Tillykke til Årets Hjertesager

Julemærkefonden, Sølund Musik-Festival, Cystisk Fibrose Foreningen, Børns Voksenvenner,
Foreningen for Børn med Handicap – og deres Familier og Immun Defekt Foreningen

Læs mere om kåringen af Årets Hjertesager her

Og tak for alle jeres stemmer og store opbakning til de mange indstillede sager herunder.

 

22q11 Danmark
22q11 Danmark har til formål at støtte berørte familier med netværk, information og erfaringsudveksling samt fremme kendskabet til 22q11 generelt i samfundet.
3om1
3om1 er en non-profit organisation, hvis formål at sikre en vedvarende samfundsforbedring i Calcutta og nærliggende provinser, ved at tilbyde fattige indiske børn adgang til gratis skolegang.
Atopisk Eksem Forening
Atopisk Eksem Forening er en patientforening for personer med atopisk eksem (populært kaldet børneeksem eller astma eksem) og deres pårørende. Foreningen arbejder for at forbedre forholdene for personer med eksem.
Bedre Psykiatri Vordingborg
DU ER IKKE ALENE!!! Hver tredje af os er pårørende til en person, der lider af psykisk sygdom. Mange føler sig alene om det.
Børnecancerfonden La Vida
Børnecancerfonden arbejder for at sikre bedre behandling for børn med kræft i DK samt omsorg for børnene og deres familier. Når et barn får kræft, bliver familielivet sat under pres, og hverdagen med indlæggelser og bekymringer udfordrer familien.
Børns Voksenvenner
Børns Voksenvenner skaber positive venskaber mellem ensomme, svigtede eller sorgramte børn og ressourcestærke frivillige voksne. Venskaber, der gør en positiv forskel for disse børns liv.
BrandFolkenes Cancerforening – brandfolkene redder dig, men hvem redder brandfolkene?
BrandFolkenes Cancerforening (BFC) indstilles som Årets Hjertesag fordi det er en forening med hjertet på det rette sted: En forening af helte for helte som gør en helt unik indsats - for brandfolk som rammes af kræft på grund af arbejdet.
Broen
BROEN er en forening, der bygger bro for børn og unge fra socialt udsatte familier til fritidsaktiviteter som sport, spejder, dans og lignende i lokale idræts- og fritidsforeninger.
Companion - In Everyday Life
Companion vil løse to af de største udfordringer det danske samfund står over for i dag. Vi vil hjælpe studerende med at finde en billig bolig og samtidig hjælpe og styrke det sociale arbejde...
Cool Camp - rehabilitering for børnefamilier med kræft
Cool Camp er for kræftramte unge fra 11-17 år og deres søskende. Gennem udfordringer, succesoplevelser og refleksion genopbygges campernes selvværd, selvtillid og selvstændighed efter langvarig sygdom. Hjælp os med at gøre livet efter kræft lettere!
Cykelholdet Team Giv Håb
Team Giv Håb støtter organisationen Børn, Unge & Sorg, som hjælper børn og unge, som oplever alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie. TGH´s formål er, at samle penge ind og gøre alle børn/unge opmærksom på organisationens gratis tilbud.
Bedre og længe liv til alle med cystisk fibrose
"Støt Cystisk Fibrose Foreningen, så de kan styrke deres arbejde, så Noah Liam og alle andre med cystisk fibrose kan få et bedre og længere liv." /Helle, mor til Noah Liam. Cystisk fibrose er en medfødt, kronisk og livsforkortende multiorgan sygdom.
Danmarks Apertforening
Danmarks Apertforening er en støtteforening for mennesker med Apert syndrom. Foreningen arrangere samlinger og weekendture for at styrke medlemmernes sociale liv. Her spejler de sig i hinanden, uden at møde fordomme og stirrende blikke.
Dansk Julemands Laug
Dansk Julemands Laug glæder hvert år mange børn og unge, der er indlagt på landets sygehuse juleaften.
Dansk Spielmeyer-Vogt Forening
Vi skaber fællesskab og venskab mellem børn og unge med den forfærdelige nervesygdom Spielmeyer-Vogts, fordi der sker noget særligt og magisk med børnene når de mødes. Og vi sikrer, at familierne mødes for at hjælpe og yde omsorg for hinanden.
DearFuture - Let's start today
DearFuture er en dansk registreret velgørenheds organisation, der arbejder for at skabe udvikling og forankring blandt udsatte børn og unge, herunder gadebørn, i Cebu City, Filippinerne.
De Glemte Børn
Hvis far eller mor pludselig bliver ramt af en hjerneskade, ændrer livet sig for altid. Den ramte bliver aldrig den samme, og det gør resten af familien heller ikke. Med denne hjertesag vil vi give pårørende børn et frirum og en oplevelse for livet.
