Velgørenhed

Foreningen for Ukrainske Flygtninge i Danmark

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Links

Maiken har hjulpet ukrainske flygtninge siden der første gang i marts 2022 kom ukrainske flygtninge til Avedørelejren, hvor hun selv er bosat. Sammen med en god ukrainsk/dansk veninde og samarbejdspartner har Maiken stiftet Foreningen for Ukrainske Flygtninge i Danmark for bedre at kunne hjælpe flygtningene fremadrettet. 

Foreningen hjælper til dagligt de ukrainske flygtninge med utallige ting, i forhold til at få de ukrainske flygtninge til at få etableret et liv i Danmark - herunder alle de praktiske ting, der følger med til at blive bosat i et andet land såsom at søge om kommunal støtte, få sig et arbejde og meget mere. Flere af ukrainerne har fået arbejde ved hjælp fra Maikens netværk, hvilket har betydet meget for dem både økonomisk – men også i forhold til deres livskvalitet og selvværd. Mange af mange af ukrainerne er motiveret for at lære dansk, deltage i sociale sammenhæng og generelt indgå i det danske samfund. Jeg forestiller mig, at en del af den motivation øges i forbindelse med, at de har haft en god oplevelse af at blive mødt af på en empatisk, tryg og respektfuld måde, hvilket Maiken har formået gang på gang. 
Maiken har fornyelig vundet Integrationsprisen i Hvidovre kommune 2023 for hendes store engagement og arbejde for at hjælpe de ukrainske flygtninge. 

Foreningen arrangerer mange forskellige projekter. Det kan være alt fra at skaffe nødvendige midler og donationer, så de ukrainske flygtninge kan få hjælp til nødvendigheder som fx bleer, tøj og cykler så de bl.a. kan komme til og fra arbejde. 

Foreningen har også arrangeret venskabsfamilier, koncerter, sangundervisning, udflugter og diverse arrangementer for både børn og voksne. En af de helt særlige arrangementer er dem, hvor foreningen mødes med mange ukrainske flygtninge for sammen at lave skyttegravslys til de ukrainske soldater. Lige netop disse arrangementer er særlig betydningsfulde for de ukrainske flygtninge, da størstedelen af dem har flere af deres kære der kæmper i krigen. Ved at mødes og producere skyttegravslys sammen, kan de få følelsen af fællesskab og af at gøre en forskel. 

 

LIGNENDE SAGER

Egebæksvenner for ukrainske flygtninge
Vi ønsker at indstille Egebæksvenner, som hjertesag, så vi med disse midler kan arrangere udflugter og aktiviteter for vores kære ukrainske venner, der midlertidigt bor på den gamle Egebæk skole i Nærum. Disse oplevelser vil bringe positive minder.
Red flere liv ved hjertestop med Mobile Hjertestartere
Begrebet "Hjerteassistenter", er frivillige fagfolk indenfor akutberedskab, med egen bil og hjertestarter, som rykker ud til hjertestop, ved hjælp af en app på mobiltelefonen, som er koblet op mod regionens alarmcentral. GENIALT I LANDOMRÅDER !
Kræftens Bekæmpelse – Lemvig lokalafdeling
Kræftens bekæmpelse lokalforening er en forening der drives af en frivillig bestyrelse på 9 personer, hvor fokus er på at hjælpe kraftramte.
Sport X Charity
Sport X er en 100 % frivillig udendørs træningsforening i Aarhus, som bruger sit stærke fællesskab fra foreningen til at rejse ud i verden og forsøge at give glæden ved sport og træning videre til børn og unge fra kriseramte og ofte oversete områder.
Svovlstikkerne – Næstved
Svovlstikkerne er en lille hjælpeorganisation af frivillige, som prøver at gøre julen bare lidt bedre for dem, som ikke har råd til at holde en jul, der bare ligner den du og jeg kender og holder år efter år. Især børnene ligger os på sinde!
Tisvildehusets seniorkvinder
Netværk for byens seniorkvinder, hvor vi indgår i fællesskaber ud fra devisen; ”Vi giver til hinanden”. Man bliver inviteret og ledsaget af en anden kvinde. Alle får indflydelse på de aktiviteter, som opstår ud fra deltagernes ønsker/behov.
Ventilen Danmark
Ventilen Danmark er en frivillig ungdomsorganisation, som hjælper unge, der føler sig alvorligt ensomme ind i trygge fællesskaber. Ventilen har 22 tilbud til unge mellem 15 og 30 år.