Børn & unge

Det Nationale Rettighedsråd (UNICEF)

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Links

Børn har ret til at blive hørt og få indflydelse på forhold, der vedrører dem. Det står i Børnekonventionen, som Danmark har tilsluttet sig. Med Det Nationale Rettighedsråd (DNR) giver UNICEF Danmark børn en stærkere stemme – på landets skoler og på vigtige politiske dagsordener. 

UNICEF Danmark har 57 Rettighedsskoler i Danmark og Grønland. Her samarbejder elever og voksne om et børnesyn baseret på FN's Børnekonvention. Alle Rettighedsskoler har et rettighedsråd med bl.a. elever, som sikrer, at eleverne inddrages i skolens arbejde. Èn gang årligt mødes rettighedsrådene til UNICEF's Børnetopmøde for at lave handleplaner til skolen inden for et udvalgt tema. I år var temaet ’Børns rettigheder og klima’. 

DNR er talerør for de 57 rettighedsråd og består af 10 udskolingselever, som vælges blandt rettighedsrådene til en toårig periode. I 2022/2023 mødes DNR for at tale børnenes sag på klimaområdet: 

  • Til Børnetopmødet i september 2022, hvor de lavede en resolution med anbefalinger til børn, voksne og politikere
  • Til workshop i januar 2023, hvor de lærer at formidle budskaber og udvikle ideer til, hvordan resolutionen kan leve i praksis
  • I starten af 2023, hvor de præsenterer resolutionen for klimaministeren
  • Til DNR Camp i foråret 2023, hvor de udvikler materiale til, hvordan børn kan tage aktiv del i klimakampen og gøre deres stemme gældende

DNR er et eksempel på, hvordan UNICEF Danmark konkret arbejder med rettighedsbaseret børneinddragelse. I DNR skaber vi et trygt fællesskab, hvor børn tør fremføre deres synspunkter. Vi klæder børnene på med viden om børns rettigheder og giver dem redskaber til at formidle budskaber – til politikere, voksne og andre børn. Vi styrker børnenes kritiske bevidsthed og handlekompetence, der gør dem i stand til at stille krav og oversætte børns rettigheder til handlinger i hverdagen.

Med støtte fra Brug Livet Fonden kan DNR igangsætte flere værdifulde aktiviteter, hvor klimaresolutionen omsættes til konkret praksis, fx: 

  • Deltagelse i Folkemødet 2023, hvor DNR deler resolutionens anbefalinger med vigtige beslutningstagere
  • Flere workshops i 2023, hvor DNR kan udvikle materialer (fx små videoer, inspirationseksempler mv) og anbefalinger til andre børn ift. at være aktive stemmer i klimadebatten.

Citat fra Oskar, DNR

”At være en del af DNR er super fantastisk. Ikke nok med at blive lyttet til og forstået, så kan du føre dine idéer ud i livet. Du kan gøre en forskel, og det er derfor, at jeg elsker at være med i DNR”.

