Børn & unge

Begavet med Glæde – hjælper højtbegavede børn med at finde trivsel og glæde i livet

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Begavet med Glæde er en NGO, der vil hjælpe højtbegavede børn til et bedre liv med faglige udfordringer, bedre trivsel, støtte og anerkendelse fra både familie, fagpersoner og alle andre omkring dem. I Danmark findes der omkring 50.000 skole- og førskolebørn, der er højtbegavede. En stor del af disse børn oplever desværre dagligt at føle sig anderledes og går gennem et skoleforløb i mistrivsel. Mange mister endda helt lysten til læring. Vi ønsker at udrydde mistrivsel blandt højtbegavede børn.

Begavet med Glæde skaber et netværk af og for fagfolk, politikere, forældre, børn og unge. Vi arbejder fagligt og uddannelsespolitisk for ret til trivsel og uddannelse for alle højtbegavede børn. Vi mener, at også højtbegavede børn skal trives og være glade i deres institutions- og skoleliv. Desværre oplever en stor del af disse børn mistrivsel i dele eller hele deres skolegang. Disse børn er anderledes end normen, og det kræver særlige tiltag fra forældre, lærere og rådgivere. 

Derfor vil vi være med til at klæde fagfolkene i børnenes liv bedre på til opgaven, og vi vil hjælpe børnene og deres forældre med viden og netværk og forståelse. Der findes i dag meget begrænset viden på området. Der undervises eller informeres ikke systematisk på hverken pædagog- eller læreruddannelser, hos PPR eller i andet offentlig regi om disse børns vanskeligheder, og hvordan man kan hjælpe dem til bedre trivsel. I det daglige arbejde møder mange fagfolk højtbegavede børn i mistrivsel, men der er ingen steder at gå hen for at få råd og vejledning. De få steder man kan henvende sig, er enten kommercielle tilbud eller forbeholdt en mindre gruppe så som forældre, og dermed ikke tilbud, der er tilgængelige for alle. Det ønsker vi at ændre på. 

Der findes i dag ingen offentlige og nationale tiltag eller strategi omkring højtbegavede børn. De højtbegavede børn opleves ofte som et meget tabubelagt emne; som et ”luksusproblem”, hvilket kun gør deres situation vanskeligere. Begavet med Glæde ønsker at udbrede viden om området. De højtbegavede børn har rettigheder; de skal mødes med anerkendelse, accept, respekt og forståelse – ligesom alle andre børn. De skal udfordres, fordi det giver dem livsglæde. De skal støttes af kompetente voksne, fordi de også skal have lov til at være børn. De skal have lov til at have selvtillid og være tilfredse med at være dem, de er. De har behov for at blive set som hele mennesker – og de har ret til at trives og være glade.  

LIGNENDE SAGER

BørneBuddies
BørneBuddies hjælper børn, der er pårørende i familier, ramt af sygdom eller dødsfald med de små, men vigtige, ting i hverdage, fx leg, udflugter, biograftur, lektier m.m. En børnebuddy kan også gå med til fritidsaktiviteter, sport og kulturarrangementer. Aktiviteterne foregår på barnets præmisser og ud fra barnets ønsker.
Børns Voksenvenner
Hos Børns Voksenvenner skaber vi nære venskaber mellem børn med spinkle voksennetværk og frivillige med tid og overskud til at gøre en forskel.
BROEN – hjælper udsatte børn og unge til en aktiv fritid
BROEN hjælper børn og unge fra socialt udsatte familier til at kunne deltage i det lokale idræts- og fritidsliv. Her bliver de del af gode fællesskaber med andre børn og møder voksne rollemodeller. Det styrker børnenes trivsel i hverdagen.
DrengeAkademiet – Fra dreng på kanten til ung i fællesskabet
DrengeAkademiet har til formål at give udfordrede drenge en bedre chance i livet ved at fremme deres mentale sundhed, robusthed og handlekraft. Projektet består af 2 ugers læringscamp og en 1-årig gruppementorordning med en integreret forældreindsats.
Hjernebarnet
Livet er ofte svært, når man har et barn med en hjerneskade og særlige behov. I Hjernebarnet finder familierne hjælp og et uvurderligt netværk af ligestillede, der stiller op i med- og modgang.
HOME-START Familiekontakt – trygge børn, fælles ansvar
Vi tilbyder støtte, praktisk hjælp og venskab til familier igennem ugentlige besøg i hjemmet af en frivillig. Vi støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen, som oplever at være under pres. Formålet er at forebygge kriser og opbrud.
Sprog for alle – Tidlig indsats til spædbørn med risiko for sproglige udfordringer
Alle har ret til en stemme i sit eget liv og det er aldrig for tidlig at starte, hvis et barn fødes med risiko for sproglige udfordringer. Tidlig indsats har fokus på at komme negative oplevelser i forkøbet for det enkelte barn og deres familier.
Sårbare og ensomme børns ophold på Julemærkehjem i 10 uger
Alt for mange børn i Danmark mistrives. De føler sig forkerte, de bliver mobbet, og fællesskaber er noget, de betragter udefra. Det må vi aldrig acceptere. Hvert år får op mod 1.000 børn hjælp på et af de fem Ju-lemærkehjem.
Miniferie i Dyrekærhuset
Miniferie i Dyrekærhuset giver de svagest stillede familier i Danmark mulighed for at få et ophold af op til 3 dages varighed med forplejning og i smukke omgivelser.
Skoler til børn, der ikke har én
Maren og Zarah giver børn i syriske flygtningelejre det de savner mest: skolegang. De sagde begge deres job op for at arbejde ulønnet for at gøre en forskel for børn hvis liv er ramt af en konflikt de ingen andel har i.