Børn & unge

Børnehuset SIV – for alvorligt syge børn og deres familier

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Børnehuset SIV er en institution for børn med nedsat immunforsvar og deres familier.

Husets børn har det til fælles at de må leve et børneliv isoleret fra menneskemængder, herunder almindelige daginstitutioner. De har et nedsat immunforsvar, der for eksempel kan skyldes behandlinger for sygdom eller medfødte immundefekter. For eksempel MBL-mangel og andre immundefekter, hjertefejl, leukæmi, andre kræftformer, lungelidelser m.fl. Det er meget forskelligt, hvor længe børnene er i Siv, da det afhænger af deres behov. Nogle børn er klar til almindelig daginstitution eller skole efter nogle måneder, for andre går der måske nogle år. Det kan også være at barnet har en kronisk sygdom og derfor er i Siv i hele sin daginstitutionsperiode indtil skolealderen. 

Det kan være ensomt for en familie med et isoleret barn. Isolationen har konsekvenser for barnet på både kort og lang sigt, men det påvirker også forældre og søskende. De lever faktisk altid som om der var corona og ikke blot som nu i en begrænset periode. I Børnehuset ønsker vi at give familierne mulighed for at omgås andre i dagligdagen. Vi vil i særdeleshed gerne hjælpe barnet med at udvikle bl.a. sine sociale kompetencer igennem leg og samvær med andre børn, så barnet forberedes bedst muligt til fremtiden.

Børnehuset SIV er en selvejende non-profit institution og er afhængig af økonomisk støtte fra fonde, virksomheder og private. Citat fra forælder: ”Det er rart at møde nogle med overskud som ikke var bange for at møde ham. Peter er fem år, og ved godt hvad det vil sige at gå i butikker og have legekammerater på besøg, fra før han blev syg. Da vi startede i SIV efter at have levet isoleret oplevede han igen at være en del af en børnegruppe. Hos SIV er der en rummelighed og forståelse for at selvom man er et barn der er sygt, er man også er barn der kan lege og være sammen med andre børn”. Louise, mor til Peter med leukæmi.

Børnehuset Sivs seks hovedopgaver er:
  1. Vi arbejder for at skabe en hverdag for børn med nedsat immunforsvar og deres familier
  2. Vi hjælper med at bryde isolationen og fungerer som bindeled mellem familien og verden udenfor
  3. Vi understøtter sammenholdet i familier, der lever under et hårdt pres
  4. Vi støtter barnet i dets udvikling med særligt fokus på de sociale kompetencer
  5. Vi støtter de raske søskende
  6. Vi hjælper børn og forældre med at komme tilbage til en hverdag når de skal i almindelig daginstitution eller skole

