Væresteder

Café Vita

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Café Vita er drevet af Livsværkstederne, som er en selvejende nonprofit institution, der også tilbyder gratis rådgivning inden for økonomi, retshjælp og udlændingeretshjælp. Der er ganske få ansatte; rådgivningen, vedligehold af lokaler og en del af caféarbejdet bæres af frivillige ildsjæle.

Siden starten af år 2000 har Café Vita været karakteriseret ved lokale frivillige kræfter fra Gellerup Kirke og Brabrand Boligforening og et samarbejde med Aarhus kommune. Caféen repræsenterer forankring i et boligområde under stærk forandring, hvor der findes et særligt side om side fællesskab, som både de ressourcestærke- og svage har del i. Caféens eksistens er et fast og uundværligt holdepunkt for mange af dens gæster og er et vigtigt vidnesbyrd om fællesskab i forskellighed for os alle. 

I Café Vita anerkender man, og har respekt for, hinandens forskelligheder. Caféen danner rammerne for et unikt og mangfoldigt fællesskab, der summer af forskellige sprog og traditioner og rummer alt fra rige og fattige, uddannede og uddannede, raske og syge og folk på og uden for arbejdsmarkedet. Som navnet ”Livsværkstederne” antyder, så er man – når man gæster caféen – lige dér, hvor livet nogle gange værker. Og lige dér, hvor livet og livsværk fortælles, drømmes og bliver til. Som bruger af caféen vil man kunne mærke en omsorg, der går alle veje; fra, til og mellem gæster, ansatte og frivillige. Her hilses ikke kun, her er man opmærksom på hinanden.

På en normal hverdag gæstes caféen af omkring 50 personer, om mandagen op mod 150. Caféen har åbent 5 timer om dagen alle hverdage og danner rammerne for blandt andet samtaler og fejringer, brætspil og pool. Det er yderligere en mulighed at komme i caféen og få hjælp til kontakten med myndigheder, råd om studieforberedende læsning og meget mere. Endvidere arrangerer Café Vita ture ud af huset, hvor både fællesskab og læring, eksempelvis om Danmarks historie eller en kendt virksomhed, er i fokus. De oplevelser caféens gæster, ansatte og frivillige i fællesskab deler, er med til at styrke caféens sammenhold og samtidig udstyre den enkelte med ny viden og ressourcer, som efterfølgende kan deles med eksempelvis venner og familie. Det er vigtigt for Café Vita at styrke og opretholde det gode fællesskab, men aktiviteter i og ud fra caféen er afhængige af pengegaver.

Støtte fra Brug Livet Fonden vil blive anvendt på netop at styrke fællesskabet på tværs af klasser, kulturer og nationaliteter.
 

LIGNENDE SAGER

VeteranHaven
Som såret veteran med PTSD grundlagde en ildsjæl VeteranHaven. En sanse- og oplevelseshave for veteraner og andre sårbare borgere. Rummelighed, tillid og omsorg er kerneværdier. Fælles for alle er den enkeltes udvikling – haven er blot midlet.