Andet

BGF – Aktivt seniorliv

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Idræt om dagen dyrker motion i fællesskab på tværs af idrætsgrene og træningsniveau – der er træning for alle og hvor fællesskabet er i fokus. Vi ønsker at sprede det gode budskab omkring aktivt seniorliv i fællesskab ud til lokalbefolkningen og vi ønsker at gøre det med samarbejde på tværs af sogne og aktører – ved at udbyde forskellige årsaktiviteter for seniorer som har fokus på aktivt seniorliv i fællesskab. Vi tror på vi kan få flere seniorer til at være aktive, hvis de har nogen at være aktive med – vi rækker hånden ud og byder alle velkomne i fællesskabet på tværs.

I dag tilbyder idræt om dagen træning for seniorer én gang i ugen – derudover har vi en årlig seniordag, hvor vi samarbejder på tværs med Idræt om dagen i nabobyen og aktivitetshuse i byerne, sammen skaber vi en dag med bevægelse i fællesskab og byder nye velkomne gratis – sådanne dage vil vi gerne kunne tilbyde flere af om året.

Vi tror på bevægelse og motion på tværs fremmer fællesskabet og øger livsglæden for seniorer.

  

LIGNENDE SAGER

Danske Plejehjemsklovne
Danske Plejehjemsklovne puster liv og lys ind i dagligdagen hos plejehjemsbeboere med demens og voksne på bosteder. Som en passende, positiv forstyrrelse skaber klovnene en mærkbar forskel for hver enkelt beboer.
FrivilligCenter Give
FrivilligCenter Give er et bredt tilbud, hvor frivillige gør en forskel for andre. Tilbuddene er brede og omfatter alt fra nyfødte til ældre døende. Det er dybt forankret i os ale, at det er og skal være en glæde at være frivillig og hjælpe andre.
March mod Ensomhed
March mod Ensomhed sætter fokus på ensomhed, og samler ind til Danmarks Landsindsamling.
Notmark Sogns Ungdomsforening – Gymnastik
Vi er en forening med det sociale i fokus, både blandt vores frivillige og vores medlemmer. Vi skal have det godt, og kunne give kulturen videre, så foreningen kan give glæde mange år frem endnu.
RunningPawsDK
RunningPawsDK er et løbefællesskab, hvor "livet" er hovedformålet – men canicross (løb med hund) er metoden.
Sisterpower
Et hjem skal være et trygt sted for alle! Sisterpower styrker voldsudsatte kvinder og deres familier til at leve et liv uden vold ved at arbejde med traumefokuseret voldsforebyggelse gennem helhedsorienterede og skræddersyede empowerment forløb.
Team Tvilling
Hos Team Tvilling får handicappede luft under vingerne og vind i håret, når de kommer ud på en lang og udfordrende løbetur i al slags terræn – sammen med positive, friske og engagerede frivillige løbere, som navigerer rundt med løbevognene.
UFL Lillebælt - Unge For Ligeværd
UFL Lillebælt er en fritidsklub for unge/voksne over 18 år, med særlige behov og udfordringer. I klubben er du med i et fællesskab, hvor vi hygger og har mange oplevelser sammen. Vi laver forskellige ting, og vi er gode til at have det sjovt sammen.