Projekter

Foreningen Samværd – Leg på plejehjem

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Foreningen Samværd står bag projektet Leg på Plejehjem, som har til formål at skabe meningsfulde møder på tværs af generationer gennem musik, leg og samvær. Det hele faciliteres af en musikvært og understøttes af medværter.

Leg på Plejehjem startede i 2017 og eksisterer i to udgaver: 
1. Leg på Plejehjem med Babyer og Forældre
2. Leg på Plejehjem med Dagtilbud (børnehaver, vuggestuer, dagplejere)

Leg på Plejehjem findes på nuværende tidspunkt på 30 plejehjem fordelt over 14 kommuner. Samværd afholder kurser for medarbejdere fra plejehjem og dagtilbud, som herefter bliver certificeret i facilitering og forankring af Leg på Plejehjem. Tilbagemeldingerne fra medarbejderne er, at Leg på Plejehjem øger arbejdsglæden, bl.a. fordi de gennem et fællesskab fyldt med livsglæde får øget kendskab og styrket relation til beboere og børn.

Leg på Plejehjem har til formål at skabe rammerne for møder mellem mennesker, der normalt ikke mødes. Vi tror nemlig på magien i det tværgenerationelle møde, fordi det gør alle parter gladere og klogere på livet. Uanset om man er 0 eller 93 år profiterer man af at mødes i et musikalsk fællesskab med en anden generation. 

Aktiv deltagelse er et nøgleord til Leg på Plejehjem, fordi det er essentielt for, at man føler sig som en del af et fællesskab. Derfor bruger vi ældre danske børnesange og lege, der giver alle parter mulighed for at deltage aktivt.

Flere undersøgelser af Leg på Plejehjem viser, at de faste rammer, de ældre danske børnesange og kontinuerlige møder mellem børn og ældre øger livsglæden for alle parter. 

Helt konkret opleves det, at de ældre: husker bedre, deltager mere aktivt end i andre aktiviteter, oplever at være en del af et fællesskab, får øget selvtillid, spiser mere, sover bedre og generelt kommer i bedre humør. 

Børnene får adgang til en verden, de normalt ikke møder, og lærer her at mennesker kan se ud på mange måder. De oplever derudover at udvikle selvværdet i et trygt fællesskab, hvor nærvær er i centrum.  

  

LIGNENDE SAGER

Dragør Roklub – Coastal Rowing
Dragør Roklub forsøger at fremme "Coastal Rowing". Det er en sport, der kan udøves af folk i alle aldre og baggrunde. Vores projekt vil fremme fysisk aktivitet og inklusion i samfundet ved at opfordre flere mennesker til at deltage i coastal roning og leve en sundere livsstil. Derudover har man som mål at gøre Coastal Rowing til en ny OL-disciplin.
Kyun Houng – Sydfyns Taekwondo klub
Sydfyns Taekwondo ønsker øget fællesskab og sammenhold med bonus på selvtillid og selvværd, et potentielt udfald af stævnedeltagelse, fællestræninger og hyggelige sammenkomster, hvorfor der søges midler for gennemførelse fra PFA Brug Livet Fonden.
Stevnstrup Rideklub
Hos Stevnstrup rideklub har vi har en klar vision om at blive Danmarks bedste rideklub. I det ligger der for os, at vi skal være en rideklub for alle.
VI-Senior: Netværk for etniske minoritetsældre
Trivselsagenter arbejder for TRIVSEL, TRYGHED OG MENINGSFULDE FÆLLESSKAB for etniske minoritetsældre fra 60+. Formålet er at øge de ældres livskvalitet og sundhed samt at hjælpe dem til aktiv deltagelse i samfundet.