Hjemløse & socialt udsatte

Brugernes Akademi

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Den 49-årige Anja Plesner Bloch taler stofbrugernes sag som leder af foreningen Brugernes Akademi. Hun har haft en udfordrende barndom og har flere psykiatriske diagnoser. I dag bruger hun sin egen historie til at skabe forståelse for stofbrugere, og det har givet hende en følelse af mening med livet.

Foreningen Brugernes akademi arbejder for at fremme udsatte stofbrugeres sociale og sundhedsmæssige vilkår. Brugernes akademi har på nuværende tidspunkt 2 større projekter kørende. Det ene projekt som kaldes ”Ud af C’eren” som er et udgående test -og udredningstilbud for mennesker, der er i risikogruppen for hepatitis C, tester de via en mobil klinik som kører ud og møder brugerne der hvor de er. Udredningen sker gennem test, fibroscanning, henvisning til behandling og ikke mindst oplysning om smitteforebyggelse. Det er et afgørende projekt, da dette sundhedstilbud rammer de folk, der ellers ingen kontakt har til det etableret sundhedssystem.
I den forstand er det et livsvigtigt sundhedstilbud, da hepatitis C sygedommen, uden behandling kan medføre døden.

Det andet store projekt Pakkebiksen” sammenknytter vi vores sundhedsfokus med skadesreducerende praksis og det sociale frikort. I ” Pakkebiksen” ansætter vi socialt udsatte borgere under det sociale frikort til at sidde og pakke sterilt injektionsudstyr, som vi sender ud til private borgere samt til væresteder, rusmiddelscentre og varmestuer. Vi sender ud de steder, hvor der er begrænset eller ingen adgang til sterilt injektionsudstyr, da adgangen til sterilt injektionsudstyr er med til at nedsætte risikoen for Hepatitis C og andre følgesygedomme af et stofforbrug, da dette smittes ved at dele værktøj.

Brugernes Akademi yder ligeledes rådgivning, vejledning og bisidning til socialt udsatte borger.

Anja Plesner Bloch er en ildsjæl, der ukueligt arbejder for at forbedre udsatte stofbruges vilkår og møde med systemet. Hun er i konstant dialog med forskellige styrelser, ministerier og sidder i diverse råd og udvalg for at forbedre praksis for stofbrugere.
Hun arbejder også ihærdigt på at nedbryde stigmatiseringen af stofbrugere og på at vise den almene befolkning at stofbrugere er også mennesker. Brugernes Akademi indstilles for Anjas utrættelige arbejde, for at sikre lige rettigheder og lige vilkår for en gruppe mennesker, der bliver set ned på og stigmatiseret i vores samfund.

LIGNENDE SAGER

Bindeleddet
Bindeleddet støtter sårbare unge hjemløse i overgangen fra hjemløshed til eget hjem. Ressourcestærke, frivillige mentorer styrker den unges tro på sig selv og skaber nye positive netværk.
Familienetværket Friends & Family – en håndsrækning til udsatte familier i Københavns Nordvest-kvarter
Friends & Family er et familienetværk, som arbejder med at afhjælpe og forebygge sociale problemer i sårbare familier. Vi arrangerer familiesamlinger, aktiviteter for børnene og hjælper familierne til en forandring i livet.
Forælder Fondens frivillige sociale arbejde
Forælder Fonden hjælper udsatte enlige forsørgere og deres børn med rådgivning og midlertidige boliger. Frivillige medarbejdere giver familierne en hånd.
Hellebro
Den private velgørende forening Hellebro i Valby er en helhedsorienteret indsats for unge hjemløse ml. 18-29 år, der arbejder for, at de unge kommer i bolig, job, uddannelse - og kommer tilbage på sikker grund.
Hjemløsedyrlægerne
Hjemløsedyrlægerne yder gratis dyrlægehjælp til Hjemløses hunde i København. Vi tilbyder sundheds/vaccinations tjek ved fastlagte konsultationer og ind imellem de åbne konsultationer mødes vi med den hjemløse på gaden hvis hunden er blevet akut syg.
Kirkens Korshærs gadesygeplejerske i Esbjerg
Fire menneskeliv. Det er, hvad Kirkens Korshærs gadesygeplejerske i Esbjerg har reddet fra at dø på under 1 år. I virkeligheden er mange flere reddet – fra sygdom, ensomhed, svigt og utilstrækkelig behandling.
Madklubben RG60 for unge hjemløse
Stem og støt madklub for hjemløse unge. I en kaotisk hverdag som ung hjemløs, har det stor betydning at være del af et fællesskab. Og det er netop, hvad madklubben er, et fællesskab og et frirum hvor der er kort til latter og problemerne glemmes for en stund.
PROJEKT HJEMLØS
PROJEKT HJEMLØS er et gratis værested for byens hjemløse, vi er ikke blot et almindeligt værested, vores fokus er også på miljøet, vi driver et værested, der samtidig er Grøn. Vi hjælper hjemløse og gør en indsats for hjælpe vores klode.
Stop Spild Lokalt (Vordingborg)
Vi hjælper dagligt mellem 30-40 familier i Vordingborg med at få mad på bordet, og vi er med i Danmarks største juleuddeling, hvor vi hjælper mellem 100 og 200 familier.