Patientforening

Foreningen Fookid

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Foreningen Fookid vejleder folk med kræft, hvor det konventionelle system ikke rækker. Vejledningen er baseret på lægefaglige referencer og tager udgangspunkt i den enkeltes situation. Vejledningen er gratis for alle og medlemskab af foreningen er frivillig.

Foreningen er en landsdækkende forening startet af John Madsen sammen med 3 andre i 2019, da de kom i kontakt med den engelske COC-klinik. En kombination af kendte lægemidler med lav bivirkningsprofil, der er bevist at virke hæmmende på kræft. Det gav startskuddet til foreningens arbejde. På foreningens Facebook side bliver alle modtaget hjertevarmt og bliver hørt, set og mødt. Der tilbydes kurser til pårørende, kurser om komplementær behandling. Foreningen har desuden oversat og udgivet relevant materiale om komplementær behandling. 

LIGNENDE SAGER

Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark
Vi ønsker at indstille Ehlers-Danlos foreningen til årets hjertesag da man som patient i sundhedsvæsnet med en sjælden sygdom, desværre ofte bliver overladt til sig selv efter udredningen, derfor har det stor værdi at møde andre med samme diagnose.
Foreningen for ATAKSI / HSP
Mødet med nydiagnosticeret personer med HSP og ATAKSI for korrekt vejledning og støtte.
Hjernerystelsesforeningen
Hjernerystelsesforeningen arbejder dels for at forbedre vilkårene for hjernerystelsesramte, dels for at oplyse om og forebygge lidelsen.
Kræftens Bekæmpelse (Rødovre Lokalafdeling)
Vi hjælper borgere, pårørende og deres børn, der står midt i deres hårdeste tid i deres liv med motion og drøftelse omkring Kræften. Vi skaber kreative ting, griner og hjælper med trygheden i denne svære tid.
ME Foreningen
ME er en neuroimmun sygdom der rammer 10-20.000. ME Foreningen støtter ME-ramte, fordi der stort set ingen viden er om ME herhjemme. Samtidig skaber vi patientnetværk og hjælper med viden og vejledning. Sammen kan vi mere.
Senfølgerforeningen
Over 350.000 danskere lever med eller efter en kræftsygdom. Langt de fleste får senfølger og må leve med alvorlige og varige fysiske, psykiske og sociale senfølger efter deres kræftforløb.