Børn & unge

BørneBuddies

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

En børnebuddy er en ven og støtte til børn, der er pårørende i familier, ramt af sygdom eller dødsfald. En børnebuddy kan hjælpe med de små, men vigtige, ting i hverdagen; fx leg, udflugter, biograftur, lektier og kan også tage med til fritidsaktiviteter, sport og kulturarrangementer. Aktiviteterne foregår på barnets præmisser og ud fra barnets ønsker og kan både finde sted ude og hjemme – eller på BørneBuddies’ værested, hvor børn i samme situation kan mødes.

Alle får sin egen personlige børnebuddy, som er en studerende fra Københavns Professionshøjskole, der arbejder frivilligt på tilbuddet. De studerende er udvalgt på baggrund af personlig samtale, og har alle modtaget undervisning relateret til at hjælpe børn i en familie ramt af sygdom eller dødsfald. Desuden har de afleveret rene straffe- og børneattester for at blive optaget i korpset af frivillige. Et børnebuddy-forløb varer ca. 6 måneder med op til 10 timer afsat til samvær hver måned. Tilbuddet er tænkt som et frirum, hvor man som barn eller ung får lov at være i centrum og være med til at sætte en dagsorden for, hvordan frirummet skabes.

På Københavns Professionshøjskole ønsker vi, at projektet skal bidrage med at løfte de samfundsudfordringer, der eksisterer omkring børn, der oplever alvorlig sygdom eller dødsfald i hjemmet. Målet er at styrke viden om arbejdet med børn, at anvende denne viden i professionsuddannelserne samt at yde den presserende og akutte hjælp, der skaber trivsel for børn.

LIGNENDE SAGER

Begavet med Glæde – hjælper højtbegavede børn med at finde trivsel og glæde i livet
Begavet med Glæde er en NGO, der vil udrydde mistrivsel hos højtbegavede børn. Vi vil sikre børnenes ret til at blive udfordret og støttet på linje med andre børn - og hjælpe til at disse børn mødes med forståelse. Det kræver en aktiv indsats.
Børns Voksenvenner
Hos Børns Voksenvenner skaber vi nære venskaber mellem børn med spinkle voksennetværk og frivillige med tid og overskud til at gøre en forskel.
BROEN – hjælper udsatte børn og unge til en aktiv fritid
BROEN hjælper børn og unge fra socialt udsatte familier til at kunne deltage i det lokale idræts- og fritidsliv. Her bliver de del af gode fællesskaber med andre børn og møder voksne rollemodeller. Det styrker børnenes trivsel i hverdagen.
DrengeAkademiet – Fra dreng på kanten til ung i fællesskabet
DrengeAkademiet har til formål at give udfordrede drenge en bedre chance i livet ved at fremme deres mentale sundhed, robusthed og handlekraft. Projektet består af 2 ugers læringscamp og en 1-årig gruppementorordning med en integreret forældreindsats.
Hjernebarnet
Livet er ofte svært, når man har et barn med en hjerneskade og særlige behov. I Hjernebarnet finder familierne hjælp og et uvurderligt netværk af ligestillede, der stiller op i med- og modgang.
HOME-START Familiekontakt – trygge børn, fælles ansvar
Vi tilbyder støtte, praktisk hjælp og venskab til familier igennem ugentlige besøg i hjemmet af en frivillig. Vi støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen, som oplever at være under pres. Formålet er at forebygge kriser og opbrud.
Sprog for alle – Tidlig indsats til spædbørn med risiko for sproglige udfordringer
Alle har ret til en stemme i sit eget liv og det er aldrig for tidlig at starte, hvis et barn fødes med risiko for sproglige udfordringer. Tidlig indsats har fokus på at komme negative oplevelser i forkøbet for det enkelte barn og deres familier.
Sårbare og ensomme børns ophold på Julemærkehjem i 10 uger
Alt for mange børn i Danmark mistrives. De føler sig forkerte, de bliver mobbet, og fællesskaber er noget, de betragter udefra. Det må vi aldrig acceptere. Hvert år får op mod 1.000 børn hjælp på et af de fem Ju-lemærkehjem.
Miniferie i Dyrekærhuset
Miniferie i Dyrekærhuset giver de svagest stillede familier i Danmark mulighed for at få et ophold af op til 3 dages varighed med forplejning og i smukke omgivelser.
Skoler til børn, der ikke har én
Maren og Zarah giver børn i syriske flygtningelejre det de savner mest: skolegang. De sagde begge deres job op for at arbejde ulønnet for at gøre en forskel for børn hvis liv er ramt af en konflikt de ingen andel har i.