Væresteder

Blomster Cafeen af 2017 - Et lyspunkt i hverdagen

Blomster Cafeen af 2017 er udsprunget af Blomster Cafeen, som gennem 28 år har været et lyspunkt i mange menneskers hverdag. Maden er omdrejningspunktet, men det er lige så meget glæden ved fællesskabet, et andet menneskes “hej og hvordan går det” når maden bringes ud til en ældre, der sidder alene, den tryghed pårørende oplever når de ved at vi kommer forbi hver dag og selvfølgelig den glæde alle vi frivillige har ved at hjælpe.

Hver dag året rundt fra kl. 9 til kl. 14 summer det af liv og snak fra de små borde i cafeen, hvor borgere samles for at spise dagens varme ret eller drikke en kop kaffe. De fleste er enlige, ældre mennesker fra området, der finder glæde i fællesskabet og det at have nogen at spise sammen med. Derudover er der håndarbejde og socialt samvær en gang om ugen. Der er ingen visitation, alle kan komme uanmeldt og få en kop kaffe, en portion mad eller bare en snak, alt som man nu har behov for den dag. Borgere, der bor i nærheden af Blomster Cafeen kan få maden bragt hjem, hvis de, af den ene eller anden grund, ikke er i stand til at møde op i cafeen. Det kan være bevægelseshæmmede, syge, nyligt opererede o.a. Maden bliver bragt hjem til borgeren på daglig basis, af de mange frivillige chauffører, der udover, at levere maden, også er behjælpelige med at åbne for maden, hælde den op på tallerkenen, hente drikkelse, pille kartofler, ringe til lægen, og i akutte tilfælde videreformidle kontakt til hjemmeplejen.

Blomster Cafeens medarbejdere står også gerne til rådighed med omsorg inden for de områder hvor kommunens hjemmepleje ikke har mulighed for at være til rådighed. Dette omsorgsarbejde sker naturligvis i tæt samarbejde med Svendborg Kommunes hjemmepleje.
Blomster Cafeen er en selvejende institution, et social-økonomisk non profit projekt der engagerer omkring 45 frivillige i socialt arbejde. Cafeen er:

  • Et alternativt spise- og samlingssted for borgere i den østlige bydel.
  • Et alternativt tilbud for dem som ikke kan komme i cafeen ved egen hjælp ved at bringe maden ud til dem.
  • Et samlingssted og arbejdsplads for en bredt sammensat gruppe af personer bestående af frivillige medarbejdere, et skiftende antal personer i jobtilbud, arbejdsprøvning, samfundstjeneste samt en heltidsansat og en deltidsansat.

Jeg er selv frivillig ved Blomster Cafeen, og ved at den betyder så meget for så mange mennesker. Vi vil gerne gøre mere, tilbyde flere arrangementer og nå ud til flere borgere. Derfor håber jeg at Blomster Cafeen kan komme i betragtning til at blive Årets Hjertesag

LIGNENDE SAGER

Kafe Knud
Værested for personer berørt af hiv.