Velgørenhed

For Lige Vilkårs frivillige bisidderkorps

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

En stemme på For Lige Vilkårs bisidderkorps er en støtte til familier med børn med særlige behov.

For Lige Vilkår er en landsdækkende og diagnosetværgående forening for familier med børn med handicap eller kronisk sygdom. Foreningens mission er at støtte familierne i det liv, der nu er blevet deres. Et liv der skal leves godt trods familiens forskellige udfordringer. 

Når man får et barn med særlige behov, påvirker det ofte hele familien; barnet selv, eventuelle søskende og forældrene. 

For Lige Vilkårs bisidderkorps hjælper forældre, der har brug for støtte i mødet med offentlige myndigheder som for eksempel socialforvaltning, skole- eller sundhedsvæsen. Hvis forældrene oplever sagen som udfordrende og kompleks, kan bisidderen i forberedelsen forud for mødet være med til at skabe et overblik og lægge en plan for det ønskede udfald. På selve mødet kan en bisidders tilstedeværelse give tryghed og gøre mødet mere konstruktivt. Efter mødet er det i tillæg godt at have nogen at diskutere mødets indhold med. Blev udfaldet som forældrene ønskede, hvad skal der følges op på og hvad er eventuelt næste skridt?

For Lige Vilkårs bisidderkorps består udelukkende af frivillige. Ofte er bisidderne selv forældre til børn med særlige behov og har derfor en unik indsigt i den situation, familien står i. Bisidderne uddannes på et endagskursus i de vigtigste områder i serviceloven og retssikkerhedsloven og i bisidderens formelle rolle ved et bisidderforløb.

Med støtte fra Brug Livet Fonden kan For Lige Vilkår uddanne endnu flere bisiddere i hele landet. 

LIGNENDE SAGER

Designere uden grænser
Vi indsamler tøj fra danske designere, som ønsker at donere deres overskudstøj til en god sag. Ved at sælge tøjet, kan vi rejse midler til at støtte udsatte unge i Sydafrika.