LIGNENDE SAGER

Aldrig Alene
Aldrig Alene er en frivillig organisation, der hjælper børn og unge ud af ensomheden. Via en online-platform er det muligt anonymt for børn og unge mellem 13-25 år at vælge en fast frivillig at chatte med ubegrænset.
Børns Voksenvenner Lolland-Falster
Nystartet lokalforening på Lolland-falster. Vi etablerer venskaber mellem voksne og børn med et spinkelt netværk. Alle kan få glæde at et venskab. Voksne matches med børn af uddannede matcher.
Børn & Unges mærkesager
Vi er en frivillig forening der ønsker at gøre en forskel for udsatte og sårbare børn og unge og deres familier. Vores projekt er at lave en konfirmations/nonfirmations 3-retters menu til udsatte og økonomisk trængte familier i hele Danmark.
Foreningen Danmarks Børn
Frivillig forening igennem 20 år, der hjælper familier og børn og unge.
Girltalk.dk
GirlTalk er en NGO, der arbejder for at styrke unge piger og kvinders trivsel og mentale sundhed. GirlTalk tilbyder rådgivning, gruppeforløb og information til piger & unge kvinder samt forældre, fagfolk og pårørende.
Gruppechat.dk
Gruppechat.dk er et digitalt frirum, hvor unge trygt kan dele svære tanker og følelser i fællesskab med andre unge. Gruppechat.dk er på den måde ikke “kun” et digitalt fællesskab, men et tilbud om støtte, tryghed og forståelse med andre.
Hastrup FC
Foreningen giver beboere i lokalområdet mulighed for at dyrke fodbold på turneringsplan under DBU og er med til at skabe tryghed samt forebygge, at unge i et boligsocialt udsat boligområde havner i en kriminel løbebane.
Heltecamps (Børneulykkesfonden)
Heltecamps er et sommerferietilbud til familier med børn i alderen 5-14 år med (kronisk) sygdom eller handicap. Sammen glemmer vi sygdommen for en stund og lader naturen, fællesskabet, legen og nye oplevelser være i fokus.
Unge Hjerner (Hjerneskadeforeningen)
Unge Hjerner er for unge mellem 15-35 år, der alle har fået en skade i hjernen. I Unge Hjerner lærer de unge nye veje, de sparrer med hinanden, de lærer at håndtere den nye situation de står i og de bliver en del af et unikt og hyggeligt fællesskab.
HOME-START
Alle børn fortjener en god start på livet. HOME-START Familiekontakt forebygger opbrud og kriser. Vi giver vi pressede småbørnsfamilier venskabelig støtte, omsorg og praktisk hjælp fra frivillige familievenner, der besøger dem ugentligt i hjemmet.
Ildsjælene
Ildsjælene er en forening der med Elefanten Fjolle i spidsen afholder legedag, børneløb og juletræsfest for børn der kæmper med ensomhed, diagnoser og handicaps. Foreningen har 40 medlemmer i alderen 17-80 år og de brænder for det, de gør!
Indre Styrke (Human Practice Foundation)
Man bliver så trist, når man læser, at børn og unges mentale trivsel er faldet - igen. Hvornår stopper det, og hvad kan vi i fællesskab gøre, for at opbygge børns Indre Styrke så de tror på sig selv og bedre kan navigere i de daglige udfordringer?
Kærbo Rideklub
Vi søger midler til vores rideskole, som skal flyttes i landlige omgivelser. Vi er nemlig en rideskole, som er til for alle - også børn og voksne, som har det svært i miljøer med mange forstyrrelser, såsom trafik og støj fra by.
LyLe
Blodkræft er en skjult kræftform, der årligt rammer ca. 3600 danskere og deres familier – desværre ofte med dødeligt udfald og/eller skilsmisse.
Øens Dyr
Øens Dyr giver et "frirum" for unge med udfordringer. Alt hvad man beskæftiger sig med, bliver kompetencegivende. Dyrene bringer alle sammen, og man kan altid henvende sig til det personale, når man har brug for hjælp eller en trygheds snak.
Skolens Venner
Skolens Venner er en frivillig forening, der arbejder for at gøre en forskel for børn og unges trivsel og læring i skolen. En skoleven kommer 2-4 timer om ugen i en fast klasse, og bidrager til at styrke børns personlige, faglige og sociale trivsel.
Specialsport.dk
Kender du følelsen af at være en del af et foreningsfællesskab? Det gør 9 ud af 10 børn i specialskoler ikke. Alle bør opleve glæden ved sport og fællesskab. Derfor hjælper vi børn med særlige behov og handicap med adgang til et aktivt foreningsliv.
Stoop.nu
ORD SÆTTER SPOR blandt børn og unge mennesker. Stoop.nu arbejder målrettet og anderledes på at ændre trivslen og mobbe kulturen i Danmark!
Team Ønskeland
Team Ønskeland det mest fantastiske cykelhold for børn, der har brug for en ekstra hånd. Børnene trænes op til at cykle fra Nordjylland til København med hjælp fra frivillige trænere.
Tønder Ungdomsbrandværn
TUBV gør en kæmpe indsats for at vise de unge hvad det vil sige at være ansvarsbevidst og hvad det vil sige at være brandmand. De får en masse brugbar uddannelse og er rekrutteringsgrundlag for kommunens brandværn.
Trøstemus Danmark
Trøstemus består af frivillige, som syer, strikker eller hækler mus til flere børneafdelinger på landets hospitaler. De laver også mus til anæstesi- og psykiatriske afdelinger, Epilepsihospitalet Filadelfia, testcentre og andre specialafdelinger.
Ubumi Prisons Inititative
Der er små børn i Zambias fængsler i alderen 0-4 år sammen med deres mødre. Børnene får langt fra tilstrækkelig mad og omsorg til en sund udvikling. Det gør vores projekter op med: Vi sørger for sund mad og etablerer mini-børnehaver for de små.