Væresteder

BRONX

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

BRONX er en fællesskabsbiks, som bygger på værdierne: bæredygtighed, kreativitet, samskabelse og fællesskab. Her kan gæsterne, medlemmer og frivillige mødes i et uformelt miljø og skabe aktiviteter for og med hinanden.

Vi værdsætter mangfoldighed og inklusion, og vi har et åbent og trygt rum for alle. Gennem gensidig respekt og støtte skaber vi en atmosfære, hvor alle føler sig velkomne og værdsatte.

Vi har mange forskellige typer af gæster, som ønsker at indgå i en form for fællesskab, hvor der ikke stilles krav til tidsforbrug, niveau og forkundskab. Derfor tilbyder BRONX at man kan Komme, hænge ud og drikke en kop kaffe/the, i et hyggeligt, unikt og uformelt miljø Dyrke fællesskaber og sociale relationer i hverdagen, i det omfang man magter og har overskud til. Finde et ’nyt’ tilhørsforhold, hvor der er plads til personlig og individuel udvikling, hvor man kan bidrage, iværksætte nye ideer, få opbakning, inputs og støtte fra andre, i det omfang man selv evner og har overskud til. Øve sig i at få et ansvar, i rollen som eks. frivillig og praktikant. Udøve sit iværksætteri og kreativitet, i nogle inspirerende, innovative og uformelle rammer, hvor mulighederne er uudtømmelige. Føle sig ligeværdig, og en del af et fællesskab, på trods af sin socioøkonomiske status, ophav, livssituation, diagnoser og personlige udfordringer. 

I Bronx er der noget for alle, og alle kan bidrage med noget. Selv den mindste opgave giver værdi for helheden. Vi har indrettet dagligdagen således, at der gives plads til at være frivillig og fællesskaber på egne præmisser. Det betyder i praksis, at de frivillige og fællesskaberne har 100 % indflydelse og medbestemmelse på deres egen indsats, samt indholdet og formen på den respektive ansvarsområde/ rolle. Tilbagemeldinger fra vores frivillige, viser følgende: Meningsfulde arbejdsopgaver, som matcher den frivilliges interesser og dispositioner, giver øget tilfredsstillelse samt personlige udviklingsmuligheder. Medindflydelse og medansvar på driften, selvdefinerede ansvarsområder og roller, øger selvtilliden samt giver følelsen af anerkendelse og ejerskab.  Det uformelle miljø, stedets koncept, værdier og normer, skaber et tilhørsforhold og giver tryghed.  Fællesskabet, de sociale relationer og de alsidige aktivitetsmuligheder, øger selvværdet og skaber trivsel. 

Summen af det hele, er at vores aktiviteter er med til at løfte livskvaliteten hos gæsterne, medlemmerne og de frivillige.

  

LIGNENDE SAGER

Kildehuset Fountain House
Kildehuset er et værested for sindslidende, der er bosiddende i Aalborg kommune. Et arbejdsorienteret fællesskab for mennesker med psykiske udfordringer. I Kildehuset har alle et værd og alle er alle ligeværdige.
RAV (rådgivning og aktivitetstilbud Vendsyssel) for yngre demente
Rav er et sted hvor yngre demente kan være sammen på lige fod, hvor man bliver set, hørt og behandlet med værdighed i forhold til hvor den enkelte person befinder sig.