoleudflugter. Ferier er noget de hører om fra kammeraterne, mens deres egen ferie foregår i ensomhed. Vores lejre gør op med ensomheden og tilbyder børnene fællesskab og glæde i sommerferien. Det gør børnene stærkere og de udvikler sig i selskab med ressourcestærke voksne og ligesindede børn, som de kan tale åbent med om de udfordringer, sorger og glæder, de har tilfælles.

Hvad vil vi opnå?

Målet er at styrke børnenes selvværd ved at give dem plads til at afprøve nye sider af sig selv gennem både sjove og mere seriøse aktiviteter, ”plads til at være børn”. Samtidig med det, kan de dele deres historier og knytte an til andre unge, og vi sikrer, at de udsatte unge bliver bevidste om betydningen af gode værdier for at kunne navigere i tilværelsen.

LIGNENDE SAGER

Blooming Room
Blooming Room er en non-profit organisation, der brænder for at fremme kvindelige flygtninge og migranters integration, bl.a. ved at styrke kvindernes selvtillid og støtte til bedre trivsel gennem nye venskaber på tværs af kultur og sprog.
BrandFolkenes Cancerforening
BrandFolkenes Cancerforening (BFC) indstilles som Årets Hjertesag fordi, at det er en forening med hjertet på det rette sted: En forening som gør en helt unik indsats for brandfolk som rammes af kræft på grund af arbejdet.
Epilepsiforeningen
Epilepsiforeningen arbejder for at mennesker med epilepsi og deres familier får en bedre hverdag, hvor epilepsien begrænser dem mest muligt.
Fair Dog
Forening af frivillige der arbejder for alle Danmarks hunde.
Forældre og Fødsel
Forældre og Fødsels hjertesager er at sikre alle en tryg fødsel og at give gratis videnbaseret og personlig rådgivning. Det er der brug for i dag, hvor sundhedstilbuddene til de gravide, fødende og småbørnsfamilierne gang på gang bliver beskåret.
KANTMASKERNE - strik til udsatte i Danmark
KANTMASKERNE er et landsdækkende netværk af små selvstyrende grupper, som omdanner doneret garn til varmt strik til socialt udsatte i Danmark.
Livas anonyme rådgivning
Liva hjælper årligt omkring 180 mennesker med skader fra prostitution, vold og seksuelle overgreb med at genfinde fodfæste i livet.
Projekt Husvild
Projekt Husvild er en forening der hjælper hjemløse og sociale udsatte, med hvad der er brug for hjælp til. Intet er for stort eller småt :-)
Psykiatrifondens rådgivning – hjælp når livet er svært
En god samtale kan redde dagen. Andre gange kan den redde et liv. Frivillige i Psykiatrifondens rådgivning hjælper mennesker, der har det svært, gennem respektfulde og støttende samtaler. Samtalerne er anonyme og gratis for dem, der kontakter os.
Samvirkende Menighedsplejer
Psykisk sygdom er for mange mennesker stadig tabuiseret og i værste fald forbundet med skam og skyld, hvis man først bliver ramt. I Samvirkende Menighedsplejers peerprojekt arbejder vi på at skabe meningsfulde og støttende relationer på tværs af mennesker, der på hver sin måde kender til det at have ondt i livet psykisk.
STH - Servicehunde til Handicappede
STH er en nonprofit forening, der har til formål at uddanne og udplacere specialtrænede social- og servicehunde til at hjælpe mennesker med bevægelseshandicap.
Støtteforeningen for forsvundne personer
Støtteforeningen støtter Forsvundne personer. Deres formål er at hjælpe familier med at finde deres kære, som er forsvundet, det kan være både frivilligt og ufrivilligt. Uanset hvad der er sket, har de pårørende brug for at få en afslutning.
Team Tvilling Holbæk - Frivillige løber
Team Tvilling Holbæk løber hver søndag og flere halv og hel Marathon med vores handicappet unge mennesker som ikke selv kan, se deres og vores unge når de løber er guld værd.