Hjemløse & socialt udsatte

Den Frivillige Sundhedsrådgivning

I oktober måned 2018 åbnede et nyt frivilligt sundhedstilbud til udsatte kvinder i Reden Aarhus - Den Frivillige Sundhedsrådgivning.

Reden Aarhus er et anonymt være- og rådgivningstilbud, der henvender sig til kvinder som på forskellige vis er havnet i en svær livssituation – primært kvinder med tilknytning til misbrugs- og prostitutionsmiljøet.

Mange af kvinderne i Reden har helbredsmæssige problemer, som enten ikke opdages i tide, eller giver anledning til unødvendige gener. Alligevel opsøger kvinderne sjældent deres læge eller tager kontakt til det eksisterende sundhedsvæsen. Derfor ser Reden Aarhus også et behov for et fleksibelt og nært sundhedstilbud, hvor man både kan rådgive, forestå basale undersøgelser og brobygge til det eksisterende offentlige sundhedsvæsen.

Sundhedstilbuddet "Den Frivillige Sundhedsrådgivning" er primært båret af frivillige kræfter, hvilket sker igennem et formaliseret samarbejde med sygeplejerskeuddannelsen på VIA University College i Aarhus, samt med brobyggerne - Social Sundhed. Indsatsen arbejder fokuseret på at sikre den bedst mulige rekruttering af fagfrivillige studerende, ligesom der arbejdes på at oplære, vidensdele og yde supervision og dermed hele tiden opkvalificere indsatsen. Hele projektet har en overordnet projektkoordinator der er ansat i Reden Aarhus.

Således en indsats der både skal hjælpe her og nu, samt forsøge at skabe en god og tillidsfuld relation og dialog til kvinderne gennem sundhedsrådgivning.
Men det er også en indsats der skal forsøge at ændre den kløft der nogen gange opleves imellem socialt udsatte og sundhedssystemmet.

Foruden den hjælp indsatsen giver kvinderne, så giver den ligeledes rigtig fornuftig mening blandt dens frivillige sygeplejeskestuderende, da de her får en mulighed for at komme tæt på en verden og målgruppe, de ellers ikke ofte ser gennem studiet og deres praktikperiode.

LIGNENDE SAGER

Bindeleddet
Bindeleddet støtter unge hjemløse i den svære overgang fra gade til hjem. Fagligt stærke, frivillige mentorer styrker den unges tro på sig selv og skaber nye positive netværk.
Brugernes Førerhunde Ordning
At leve med et alvorligt synshandicap i en stadigt mere visuelt orienteret verden, er lidt af en udfordring. Heldigvis er der hjælp at hente hos Brugernes Førerhunde Ordning, som brænder for at træne sunde og glade førerhunde af højeste kvalitet.
Etableringshjælp til voldsramte kvinder
Etableringshjælp til voldsramte kvinder fortjener anerkendelse og støtte som hjertesag for det store arbejde, den gør som frivillig forening, der betyder kortere tid for familierne på krisecentre inden de kan blive etableret sikkert i ny bolig.
Foreningen: Hunde, tips og hygge
Foreningen: Hunde, tips og hygge er en nonprofit forening, der har til formål at hjælpe udsatte i Danmark med foder, loppemidler, i nogle tilfælde dyrlæge regninger mm til deres hunde
Kolding Madhjælp
Kolding Madhjælp hjælper almindelige borgere, der ikke kan få økonomien til at hænge sammen, med overskudsmad fra dagligvarebutikker. Vi har det motto , at ingen skal gå sultne i seng. Vores bruger får maden ganske gratis.
PROJEKT HJEMLØS- mad og omsorg til byens hjemløse
PROJEKT HJEMLØS giver gratis mad og omsorg til Københavns hjemløse. Vi yder en vigtig indsats i weekenden, når andre væresteder holder lukket, mange glemmer at hjemløse også er sultne i weekenden.
Projekt UNIK – udsatte unges netværk i kommunerne
Projekt UNIK er en specialiseret, håndholdt hjælp til udsatte med et socialt og uddannelsesrettet sigte, der giver de unge motivation, håb, netværk og fællesskab. Projekt UNIK er et gratis tilbud for tidligere og nuværende anbragte unge ml. 15-30 år.
Roskilde Handi-Festival - indendørs festival for mennesker med særlige udfordringer
Roskilde Handi-Festival, en festival for mennesker med særlige udfordringer. Målgruppen er repræsenteret i foreningens bestyrelse og er med til at vælge hvilke bands der skal spille og det er en indendørs festival, der sikrer tilgængelighed for alle.
Social Sundhed - Brobyggere i Sundhedsvæsenet
Den sociale ulighed i sundhed er stor, og derfor dør mange sårbare og socialt udsatte mennesker alt for tidligt! Unge studerende fra sundhedsfaglige uddannelser arbejder hver dag frivilligt i Foreningen Social Sundhed for at mindske denne ulighed.
Stop Spild Lokalt - en moderne Robin Hood-forening
Foreningen Stop Spild Lokalt (Ringsted) deler primært overskudsmad ud til værdigt trængende. Maden stjæles dog ikke fra butikker og private, så der begås ikke noget ulovligt :-)
Stop Spild Lokalt (Næstved)
Stop Spild Lokalt (Næstved) hjælper social udsatte i Næstved Kommune med overskuds-og dato varer dagligt.
Varmestuestrik.dk
Varmestuestrikkerne er frivillige der laver varme beklædningsgenstande til socialt udsatte i Danmark. Vi startede i 2006 i Nykøbing Sj. og siden har idéen bredt sig til hele landet.