Børn & unge

Aktion Børnehjælp – Rettigheder til udsatte børn i Indien

Aktion Børnehjælp er en lille humanitær organisation, stiftet af ildsjæle, der siden 1960’erne har støttet indiske børn med uddannelse og sundhed.

Vores frivillige udvalg, genbrugsbutikkerne og de lokale grupper tager sig af mange arbejdsopgaver. Vi arbejder med de fattigste mennesker i Indien, som ikke mærker meget til landets samlede økonomiske vækst. Faktisk vokser uligheden i takt med BNP – og det gør, at dem på bunden af samfundet lever under kummerlige forhold.

En af disse grupper er det oprindelige folk fra Tamil Nadu, der kalder sig Narikuravars. De er et folk, der traditionelt producerer smykker og andre varer som de sælger på markeder. Men deres levemåde er truet af kommercielt producerede, billigere varer. Diskriminerende politikker har indtil for nylig nægtet dem adgang til uddannelse, hvilket gør at analfabetismen hos voksne Narikuravars er nær 100%. En anden særligt udsat gruppe er enlige forsørgere. Disse er som regel kvinder hvis mænd er afdøde eller har forladt dem. Der eksisterer en fordom om, at enker bringer uheld. Samtidig gør den patriarkalske samfundsstruktur i Indien at enlige kvinder sjældent kan finde indtjeningsmuligheder og forsørge sig selv. Deres børn er derfor både diskriminerede og fattige.

Vi mener i Aktion Børnehjælp at børn der vokser op i disse grupper har brug for et skub i den rigtige retning – og det kan vi gøre gennem rettigheder. I samarbejde med den indiske organisation CECOWOR har vi åbnet børnehaver og lektiecaféer for børn af oprindelige folk, så den næste generation ikke vokser op som analfabeter og dermed vil have muligheder, som deres forældre ikke havde. Samtidig støtter vi børn af enlige forsørgere til at få en uddannelse. Alt dette gøres med et gennemgående fokus på rettighedsundervisning, involvering af lokale myndigheder og oplysningsarbejde – på den måde skaber vi ringe i vandet og gør indsatsen bæredygtigt.

Vores mål er at inkludere de udsatte børn i eksisterende regeringsstrukturer – men for det første kræver det tid at bygge sådanne relationer med myndighederne. For det andet, er det også vigtigt, at børnene selv er bevidste om deres rettigheder, og er i stand til at kræve dem. Derudover skal vi selvfølgelig sørge for, at børnene får deres uvurderligt vigtige grundskoleuddannelse, for ved at uddanne de udsatte børn, kan vi også vise myndighederne, at det kan lade sig gøre.

Vi har derfor brug for hjælp til samarbejdet med de lokale myndigheder; undervisning af børn i deres rettigheder; og uddannelsesaktiviteter. Hvis alt dette kan ske sideløbende over en årrække, kan vi sikre, at fremtidige børn af romafolk og enlige forsørgere ikke vil blive udelukket fra Indiens økonomiske vækst.

