Uddannelse & mentorordning

Stop smittespredning! – Danish Nightingale Foundation

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Landsbyen Sindian ligger i det sydlige Senegal.  Klinikken i Sindian ”Poste de sante de Sindian” og ”Materite de Sindian”, består af to adskilte klinikker. Klinikkerne har ikke meget plads, til trods for at de modtager 600-700 patienter/fødende om måneden.  Patienterne kommer med både infektioner, omskæringer, skader efter trafik- og arbejdsuheld og børn til vaccination. Er patienternes problemer for komplicerede til at kunne varetages i klinikken, sendes de videre til Bignona, hvor der er et hospital. Det er en tur på en times tid på jord/grusvej, og er ikke særlig nemt, hvis man er alvorlig syg.

Klinikken i Sindian er en del af et landsby-fællesskab med 19 landsbyer. Sundhedspersonalet på disse klinikker har et sundhedsfagligt samarbejde med hinanden på tværs af landsbyerne. Mamadou Ndor leder klinikken i Sindian. Han er uddannet sygeplejerske, men har funktion som både læge, sygeplejerske, jordemoder og falckredder. Han er en meget kompetent mand, som desuden har et meget omsorgsfuldt væsen.

Mor/barn-klinikken ledes af Mme Diop, der er uddannet jordemoder. Hun er ligeledes en meget kompetent kvinde. Rigtig mange forældre vælger at føde deres barn på klinikken, og ikke i hjemmet. Det vidner om trygheden og følelsen af sikkerhed. Langt de fleste kvinder følger også et planlagt forløb med undersøgelser under hele graviditeten, ligesom de efterfølgende kommer regelmæssigt til børneundersøgelser.

I det hele taget er der mangel på rindende vand og håndsæbe til grundig håndvask. Mangel på håndhygiejne fører meget nemt til smittespredning af sygdomme som fx diarre. Sundhedsklinikkerne mangler et løft i håndtering af hygiejne og smittespredning. Og skolerne mangler et løft i håndtering af toiletforhold og håndhygiejne.

Blandt sundhedspersonalet i klinikkerne er der velvilje for nye tiltag, som kan bedre den sundhedsfaglige standard i klinikken. Personalet er lydhøre, og interesseret i forandring. Vi ser også et behov for almen viden om bedre hygiejne, når de fleste henvendelser på klinikken med de mindste børn, handler om netop diarre
Vores mål for et udviklingsprojekt i Sindian og det tilhørende landsbyfællesskab, er at højne hygiejnestandarden og dermed reducere smittespredning, der fører til fx diarre-sygdomme. Vi vil forsøge at udarbejde undervisningsmateriale, som tager højde for de vilkår lokalbefolkningen lever i.

LIGNENDE SAGER

IAKM-DK kæmper for alles ret til at lære, udvikle og anvende sprog
IAKM-DK arbejder for at forbedre rettighederne og tilgængeligheden til sprog og sprogtræning - uanset diagnose, handicap, alder eller forudsætninger. Sprog er nemlig adgangsbilletten til fællesskab og delag-tighed og fremmer dermed et godt liv.
Psykisk trivsel i uddannelseslivet
Foreningen for Uddannelse og Trivsel arbejder for at mindske den psykiske mistrivsel og udsathed, som præger mange unge i uddannelse. Det gør vi via åben vejledning på dokk1, oplæg på uddannelsesinstitutioner og gruppeforløb samt individuelle samtaleforløb for studerende i Aarhus.