Børn & unge

FairVærk - projekt under Ung til Ung i Gladsaxe

Links

FairVærk er et projekt under Ung i Gladsaxe, der involverer en række frivillige voksne og unge. Projektet er et kunstsamarbejde mellem ungdomsklubben Fair Play og ungegruppen Ung til Ung, der er en del af Ung i Gladsaxe, og den udøvende billedkunstner Anders Benmouyal. Fair Play er et værested for unge i Høje Gladsaxe, der er et udsat boligområde. Målgruppen er unge mellem 13 og 29 år, der enten er sårbare, socialt udsatte, på grænsen af bandemiljøet eller i risikozonen for radikalisering. Der arbejdes pædagogisk med empowerment, aktivt medborgerskab og livsduelighed på de unges præmisser. Ung til Ung er en selvkørende ungegruppe, der arrangerer aktiviteter for og med unge i lokalområdet.
Formålet med FairVærk er at skabe kreative samarbejder, der på en anden måde skaber nye veje og strategier for de unge, og har til hensigt at lære de unge om kunst og samtidig også at tage ansvar for deres eget liv, både det personlige og det sociale liv i deres boligområde. Kunstsamarbejdet har allerede skabt 2 værker. Det unikke ved samarbejdet er, at kunstværket altid er i byrummet, og det altid rækker ud og skabes i dialog med og respekt for omgivelserne og for det kunstneriske indhold. Det første værk blev skabt i en sommerferie i Beboerrådgivningens telt med sommerferieaktiviteter, og alle der kom forbi blev inviteret til at være med. Det andet værk blev til i et samarbejde med områdets børn. Værkerne kan ses på henholdsvis Byens Arena og i Høje Gladsaxe Centret. De to næste værker er en videreførelse af værket i Høje Gladsaxe Centret, og er planlagt som værker der skal skabe skønhed og tryghed i Fair Plays nærområde, som er et sted hvor mange udsatte unge ”hænger ud”. Det ene værk er en installation og et samarbejde med områdets ældre, og det andet er et eksperiment med et udekøkken, der skal samle børn, unge og gamle omkring et folkekøkken.
Kontinuiteten i samarbejdet har været med til at styrke relationen mellem de unge og kunstneren og har skabt en tillid til at samarbejdet kan bære meget mere. De unge får og tager et stadigt større ansvar for sig selv, deres nærområde og for de mennesker, der bor i det, alt sammen igennem arbejdet med kunst. Kunstsamarbejdet er svært bl.a. fordi økonomien er en projektøkonomi, der også er afhængig af privat indsamlede midler. Derfor indstilles FairVærk og deres kunstsamarbejde som en hjertesag.

LIGNENDE SAGER

Aktion Børnehjælp – Rettigheder til udsatte børn i Indien
Indiske børn af oprindelige folk og enlige forsørgere er nogle af de mest udsatte og diskriminerede i børn Indien. Vores hjertesag er at fremme disse børns rettigheder.
Arresøcentret - KFUM-Spejderne
På Arresøcentret tilbyder vi spændende arrangementer til de 1000vis af børn og unge, der hvert år besøger centret – hjælp os med at bevare denne mulighed.
BROEN Danmark
BROEN Danmark støtter udsatte børn til at være aktive i lokale idræts-/fritidsforeninger med hjælp til kontingent og udstyr. BROEN er med til at skabe trivsel hos børn, som ellers vil stå uden for fællesskabet med andre børn og voksne rollemodeller.
Bryd Tavsheden
Bryd Tavsheden hjælper voldsudsatte børn og unge til at sætte ord på volden – bryde tavsheden – og dermed tage første skridt til at søge hjælp og komme fri af volden. Hvert 6. barn i Danmark er udsat for vold. Det er alt for mange!
Danske Hospitalsklovne
Hospitalsklovnens besøg på børneafdelingerne rundt om i landet har betydelig positiv effekt i behandlingsforløbet og flytter for en stund fokus væk for sygdommen.
DINNødhjælp
Hjælp DINNødhjælp med at redde ensomme, forladte og udstødte heksebørn i Nigeria.
Fairstart Fonden giver hjerte til anbragte børn i hele verden
Fairstart Fonden forener forskere, NGOer og omsorgsgivere over hele kloden for at give børn på børnehjem og i plejefamilier omsorg med hjerte! Vi har uddannet 25.000 anbragte børns omsorgsgivere i tilknytningsbaseret omsorg på 17 sprog online.
FitforKids
FitforKids er en frivillig landsdækkende forening, der hjælper overvægtige børn som ofte døjer med ensomhed og mobning med at finde et fællesskab, få nye venner, dyrke motion, tabe sig og blive stærkere på et af vores 27 lokale FitforKids-hold.
Gigtramte Børns Forældreforening
Også børn og unge kan få gigt! Mange forbinder ordet gigt med gamle mennesker. Men alle kan få gigt: Børn og unge, mænd og kvinder i alle aldre. Der findes nemlig mere end 200 forskellige gigdiagnoser.
Kværs Tørsbøl Borgerforening
Kværs Tørsbøl Borgerforening. Vi vil give byens beboere og deres familier et trygt sted at leve og at vokse op! Vi vil skabe et socialt samlingspunkt på landet i udkants Danmark!
Læs for Livet
Litteratur kan forandre liv. Derfor indsamler Læs for Livet gode bøger og donerer skræddersyede biblioteker til institutioner, som arbejder med udsatte børn og unge.
MindTalk
LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade arbejder for at hjælpe mennesker berørt af spiseforstyrrelser og selvskade samt deres pårørende. Vi arbejder for at nedbryde tabu og for at udbrede viden omkring spiseforstyrrelser og selvskade hos både fag- og privatpersoner. En hjertesag for LMS er ydermere at forebygge spiseforstyrrelser og selvskade hos børn og unge.
MandSnak - rådgivning til unge mænd ml. 15-25 år
MandSnak - telefonrådgivning til unge mænd. Mange unge mænd oplever, at det kan være svært at få fodfæste i livet. MandSnak rækker ud og hjælper unge mænd på kanten af det sociale fællesskab og bidrager til forebyggelse af mistrivsel senere i livet.
Motorsport for LIFE
Ideen udvikles hele tiden og konceptet er enkelt. Børn og unge med alvorlige sygdomme og med kroniske udfordringer skal – for en stund – glemme en grå og monoton dagligdag, hvor deres sygdom er en altoverskyggende faktor.
MusikBeRiget
MusikBeRiget er et tiltag, der bringer levende musik ind på hospitalet for at dulme smerter hos børn og voksne patienter og give dem et pusterum fra sygdom og behandling.
Nørrebro Fighters Sportsforening
Nørrebro Fighters er en sportsforening under Københavns Kommune drevet af frivillige. Vi arbejder ud fra værdierne anerkendelse, mangfoldighed, engagement, og at træning kan skabe sociale fællesskaber.
Ordskælv
Ordskælv giver ikke blot en stemme, men styrke og mod på livet til unge vi tit hører om, men sjældent hører fra. Ordskælv har siden 2009 arbejdet med bankende hjerte, for at sådanne stemmer, får lov til at spire ved skabelse af litterære kunstværker.
SjoveBørn i Vejle
SjoveBørn i Vejle er en socialforening, hvor der er plads til alle børn, uanset køn, tro og udsendende. Gennem leg og fantasi finder de 100 børn der pt er med i SjoveBørn et fællesskab, der holder den væk fra ballade og andre grimme ting.