LIGNENDE SAGER

Arresøcentret - KFUM-Spejderne
På Arresøcentret tilbyder vi spændende arrangementer til de 1000vis af børn og unge, der hvert år besøger centret – hjælp os med at bevare denne mulighed.
BROEN Danmark
BROEN Danmark støtter udsatte børn til at være aktive i lokale idræts-/fritidsforeninger med hjælp til kontingent og udstyr. BROEN er med til at skabe trivsel hos børn, som ellers vil stå uden for fællesskabet med andre børn og voksne rollemodeller.
Bryd Tavsheden
Bryd Tavsheden hjælper voldsudsatte børn og unge til at sætte ord på volden – bryde tavsheden – og dermed tage første skridt til at søge hjælp og komme fri af volden. Hvert 6. barn i Danmark er udsat for vold. Det er alt for mange!
Danske Hospitalsklovne
Hospitalsklovnens besøg på børneafdelingerne rundt om i landet har betydelig positiv effekt i behandlingsforløbet og flytter for en stund fokus væk for sygdommen.
DINNødhjælp
Hjælp DINNødhjælp med at redde ensomme, forladte og udstødte heksebørn i Nigeria.
Fairstart Fonden giver hjerte til anbragte børn i hele verden
Fairstart Fonden forener forskere, NGOer og omsorgsgivere over hele kloden for at give børn på børnehjem og i plejefamilier omsorg med hjerte! Vi har uddannet 25.000 anbragte børns omsorgsgivere i tilknytningsbaseret omsorg på 17 sprog online.
FairVærk - projekt under Ung til Ung i Gladsaxe
FairVærk – er et projekt under Ung til Ung i Gladsaxe. Her mødes de unge omkring kunst med en kunstner, hvor kunstneres snirklede hjerne skaber nye veje og strategier for udsatte unges tilgang til livet. De unge lærer at tage ansvar for deres eget liv, både det personlige og det sociale liv i deres boligområde.
FitforKids
FitforKids er en frivillig landsdækkende forening, der hjælper overvægtige børn som ofte døjer med ensomhed og mobning med at finde et fællesskab, få nye venner, dyrke motion, tabe sig og blive stærkere på et af vores 27 lokale FitforKids-hold.
Gigtramte Børns Forældreforening
Også børn og unge kan få gigt! Mange forbinder ordet gigt med gamle mennesker. Men alle kan få gigt: Børn og unge, mænd og kvinder i alle aldre. Der findes nemlig mere end 200 forskellige gigdiagnoser.
Kværs Tørsbøl Borgerforening
Kværs Tørsbøl Borgerforening. Vi vil give byens beboere og deres familier et trygt sted at leve og at vokse op! Vi vil skabe et socialt samlingspunkt på landet i udkants Danmark!
Læs for Livet
Litteratur kan forandre liv. Derfor indsamler Læs for Livet gode bøger og donerer skræddersyede biblioteker til institutioner, som arbejder med udsatte børn og unge.
MindTalk
LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade arbejder for at hjælpe mennesker berørt af spiseforstyrrelser og selvskade samt deres pårørende. Vi arbejder for at nedbryde tabu og for at udbrede viden omkring spiseforstyrrelser og selvskade hos både fag- og privatpersoner. En hjertesag for LMS er ydermere at forebygge spiseforstyrrelser og selvskade hos børn og unge.
MandSnak - rådgivning til unge mænd ml. 15-25 år
MandSnak - telefonrådgivning til unge mænd. Mange unge mænd oplever, at det kan være svært at få fodfæste i livet. MandSnak rækker ud og hjælper unge mænd på kanten af det sociale fællesskab og bidrager til forebyggelse af mistrivsel senere i livet.
Motorsport for LIFE
Ideen udvikles hele tiden og konceptet er enkelt. Børn og unge med alvorlige sygdomme og med kroniske udfordringer skal – for en stund – glemme en grå og monoton dagligdag, hvor deres sygdom er en altoverskyggende faktor.
MusikBeRiget
MusikBeRiget er et tiltag, der bringer levende musik ind på hospitalet for at dulme smerter hos børn og voksne patienter og give dem et pusterum fra sygdom og behandling.
Nørrebro Fighters Sportsforening
Nørrebro Fighters er en sportsforening under Københavns Kommune drevet af frivillige. Vi arbejder ud fra værdierne anerkendelse, mangfoldighed, engagement, og at træning kan skabe sociale fællesskaber.
Ordskælv
Ordskælv giver ikke blot en stemme, men styrke og mod på livet til unge vi tit hører om, men sjældent hører fra. Ordskælv har siden 2009 arbejdet med bankende hjerte, for at sådanne stemmer, får lov til at spire ved skabelse af litterære kunstværker.
SjoveBørn i Vejle
SjoveBørn i Vejle er en socialforening, hvor der er plads til alle børn, uanset køn, tro og udsendende. Gennem leg og fantasi finder de 100 børn der pt er med i SjoveBørn et fællesskab, der holder den væk fra ballade og andre grimme ting.