Projekter

Bryd Tavsheden

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

BRYD TAVSHEDEN søger støtte til igen i år, at afholde vores Kreativ Konkurrence i samarbejde med Ligestillingsafdelingen i Transportministeriet - med en tematik relaterende til kærestevold. 

I 2022 vil vi med konkurrencen sætte fokus på, hvordan det er at være nær relation til en kærestevoldsudsat (ven/veninde/søskende eller andet), og hvordan man bryder ind, når man oplever andre er udsat for vold. 

Formålet med Kreativ Konkurrence er at: 

  • Eleverne arbejder kreativt med en tematik relaterende til kærestevold og gennem en kreativ bearbejdning forholder sig til og reflektere over tematikken 
  • Sætte spot på en aktuel og/eller en for unge relevant tematik, som fx den nye samtykkelov (2021), Digitale krænkelser er også vold (2020), Psykisk vold er også vold (2019) og Min krop mine grænser (2018) 
  • Udbrede viden om, indsigt i og kendskab til tematikken med henblik på forebyggelse samt motivere voldsudsatte børn og unge til at opsøge hjælp. 

Meld din klasse i udskolingen eller på erhvervs- og produktionsskoler, hhx, htx, stx og andre ungdomsuddannelser til konkurrencen på https://brydtavsheden.dk/kk22/ og få redskaber til at tale om vold med dine elever. 

Prisen for at afholde konkurrencen, som når ud til ca. 500 børn og unge er 100.000,- som vi håber PFA Brug Livet Fonden vil bidrage til os.