Børn & unge

DrengeAkademiet – Fra dreng på kanten til ung i fællesskabet

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Unge ml. 25-29 år uden fast tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked udgør i dag en stor samfundsudfordring, som koster den danske velfærdsstat ml. 12 og 15 milliarder kr. om året. Trods massive investeringer på børne- og ungeområdet realiserer mange unge ikke deres potentiale. Alt for mange forlader uddannelsessystemet med, hvad der svarer til folkeskolens afgangseksamen eller mindre – og det er især drengene, som falder fra. Det gør LøkkeFonden noget ved.

Hvert år har LøkkeFonden 100 ikke-uddannelsesparate drenge fra 7. og 8. klasse med på DrengeAkademiet; en 2 ugers intensiv læringscamp med en tilhørende 1-årig gruppementorordning.

Formålet med indsatsen er at give udfordrede drenge fra hele landet en bedre chance i livet ved at styrke deres mentale sundhed, robusthed og handlekraft. De skal hjælpes til at se og udvikle eget potentiale, så de på sigt kan gennemføre en uddannelse og skabe sig et liv i trivsel som aktive samfundsborgere.

Fælles for drengene i målgruppen er, at de har markante faglige efterslæb i dansk og matematik. De bærer på mange negative historier, hvor følelsen af nederlag og fiasko ofte er gennemgående, og har derfor mistet troen på sig selv samt motivation for skolen.

På DrengeAkademiet tilbydes drengene en ny start, hvor de kan få vendt negative skoleoplevelser og et negativt selvbillede til det bedre. De bliver en del af et meningsfuldt fællesskab med ligesindede, mens de mødes med høje positive forventning fra voksne rollemodeller, der ser, vil - og ikke mindst - tror på dem.

Efter akademiet lever fællesskabet videre i lokale mentorcentre, hvor drengene mødes to gange om måneden. Her får de hjælp til at fastholde en positiv udvikling frem mod folkeskolens afslutning, og forældrene guides sideløbende i at støtte op om drengenes nye gode vaner.

Siden 2012 har DrengeAkademiet favnet flere end 1000 udfordrede drenge – heriblandt en stor del ordblinde. Ekstern følgeforskning og evaluering viser, at DrengeAkademiet forbedrer drengenes mentale sundhed samt har positiv effekt ift. deres uddannelsesparathed og for om de består folkeskolens afgangsprøve.

DrengeAkademiet bygger på positiv psykologi samt viden om indsatstyper, der nationalt og internationalt har vist sig virkningsfulde ift. at fremme trivsel og hjælpe unge videre i uddannelse og beskæftigelse. Læringskonceptet udspringer af nyere uddannelsesforskning, hvor synlig læring, relationsarbejde og syv karaktertræk er omdrejningspunkt. 

LIGNENDE SAGER

BROEN – hjælper udsatte børn og unge til en aktiv fritid
BROEN hjælper børn og unge fra socialt udsatte familier til at kunne deltage i det lokale idræts- og fritidsliv. Her bliver de del af gode fællesskaber med andre børn og møder voksne rollemodeller. Det styrker børnenes trivsel i hverdagen.
Skoler til børn, der ikke har én
Maren og Zarah giver børn i syriske flygtningelejre det de savner mest: skolegang. De sagde begge deres job op for at arbejde ulønnet for at gøre en forskel for børn hvis liv er ramt af en konflikt de ingen andel har i.