Børn & unge

Børns Voksenvenner

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Alt for mange børn har for lidt voksenkontakt på grund af skilsmisse, dødsfald eller sygdom og handicaps i familien. Når børn mangler fortrolige rollemodeller, påvirker det deres trivsel, hvilket kan føre til ensomhed og lavt selvværd. Vi ved af erfaring, at et venskab gennem Børns Voksenvenner styrker barnets trivsel, selvtillid og oplevelse af at være en del af en større social sammenhæng.

Børns Voksenvenner har skabt over 4000 venskaber mellem sårbare børn og frivillige voksne siden 1990. I skrivende stund har vi 400 børn på venteliste til at få en ven. 

Et venskab gennem Børns Voksenvenner kan tage mange former. Vi skaber venskaber for børn og unge i flere aldersgrupper, fra de allermindste til teenagerne. 

Familieven – for familien og de helt små børn (0-6 år)

I familieven-indsatsen laver vi venskaber mellem små familier med ét eller flere små børn, hvor forælderen (oftest en mor) er alene med børnene, og frivillige. Familievennen bliver en del af familiens netværk, tager del i glæder og bekymringer og deltager i både hverdagsaktiviteter, såsom madlavning og ture på legepladser, og mærkedage som for eksempel børnefødselsdage.

Voksenven – for de lidt større børn (6-12 år)

Børn og unge, der vokser op med én forælder eller et spinkelt familienetværk kan søge om at få en voksenven. En voksenven er barnets helt egen voksne ven. Venskabsparret bruger ofte tid på fælles interesser såsom idræt, kreative projekter eller oplevelser i naturen.

Storebror/storesøster – for de unge (11-15 år)

Storebror/storesøster-venskaber er mellem unge og yngre voksne i alderen 20-35 år og giver en helt særlig relation i stil med søskende-relationer. 

Vi danner venskaberne på baggrund af vores systematiserede og grundige screenings- og matchproces med interviews, hjemmebesøg og uddannelsesforløb. Vi indhenter desuden børne- og straffeattest på alle frivillige. Det kan tage tid, men processen er afgørende for at skabe et godt og langvarigt venskab. Denne grundighed er også med til at skabe tryghed hos både forældre og frivillige. For bedst muligt at støtte op om venskaberne, følger vi venskabsparrene tæt det første år, da vores erfaring viser, at det er i opstartsfasen, at venskabet er mest sårbart. Forældre og frivillige kan dog altid rette henvendelse til os, hvis de har brug for hjælp eller rådgivning – også efter det første år. 

  

LIGNENDE SAGER

Begavet med Glæde – hjælper højtbegavede børn med at finde trivsel og glæde i livet
Begavet med Glæde er en NGO, der vil udrydde mistrivsel hos højtbegavede børn. Vi vil sikre børnenes ret til at blive udfordret og støttet på linje med andre børn - og hjælpe til at disse børn mødes med forståelse. Det kræver en aktiv indsats.
BørneBuddies
BørneBuddies hjælper børn, der er pårørende i familier, ramt af sygdom eller dødsfald med de små, men vigtige, ting i hverdage, fx leg, udflugter, biograftur, lektier m.m. En børnebuddy kan også gå med til fritidsaktiviteter, sport og kulturarrangementer. Aktiviteterne foregår på barnets præmisser og ud fra barnets ønsker.
BROEN – hjælper udsatte børn og unge til en aktiv fritid
BROEN hjælper børn og unge fra socialt udsatte familier til at kunne deltage i det lokale idræts- og fritidsliv. Her bliver de del af gode fællesskaber med andre børn og møder voksne rollemodeller. Det styrker børnenes trivsel i hverdagen.
DrengeAkademiet – Fra dreng på kanten til ung i fællesskabet
DrengeAkademiet har til formål at give udfordrede drenge en bedre chance i livet ved at fremme deres mentale sundhed, robusthed og handlekraft. Projektet består af 2 ugers læringscamp og en 1-årig gruppementorordning med en integreret forældreindsats.
Hjernebarnet
Livet er ofte svært, når man har et barn med en hjerneskade og særlige behov. I Hjernebarnet finder familierne hjælp og et uvurderligt netværk af ligestillede, der stiller op i med- og modgang.
HOME-START Familiekontakt – trygge børn, fælles ansvar
Vi tilbyder støtte, praktisk hjælp og venskab til familier igennem ugentlige besøg i hjemmet af en frivillig. Vi støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen, som oplever at være under pres. Formålet er at forebygge kriser og opbrud.
Sprog for alle – Tidlig indsats til spædbørn med risiko for sproglige udfordringer
Alle har ret til en stemme i sit eget liv og det er aldrig for tidlig at starte, hvis et barn fødes med risiko for sproglige udfordringer. Tidlig indsats har fokus på at komme negative oplevelser i forkøbet for det enkelte barn og deres familier.
Sårbare og ensomme børns ophold på Julemærkehjem i 10 uger
Alt for mange børn i Danmark mistrives. De føler sig forkerte, de bliver mobbet, og fællesskaber er noget, de betragter udefra. Det må vi aldrig acceptere. Hvert år får op mod 1.000 børn hjælp på et af de fem Ju-lemærkehjem.
Miniferie i Dyrekærhuset
Miniferie i Dyrekærhuset giver de svagest stillede familier i Danmark mulighed for at få et ophold af op til 3 dages varighed med forplejning og i smukke omgivelser.
Skoler til børn, der ikke har én
Maren og Zarah giver børn i syriske flygtningelejre det de savner mest: skolegang. De sagde begge deres job op for at arbejde ulønnet for at gøre en forskel for børn hvis liv er ramt af en konflikt de ingen andel har i.