Andet

AutismeNord (landsforeningen autisme kreds Nordjylland)

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.

Autisme kaldes ofte et usynligt handicap, da man ikke kan se på en person om vedkommende er autistisk.

Autisme er en medfødt og livslang gennemgribende neurologisk udviklingsforstyrrelse. Der er meget stor forskel på, hvor udfordret en person med autisme er. Nogle mennesker med autisme har ikke brug for hjælp og kan leve normale liv. Andre mennesker med autisme har brug for støtte til næsten alt i livet hele livet.

I Kreds Nordjylland i Landsforeningen Autisme er det vores hjertesag, at hjælpe mennesker med autisme inde på livet til at kunne leve livet så godt som muligt. Vi har ca. 900 medlemmer og vi dækker 9 kommuner i region Nordjylland. Vi er den nordligste og en af de største kredse i Landsforeningen Autisme og vi har selvstændig økonomi og aktiviteter.

Fondsmidler er livsvigtige for os, når vi skal stable aktiviteter på benene. Lige nu savner vi blandt andet midler til at lave søskende-grupper for pårørende. En søskende grupper er et sted, hvor søskende kan mødes om det at være søskende til autister. Udover søskende-grupper vil vi i de kommende måneder gerne afholde flere arrangementer og oplæg for og om autisme. Sidste år lykkedes det takket været donerede midler at afholde biografture for familier, café-aftener for pårørende, unge-caféer for unge med autismen, en familie teaterforestilling, en dag i legeland for børn med autisme, sanseeventyr hos fysioterapeut for små børn med autisme samt 4 foredragsaftener for og af medlemmer og fagfolk. Nogle har været med i vores hjertesag i over 20 år, andre er lige kommet til. I øjeblikket er vi 7 i bestyrelsen samt et antal frivillige, der hjælper os fra gang til gang.

Fælles for os alle er, at det ville være en æressag at blive udtaget til Årets Hjertesager.

LIGNENDE SAGER

Cykling uden alder
Som tovholder på et par Rickshawcykler på et plejehjem, ser jeg hvor megen glæde en tur i det fri giver beboerne og hvor megen glæde de frivillige cykelpiloter af disse møder og ture med beboerne. Livsglæde på højt plan. Fremme af folkesundhed.
Fælles varme ve Æ Haw (Klitmøller Saunalaug)
En lille gruppe helårsbadere arbejder for at få flere med i sauna og i havet hele året rundt. Grunden er, at det er sundt og det skaber et sammenhold i vores lille by at have en fælles platform omkring aktiviteten.
Missing People
Missing People: Vi vender hver en sten!
OvaCure
Æggestokkræft kaldes ’the silent killer’, fordi under halvdelen af de kvinder, der får diagnosen, er i live efter fem år. OvaCure igangsætter og faciliterer forskning, der sikrer en bedre behandling til de berørte kvinder.
Pindsvinevennerne
Personer i foreningen Pindsvinevennerne som daglig kæmper med at rede en del af vores Danske natur - nemlig Pindsvin. Flere tusinde pindsvin besøger på årsbasis vores plejestationer som er placeret rundt om i landet.
PitStop
PitStop er for udfordrede borgere i Lyngby Kommune hvor en kop kaffe, et måltid mad og en snak gør en forskel og hvor børn er velkomne. Vi spiser sammen hver onsdag, maden er primært overskudsvarer, som vi henter og som tilberedes af frivillige.
Rollemodeller For Alle (KvindeKompagniet)
Vejen til et samfund med lige muligheder, hvor alle har muligheden for at blive hørt og trives, går gennem rollemodeller at spejle sig i. Derfor skaber vores nye, gratis kildebank til danske redaktioner en genvej til rollemodeller for alle.
ROSA Sansefestival 2023
ROSA SanseFestival 2023 vil gerne arrangere et event for udviklingshæmmede, hjerneskadede og andre mennesker med sanseintegrations-, sansemotoriske udfordringer og funktionsnedsættelser i juni 2023.
Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet
Social Sundhed arbejder for at mindske social ulighed i sundhed i Danmark. Det gør vi ved at ledsage og støtte mennesker der har brug for det i deres kontakt med sundhedsvæsenet.
Sydhavsøernes KatteSOS
En forening der her og nu tager sig af forladte og herreløse katte på hele Lolland-Falster samt lidt af Sydsjælland.
Ukrainske Flygtninge i Danmark
Maiken Larsen gør en enestående indsats i forhold til ukrainske flygtninge og har stiftet en Facebook gruppen "Støtte til ukrainske flygtninge". Det er flygtninge, som er indkvarteret i Avedøre Lejren, primært mødre med børn.