Velgørenhed

Egebæksvenner for ukrainske flygtninge

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Dette bosted har en sammensat gruppe med cirka 110 enlige, enlige med børn og par, i alderen fra 4 til 70 år. Selvom mange har fået arbejde i rengøring, kantiner eller restauranter, støder vi ofte på sprogbarrierer, da mange kun kan tale ukrainsk eller russisk. De er meget taknemmelige for den sprogundervisning, der tilbydes, men dansk er generelt en udfordrende sprog for dem at lære, men det skal nok komme. En nylig stor undersøgelse fra DARECO (The Danish Refugee Cohort) / Københavns Universitet viser, at en stor del af ukrainske flygtninge (ca. 29 %) lider af PTSD eller CPTSD.

Derfor er det vigtigt for os at skabe positive oplevelser, udflugter, fællesspisning og arrangementer som vil være med til at bringe lys og glæde ind i livet.

 

LIGNENDE SAGER

Foreningen for Ukrainske Flygtninge i Danmark
Foreningen hjælper til dagligt de ukrainske flygtninge med utallige ting, i forhold til at få de ukrainske flygtninge til at få etableret et liv i Danmark – herunder alle de praktiske ting der følger med til at blive bosat i et andet land såsom at søge om kommunal støtte, få sig et arbejde og meget mere.
Red flere liv ved hjertestop med Mobile Hjertestartere
Begrebet "Hjerteassistenter", er frivillige fagfolk indenfor akutberedskab, med egen bil og hjertestarter, som rykker ud til hjertestop, ved hjælp af en app på mobiltelefonen, som er koblet op mod regionens alarmcentral. GENIALT I LANDOMRÅDER !
Kræftens Bekæmpelse – Lemvig lokalafdeling
Kræftens bekæmpelse lokalforening er en forening der drives af en frivillig bestyrelse på 9 personer, hvor fokus er på at hjælpe kraftramte.
Sport X Charity
Sport X er en 100 % frivillig udendørs træningsforening i Aarhus, som bruger sit stærke fællesskab fra foreningen til at rejse ud i verden og forsøge at give glæden ved sport og træning videre til børn og unge fra kriseramte og ofte oversete områder.
Svovlstikkerne – Næstved
Svovlstikkerne er en lille hjælpeorganisation af frivillige, som prøver at gøre julen bare lidt bedre for dem, som ikke har råd til at holde en jul, der bare ligner den du og jeg kender og holder år efter år. Især børnene ligger os på sinde!
Tisvildehusets seniorkvinder
Netværk for byens seniorkvinder, hvor vi indgår i fællesskaber ud fra devisen; ”Vi giver til hinanden”. Man bliver inviteret og ledsaget af en anden kvinde. Alle får indflydelse på de aktiviteter, som opstår ud fra deltagernes ønsker/behov.
Ventilen Danmark
Ventilen Danmark er en frivillig ungdomsorganisation, som hjælper unge, der føler sig alvorligt ensomme ind i trygge fællesskaber. Ventilen har 22 tilbud til unge mellem 15 og 30 år.