Hjemløse & socialt udsatte

Etableringshjælp til voldsramte kvinder

Links

Søhavegård Krisecenter indstiller hermed - Etableringshjælp til voldsramte kvinder - som hjertesag da den frivillige forening gør et kæmpe arbejde for kvinder og børn på krisecentre til gavn for den enkelte familie og samfundet generelt.

Den lille frivillige forening benytter donationer fra private, virksomheder og organisationer og skaffer diverse nødvendigheder til at komme i gang med at bygge et nyt liv op, efter et ophold på krisecenter.

Som krisecenter oplever vi desværre ofte, at kvinderne ikke kan få deres ejendele fra tidligere bolig. Samtidig er enhver brud i et forhold en bekostelig affære der betyder udfordringer for kvinden og i yderste konsekvens kan betyde længere ophold på krisecenter.
De bærende kræfter bag foreningen ved fra egen krop hvor svært og ikke mindst hvor vigtigt det er at bygge en tilværelse op for sig selv og eventuelle børn efter et brud. Denne erfaring benytter de nu til at hjælpe kvinder og familier hurtigt videre til en trygt liv efter opholdet på krisecentret. Opgaven med etableringen af nyt liv, bliver kun mere kompliceret når bruddet involverer voldelig kæreste og ophold på krisecenter.

Etableringshjælp til voldsramte kvinder gør de negative konsekvenser af vold i nære relationer mindre for den enkelte familie ligesom de samfundsmæssige fordele af foreningens store arbejde også er mærkbar.

Vi ved at hvis de første uger på egen hånd bliver for svære, er der stor risiko for at den kriseramte kvinde vender tilbage til den hun flygtede fra.
Det mærkes tydeligt at de frivillige i Etableringshjælp til voldsramte kvinder er ildsjæle, for det er meget svært at finde en opgave de takker nej til.
Men det hårde arbejde bærer frugt, når man ser tre børn live op, når de forstår, at de ting og legesager, som de har leget med i en time, faktisk er nogle ting, som de må få. Eller når en kvinde modvilligt tager med fordi ”hun ikke vil have brugte ting”, men alligevel kommer derfra med en flyttekasse fyldt med nyt køkkengrej, en trykkoger samt en masse legetøj til ungerne.

Etableringshjælp til voldsramte kvinder er en lille frivillig forening, der holdes i gang af de frivillige kræfters blod, sved og tårer. Foreningen kunne derfor bruge den håndsrækning som kåringen til hjertesag ér til at sikre, at der bliver ro til at koncentrere sig om det vigtige arbejde med at hjælpe kvinder og børn videre fra krisecentre til et godt og trygt liv.


LIGNENDE SAGER

Bindeleddet
Bindeleddet støtter unge hjemløse i den svære overgang fra gade til hjem. Fagligt stærke, frivillige mentorer styrker den unges tro på sig selv og skaber nye positive netværk.
Brugernes Førerhunde Ordning
At leve med et alvorligt synshandicap i en stadigt mere visuelt orienteret verden, er lidt af en udfordring. Heldigvis er der hjælp at hente hos Brugernes Førerhunde Ordning, som brænder for at træne sunde og glade førerhunde af højeste kvalitet.
Den Frivillige Sundhedsrådgivning
Den Frivillige Sundhedsrådgivning er en fleksibel indsats for de mest udsatte kvinder i Reden Aarhus, som oftest slet ikke opsøger, eller alt for sent opsøger, hjælp i sundhedsvæsenet.
Foreningen: Hunde, tips og hygge
Foreningen: Hunde, tips og hygge er en nonprofit forening, der har til formål at hjælpe udsatte i Danmark med foder, loppemidler, i nogle tilfælde dyrlæge regninger mm til deres hunde
Kolding Madhjælp
Kolding Madhjælp hjælper almindelige borgere, der ikke kan få økonomien til at hænge sammen, med overskudsmad fra dagligvarebutikker. Vi har det motto , at ingen skal gå sultne i seng. Vores bruger får maden ganske gratis.
PROJEKT HJEMLØS- mad og omsorg til byens hjemløse
PROJEKT HJEMLØS giver gratis mad og omsorg til Københavns hjemløse. Vi yder en vigtig indsats i weekenden, når andre væresteder holder lukket, mange glemmer at hjemløse også er sultne i weekenden.
Projekt UNIK – udsatte unges netværk i kommunerne
Projekt UNIK er en specialiseret, håndholdt hjælp til udsatte med et socialt og uddannelsesrettet sigte, der giver de unge motivation, håb, netværk og fællesskab. Projekt UNIK er et gratis tilbud for tidligere og nuværende anbragte unge ml. 15-30 år.
Roskilde Handi-Festival - indendørs festival for mennesker med særlige udfordringer
Roskilde Handi-Festival, en festival for mennesker med særlige udfordringer. Målgruppen er repræsenteret i foreningens bestyrelse og er med til at vælge hvilke bands der skal spille og det er en indendørs festival, der sikrer tilgængelighed for alle.
Social Sundhed - Brobyggere i Sundhedsvæsenet
Den sociale ulighed i sundhed er stor, og derfor dør mange sårbare og socialt udsatte mennesker alt for tidligt! Unge studerende fra sundhedsfaglige uddannelser arbejder hver dag frivilligt i Foreningen Social Sundhed for at mindske denne ulighed.
Stop Spild Lokalt - en moderne Robin Hood-forening
Foreningen Stop Spild Lokalt (Ringsted) deler primært overskudsmad ud til værdigt trængende. Maden stjæles dog ikke fra butikker og private, så der begås ikke noget ulovligt :-)
Stop Spild Lokalt (Næstved)
Stop Spild Lokalt (Næstved) hjælper social udsatte i Næstved Kommune med overskuds-og dato varer dagligt.
Varmestuestrik.dk
Varmestuestrikkerne er frivillige der laver varme beklædningsgenstande til socialt udsatte i Danmark. Vi startede i 2006 i Nykøbing Sj. og siden har idéen bredt sig til hele landet.