LIGNENDE SAGER

5 Skoler – vi bygger skoler til børn, der ikke har én
5 Skoler bygger skoler til børn, der vokser op på flugt. Børn, der bor i flygtningelejre på ubestemt tid i en hverdag fyldt med usikkerhed og med en fremtid uden udsigt. Skolerne giver indhold i hverdagen og håb for fremtiden.
A Step For Humanity
Hjælp os med at skabe en lysere fremtid for forældreløse børn i Afghanistan. Alle børn skal have ret til en skolegang og vi vil gøre dette muligt for forældreløse børn i Afghanistan.
Bryd Tavsheden – rådgivning til voldsudsatte børn og unge
Bryd Tavsheden søger støtte til at rådgive flere børn og unge, der oplever vold i familien eller i et kæresteforhold. Vi tilbyder anonym rådgivning gennem vores chat, telefon og brevkasse samt personlige samtaleforløb med en erfaren rådgiver.
Godfar
Godfar er et børne- og fædrenetværk af frivillige, som hjælper, støtter og samler børn og fædre, der taber livet efter skilsmisse. Vi kæmper for det ligeværdige forældreskab for børn og familier, som er altafgørende for at stoppe børns mistrivsel.
Helteakademiet
Helteakademiet er et tilbud til kronisk- og langtidssyge børn om at mødes til en ugentlig fodboldtræning. Vi arbejder for at give børnene muligheden for at få et frirum fra sygdom, hvor vi mødes om bolden, holdkammeraterne, fællesskabet og fodboldglæden.
LøkkeFondens Challenge – Fra dreng på kanten til ung i fællesskabet
LøkkeFondens Challenge er et 16 ugers trænings- og udviklingsforløb med et efterværn, der har formål at give udsatte drenge en større tro på eget værd og potentiale samt at styrke deres fysiske såvel som mentale sundhed, robusthed og handlekraft.
Make-A-Wish Danmark
Alvorligt syge børn har brug for glæde i deres til tider triste og hårde hverdag med behandlinger og hospitalsindlæggelser.
Mentorbarn – Relationer for livet
Mentorbarn formidler mentorfamilier til anbragte børn. Det er vores mål og mission, at børnene via disse familier kan komme til at opbygge et netværk og en relation, der kan give dem nogle af de værdier og oplevelser, som de savner og mangler.
Min prinsessedrøm
Vi forkæler børn med livstruende sygdomme og deres familier. Børnecancerfonden udvælger børnene og vi stiller med make-up artister, fotografer og flotte kjoler og forvandler syge børn til smukke prinsesser, som får en uforglemmelig dag på et slot.
Motorsport for LIFE – Vi deler smil ud!
Syge børn har også ret til at have det sjovt! Vi sørger for at børn der af en eller anden årsag, er indlagt, får et afbræk i en ellers alvorlig og triviel hverdag. Vi tilpasser os det enkelte hospitals ønsker og behov, og kommer ud med forskellige teams fra motorsportens verden, og giver børnene en god dag.
Ønskeland – ophold for børn med alvorlig eller kronisk sygdom og deres familier
Når et barn rammes af sygdom, så ændres livet, ikke bare for barnet men for hele familien. Ønskeland er ophold for børn med alvorlig eller kronisk sygdom og deres familie. Det er en pause fra hverdagen med ro, tid og nærvær.
Psykiatrifondens børnegrupper
I Psykiatrifondens Børnegrupper hjælper vi børn, der lever i familier, hvor mor eller far har en psykisk sygdom. Her møder de støtte hos vores erfarne gruppeledere og – mindst lige så vigtigt – andre børn i samme situation.
SKYGGEBØRN – vi hjælper børn og unge i sorg
SKYGGEBØRN tilbyder gratis samtalegrupper for børn og unge (3-28 år) i sorg pga. dødsfald i familien, eller en tilværelse i familier med kronisk eller alvorlig sygdom. Afdelinger i Aalborg, Aarhus og København.
Sunway Children – hjælper forældreløse børn i Indien
Sunway Children, stiftet af Yrsa S. Grüning, er en ikke religiøs, uafhængig, humanitær organisation, der har til formål at hjælpe forældreløse, oftest kasteløse børn i staten Bihar i Indien til et anstændigt liv med skolegang i private skoler.
Team Fred
Team Fred er et træningsfællesskab for børn med autisme og andre særlige behov. Team Fred tilbyder padel - og tennistræning for specialskoler i landets tennisklubber og baner vejen for, at børn med særlige behov kan blive en del af foreningslivet.
TUBA
TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til børn og unge, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis for de unge, og målgruppen er primært unge mellem 14 og 35 år, som er børn af misbrugere.
Venskabsweekend for familier med børn med Cerebral Parese (CP)
Venskabsweekenderne blev etableret i 2016 med det formål at skabe glæde, venskaber og netværk for børn med Cerebral Parese og deres familier.
Verdens Børn
Verdens Børn er en uafhængig og humanitær organisation. Organisationen arbejder for at hjælpe nogle af verdens udsatte børn - forældreløse, syge og handicappede børn samt børn fra fattige hjem - til at få en uddannelse.