Patientforening

Dit Liv – online chat

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Det er vores erfaring, at mennesker, som befinder sig i en krise, kan blive handlingslammede, hvilket kan medføre frygt og give anledning til isolation. Med de regler og begrænsninger, som er kommet vedrørende hjælp fra Sundhedsstyrelsen, så får hjælpen ikke den samme effekt, når eller hvis personer sidder med frygten for at blive sanktioneret eller misforstået. 

Patient In Focus har derfor startet ”Dit Liv online chat”, hvor der kan tales om frygten for at få Corona, hvor ensomheden som den afstedkommer kan italesættes og hvor der kan opstå et positivt miljø til dem, der er hårdest ramt. 

Dit Liv – online chat gør en forskel for dem der har brug for et frirum, et talerør og nogle nye venner som forstår og kan anskueliggøre evt. problemstillinger for pårørende, som ønsker en bedre forståelse af livet som kronisk syg eller handicappet. 

Via en helhedsorienteret indsats - sundhedsmæssigt, socialt og økonomisk kan vi i sammen løse problemer til gavn for alle parter. 

Med mellemrum indbydes relevante gæster og oplægsholder, der kan motivere, inspirere og byde på ny viden og redskaber som kan forbedre levevilkårene for brugerne. Pengene skal bruges til at skabe større opmærksomhed omkring Dit Liv – online chat og formålet med tjenesten. 

Vi ønsker bl.a. at kunne forbedre sikkerheden for deltagerne, samt at få flere professionelle foredragsholdere, men da begge dele medfører omkostninger for organisationen, har vi brug for et økonomisk skulderklap. 

Patient In Focus er en patientorganisation, som arbejder på at forbedre forholdene for patienter i Danmark på tværs af diagnoser med et vidensbibliotek, en brevkasse og Dit Liv – online chatten, med fokus på hjælp til selvhjælp.

Vores forening adskiller sig væsentligt fra andre patientforeninger, idet stifterne og de daglige ledere selv er kronisk syge. I den allerede eksisterende mængde af patientforeninger, bekræftes vi i at vi kan hjælpe på baggrund af egne erfaringer igennem en årrække. 

LIGNENDE SAGER

Gigtramte Børns Forældreforeing (GBF)
GBF er et netværk for hele familien. Samværet med ligestillede, både voksne som børn- er uundværligt i en hverdag med skole, fritid, venner og familie- der ofte er uforstående overfor de udfordringer familien oplever, når et barn får konstateret gigt.
Organdonation - ja tak!
Støt Organdonation - ja tak! så vi kan forbedre organdonation i Danmark og vilkårene for de tusindvis af danske børn, unge og voksne, som er ramt af terminalt organsvigt. Målet er at redde liv og få dem og deres familier hurtigere tilbage til livet.