Børn & unge

Fairstart Fonden giver hjerte til anbragte børn i hele verden

Hvordan kan 3 ansatte uddanne 25.000 anbragte børns omsorgsgivere i hele verden i omsorg fra hjertet? Størstedelen af de millioner af børn, der på verdensplan vokser op adskilt fra deres forældre på børnehjem og i plejefamilier, har ikke adgang til den professionelle kvalitetsomsorg, der er nødvendig for at give dem en fair start på livet. Kun halvdelen klarer skolegang og får et job, mange ender i elendighed. Det skyldes i høj grad at plejefamilier og børnehjemsmedarbejdere er overbelastede og ikke får uddannelse. Derfor har psykolog Niels Peter Rygaard samlet et internationalt forskernetværk siden 2005 og udviklet gratis undervisningsprogrammer med en dokumenteret positiv og umiddelbar effekt på børnenes udvikling og trivsel. Her lærer deltagerne om deres følelsesmæssige betydning for børnene, hvordan de skaber tryg tilknytning og lyst til læring og leg, og hvordan de skaber varige relationer for børnene. Vi uddanner børnenes omsorgsgivere over hele kloden via to-årige samarbejdsprojekter på 17 lokale sprog, der er tilpasset lokal kultur. Vores uddannelsespakker består af gratis onlinesessioner for grupper af omsorgsgivere, og en international online instruktøruddannelse, der hjælper ethvert land til at skabe bedre omsorgssystemer. F.x. har vi netop udviklet programmer på Swahili og Kinyarwanda til SOSBørnebyernes udvikling af familie-og-netværksfamiliepleje, og medarbejdere i seks afrikanske lande tager for tiden vores instruktøruddannelse. Vi er i gang med et projekt til uddannelse af danske plejefamilier og plejefamiliekonsulenter i samarbejde med fem kommuner, vi har uddannet 350 børnehjemsledere i Indonesien, og sådan kunne vi blive ved. Kombinationen af forskning, e-learning og samarbejde med NGOer, professionelle og regeringer verden over har nu uddannet 25.000 børns omsorgsgivere fra Japan til Chile. Vores site har haft 100.000 besøgende på eet år, og vi knokler for at følge med efterspørgslen – 3 ansatte og tre studenter er ikke mange, og vores partnerskaber og forskernetværk vokser hele tiden! Vi tror ikke bare på – takket være entusiastiske partnere er vi er i allerede i fuld gang – med at gøre verden til et bedre sted for de millioner af børn, som vokser op på børnehjem og i pleje – du kan se hvad vores lokale instruktører siger om børnenes udvikling her: http://fairstartfoundation.com/feedback-and-reflections-from-fairstart-instructors/ Vi giver forældreløse børn en lysere fremtid. Vi mener, at alle børn fortjener en fair start på livet.

LIGNENDE SAGER

Aktion Børnehjælp – Rettigheder til udsatte børn i Indien
Indiske børn af oprindelige folk og enlige forsørgere er nogle af de mest udsatte og diskriminerede i børn Indien. Vores hjertesag er at fremme disse børns rettigheder.
Arresøcentret - KFUM-Spejderne
På Arresøcentret tilbyder vi spændende arrangementer til de 1000vis af børn og unge, der hvert år besøger centret – hjælp os med at bevare denne mulighed.
BROEN Danmark
BROEN Danmark støtter udsatte børn til at være aktive i lokale idræts-/fritidsforeninger med hjælp til kontingent og udstyr. BROEN er med til at skabe trivsel hos børn, som ellers vil stå uden for fællesskabet med andre børn og voksne rollemodeller.
Bryd Tavsheden
Bryd Tavsheden hjælper voldsudsatte børn og unge til at sætte ord på volden – bryde tavsheden – og dermed tage første skridt til at søge hjælp og komme fri af volden. Hvert 6. barn i Danmark er udsat for vold. Det er alt for mange!
Danske Hospitalsklovne
Hospitalsklovnens besøg på børneafdelingerne rundt om i landet har betydelig positiv effekt i behandlingsforløbet og flytter for en stund fokus væk for sygdommen.
DINNødhjælp
Hjælp DINNødhjælp med at redde ensomme, forladte og udstødte heksebørn i Nigeria.
FairVærk - projekt under Ung til Ung i Gladsaxe
FairVærk – er et projekt under Ung til Ung i Gladsaxe. Her mødes de unge omkring kunst med en kunstner, hvor kunstneres snirklede hjerne skaber nye veje og strategier for udsatte unges tilgang til livet. De unge lærer at tage ansvar for deres eget liv, både det personlige og det sociale liv i deres boligområde.
FitforKids
FitforKids er en frivillig landsdækkende forening, der hjælper overvægtige børn som ofte døjer med ensomhed og mobning med at finde et fællesskab, få nye venner, dyrke motion, tabe sig og blive stærkere på et af vores 27 lokale FitforKids-hold.
Gigtramte Børns Forældreforening
Også børn og unge kan få gigt! Mange forbinder ordet gigt med gamle mennesker. Men alle kan få gigt: Børn og unge, mænd og kvinder i alle aldre. Der findes nemlig mere end 200 forskellige gigdiagnoser.
Kværs Tørsbøl Borgerforening
Kværs Tørsbøl Borgerforening. Vi vil give byens beboere og deres familier et trygt sted at leve og at vokse op! Vi vil skabe et socialt samlingspunkt på landet i udkants Danmark!
Læs for Livet
Litteratur kan forandre liv. Derfor indsamler Læs for Livet gode bøger og donerer skræddersyede biblioteker til institutioner, som arbejder med udsatte børn og unge.
MindTalk
LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade arbejder for at hjælpe mennesker berørt af spiseforstyrrelser og selvskade samt deres pårørende. Vi arbejder for at nedbryde tabu og for at udbrede viden omkring spiseforstyrrelser og selvskade hos både fag- og privatpersoner. En hjertesag for LMS er ydermere at forebygge spiseforstyrrelser og selvskade hos børn og unge.
MandSnak - rådgivning til unge mænd ml. 15-25 år
MandSnak - telefonrådgivning til unge mænd. Mange unge mænd oplever, at det kan være svært at få fodfæste i livet. MandSnak rækker ud og hjælper unge mænd på kanten af det sociale fællesskab og bidrager til forebyggelse af mistrivsel senere i livet.
Motorsport for LIFE
Ideen udvikles hele tiden og konceptet er enkelt. Børn og unge med alvorlige sygdomme og med kroniske udfordringer skal – for en stund – glemme en grå og monoton dagligdag, hvor deres sygdom er en altoverskyggende faktor.
MusikBeRiget
MusikBeRiget er et tiltag, der bringer levende musik ind på hospitalet for at dulme smerter hos børn og voksne patienter og give dem et pusterum fra sygdom og behandling.
Nørrebro Fighters Sportsforening
Nørrebro Fighters er en sportsforening under Københavns Kommune drevet af frivillige. Vi arbejder ud fra værdierne anerkendelse, mangfoldighed, engagement, og at træning kan skabe sociale fællesskaber.
Ordskælv
Ordskælv giver ikke blot en stemme, men styrke og mod på livet til unge vi tit hører om, men sjældent hører fra. Ordskælv har siden 2009 arbejdet med bankende hjerte, for at sådanne stemmer, får lov til at spire ved skabelse af litterære kunstværker.
SjoveBørn i Vejle
SjoveBørn i Vejle er en socialforening, hvor der er plads til alle børn, uanset køn, tro og udsendende. Gennem leg og fantasi finder de 100 børn der pt er med i SjoveBørn et fællesskab, der holder den væk fra ballade og andre grimme ting.