Børn & unge

FitforKids

FitforKids er stiftet, fordi 60.000 børn i Danmark lider af svær overvægt eller fedme. Det er et alarmerende højt tal. I FitforKids tror vi på, at en sund livsstil er vigtigt for et godt liv. For børn er det tit foreningsidræt, der giver både motion og fællesskab.

Men de børn vi hjælper, føler sig ikke hjemme i den lokale idrætsklub. Tonen bliver let lidt for hård og de fysiske krav for store og hurtigt handler det om at være bedst! For de svært overvægtige børn er FitforKids en savnet mulighed for socialt samvær, for en aktiv fritid og et sundere liv med større trivsel. Og dét er der brug for: De svært overvægtige børn lider under mobning, stigmatisering og ensomhed i en sådan grad, at de rapporterer om samme trivsel som børn med cancer. Derfor skal kampen mod kiloene og sofaen vindes. Og det kræver, at mor og far er med og støtter op! Derfor er FitforKids et program, der inkluderer hele familien.

FitforKids består af kostvejledning i hjemmet, ugentlig træning for både børn og forældre, forældre-coaching, motivationsprogram og hyggelige sociale events. Og så foregår det lige nede på den lokale skoles gymnastiksal! FitforKids er ligesom at gå til volleyball eller fodbold. Det er sjovt og man bliver del af et fællesskab. FitforKids er også et tilbud til børn, der er kommet hjem fra julemærkehjem og vil fastholde de gode resultater. FitforKids kan også være et vigtigt supplement til børn, der følger Holbæk-modellen, men savner et sjovt og effektivt træningstilbud i lokalområdet.

FitforKids samarbejder med Sundhedsplejen i alle kommuner, hvor vi har hold. FitforKids programmet er videnskabeligt testet på Rigshospitalet, og vi har rigtig gode resultater. FitforKids har idag hold i Aalborg, Aarhus, Randers, Holstebro, Viborg, Kolding, Horsens, Esbjerg, Ribe, Haderslev, Odense, Svendborg, Roskilde, Brøndby, Greve, Taastrup, Albertslund, Hillerød, Frederiksberg, Valby, Amager og på Østerbro, og flere er på vej!

Vi er også stolte over, at FitforKids i 2011 fik en flot donation fra Kronprinsparrets Fond, som i 2015 blev fulgt op af et fantastisk besøg af Kronprinsen.

Men vores fokus på de 60.000 børn som har akut brug hjælp. Vi er nødt til at handle nu!

LIGNENDE SAGER

Aktion Børnehjælp – Rettigheder til udsatte børn i Indien
Indiske børn af oprindelige folk og enlige forsørgere er nogle af de mest udsatte og diskriminerede i børn Indien. Vores hjertesag er at fremme disse børns rettigheder.
Arresøcentret - KFUM-Spejderne
På Arresøcentret tilbyder vi spændende arrangementer til de 1000vis af børn og unge, der hvert år besøger centret – hjælp os med at bevare denne mulighed.
BROEN Danmark
BROEN Danmark støtter udsatte børn til at være aktive i lokale idræts-/fritidsforeninger med hjælp til kontingent og udstyr. BROEN er med til at skabe trivsel hos børn, som ellers vil stå uden for fællesskabet med andre børn og voksne rollemodeller.
Bryd Tavsheden
Bryd Tavsheden hjælper voldsudsatte børn og unge til at sætte ord på volden – bryde tavsheden – og dermed tage første skridt til at søge hjælp og komme fri af volden. Hvert 6. barn i Danmark er udsat for vold. Det er alt for mange!
Danske Hospitalsklovne
Hospitalsklovnens besøg på børneafdelingerne rundt om i landet har betydelig positiv effekt i behandlingsforløbet og flytter for en stund fokus væk for sygdommen.
DINNødhjælp
Hjælp DINNødhjælp med at redde ensomme, forladte og udstødte heksebørn i Nigeria.
Fairstart Fonden giver hjerte til anbragte børn i hele verden
Fairstart Fonden forener forskere, NGOer og omsorgsgivere over hele kloden for at give børn på børnehjem og i plejefamilier omsorg med hjerte! Vi har uddannet 25.000 anbragte børns omsorgsgivere i tilknytningsbaseret omsorg på 17 sprog online.
FairVærk - projekt under Ung til Ung i Gladsaxe
FairVærk – er et projekt under Ung til Ung i Gladsaxe. Her mødes de unge omkring kunst med en kunstner, hvor kunstneres snirklede hjerne skaber nye veje og strategier for udsatte unges tilgang til livet. De unge lærer at tage ansvar for deres eget liv, både det personlige og det sociale liv i deres boligområde.
Gigtramte Børns Forældreforening
Også børn og unge kan få gigt! Mange forbinder ordet gigt med gamle mennesker. Men alle kan få gigt: Børn og unge, mænd og kvinder i alle aldre. Der findes nemlig mere end 200 forskellige gigdiagnoser.
Kværs Tørsbøl Borgerforening
Kværs Tørsbøl Borgerforening. Vi vil give byens beboere og deres familier et trygt sted at leve og at vokse op! Vi vil skabe et socialt samlingspunkt på landet i udkants Danmark!
Læs for Livet
Litteratur kan forandre liv. Derfor indsamler Læs for Livet gode bøger og donerer skræddersyede biblioteker til institutioner, som arbejder med udsatte børn og unge.
MindTalk
LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade arbejder for at hjælpe mennesker berørt af spiseforstyrrelser og selvskade samt deres pårørende. Vi arbejder for at nedbryde tabu og for at udbrede viden omkring spiseforstyrrelser og selvskade hos både fag- og privatpersoner. En hjertesag for LMS er ydermere at forebygge spiseforstyrrelser og selvskade hos børn og unge.
MandSnak - rådgivning til unge mænd ml. 15-25 år
MandSnak - telefonrådgivning til unge mænd. Mange unge mænd oplever, at det kan være svært at få fodfæste i livet. MandSnak rækker ud og hjælper unge mænd på kanten af det sociale fællesskab og bidrager til forebyggelse af mistrivsel senere i livet.
Motorsport for LIFE
Ideen udvikles hele tiden og konceptet er enkelt. Børn og unge med alvorlige sygdomme og med kroniske udfordringer skal – for en stund – glemme en grå og monoton dagligdag, hvor deres sygdom er en altoverskyggende faktor.
MusikBeRiget
MusikBeRiget er et tiltag, der bringer levende musik ind på hospitalet for at dulme smerter hos børn og voksne patienter og give dem et pusterum fra sygdom og behandling.
Nørrebro Fighters Sportsforening
Nørrebro Fighters er en sportsforening under Københavns Kommune drevet af frivillige. Vi arbejder ud fra værdierne anerkendelse, mangfoldighed, engagement, og at træning kan skabe sociale fællesskaber.
Ordskælv
Ordskælv giver ikke blot en stemme, men styrke og mod på livet til unge vi tit hører om, men sjældent hører fra. Ordskælv har siden 2009 arbejdet med bankende hjerte, for at sådanne stemmer, får lov til at spire ved skabelse af litterære kunstværker.
SjoveBørn i Vejle
SjoveBørn i Vejle er en socialforening, hvor der er plads til alle børn, uanset køn, tro og udsendende. Gennem leg og fantasi finder de 100 børn der pt er med i SjoveBørn et fællesskab, der holder den væk fra ballade og andre grimme ting.