Det Runde Bord
Det Runde Bord formidler gratis overskudsmad via innovative løsninger til landets socialt udsatte, og skaber en solid social og miljømæssig gevinst. Det Runde Bord er en frivillig forening, med frivillige professionelle kokke og socialarbejdere.
DINNødhjælp
Kampen mod hekseanklager er en stor udfordring i blandt andet Nigeria, hvor Anja har viet sit liv til at beskytte de børn, der anklages for hekseri.
Dyreværnet - Red de danske kæledyr
Mange danske kæledyr lever under kummerlige kår. Dyreværnet kæmper for at redde hunde, katte og smådyr fra misrøgt. De stakkels snuder bliver passet og plejet på foreningens to internater, hvorefter de bliver bortadopteret til nye, kærlige hjem.
Efterladte, Landsforeningen for efterladte efter selvmord
Hver eneste dag er der i gennemsnit ca. to danskere, der begår selvmord. 25.000 danskere bliver årligt efterladte. Landsforeningen for efterladte efter selvmord består af frivillige ildsjæle, der alle selv har mistet til selvmord.
Endometriose Foreningen
Hver 10. kvinde lider af den kroniske underlivssygdom Endometriose - en tabubelagt sygdom der bl.a. kan medføre barnløshed og invaliderende smerter. Støt forskning i sygdommen og formentlig enten din hustru, kæreste, kollega, søster, niece eller datter.
EventyrJul
Mange børnefamilier i Danmark har ikke ressourcerne til at holde juleaften med and, juletræ og gaver. Det er de frivillige i EventyrJul med til at lave om på og inviterer i år 250 socialt udsatte børn og forældre til en eventyrlig juleaften.
FDF Esbjerg 4. kreds
FDF Esbjerg 4. kreds tilbyder børn og unge mange oplevelser i naturen. Der skal man ikke præsterer noget og der er plads til alle!
FDF Holbæk - giver børn og unge, et stå sted at møde verden fra.
FDF Holbæk hjælper børn og unge med at lære at være ude i naturen. Alle aktiviteterne planlægges og afholdes af voksne, der frivilligt bruger deres tid på samvær i naturen med børn og unge.
Fonden De Unge Raske - Til dig der har været stærk og stået bagerst
Kender du en ung pårørende der har mistet, oplevet kronisk, alvorlig eller psykisk sygdom? Fonden De Unge Raske ønsker at hjælpe med at se livsgnisten, kærlighed, værdierne, friheden til at vælge livets anskuelse og ansvaret til at vælge din fremtid.
Forældre og Fødsel
Forældre og Fødsels hjertesager er at sikre alle en tryg fødsel og at give gratis videnbaseret og personlig rådgivning. Det er der brug for i dag, hvor sundhedstilbuddene til de gravide, fødende og småbørnsfamilierne gang på gang bliver beskåret.
Foreningen Hjælp Udsatte i DK
Foreningen: Hjælp Udsatte i DK, med Tanja og Per bag, har Det Gamle Værksted, hvor de uddeler god og gratis mad til udsatte. De har også en "kælder" med tøj og ting og de uddeler igen i år julekurve til udsatte. De har begge hjertet med i deres omsorg for andre.
Foreningen Ringgaard hjælper dig
Foreningen Ringgaard hjælper dig, hjælper udsatte personer og familier. Foreningens frivillige, kører hver dag ud til butikker der donerer deres overskudsvarer til foreningen, som derefter fordeler madvarerne til medlemmerne af foreningen.
Forsvundne personer
Forsvundne personer er en gruppe af frivillige, der hjælper familie og venner med at finde efterlyste når de savnes.
Frivillige mentorfamilier til anbragte børn og unge
Mentorbarn arbejder for, at anbragte børn og unge på børnehjem og døgninstitutioner tilbydes nærværende relationer til frivillige mentorfamilier, der har et brændende ønske om, at gøre en forskel i børnenes liv.
From Heart to Hand - Støtte til Udsatte Familier i Ghana
Liane fra Brønderslev og Ben fra Ghana hjælper socialt udsatte børn og deres forældre i Ghana's næst største by, Kumasi. De driver organisationen From Heart to Hand og yder direkte hjælp til mere end 25 familier, og har 55 børn i skole.
From street to school
From Street to School er en dansk non-profit organisation, der arbejder for bedre vilkår for udsatte gadebørn i Afghanistan. Vi giver børnene fiskestænger frem for fisk, således kan de være med til at hjælpe sig selv på længere sigt.
Gallo Kriserådgivning
Gallo Kriserådgivning er værested og rådgivning for alle, der har brug for støtte på kort og lang sigt. Vores frivillige byder varmt velkommen hver aften! Her kan man ”være til” med andre i hyggelige omgivelser i et ældre hus i hjertet af Aarhus.
"Dem de andre ikke vil lege med"
Børn i Nairobis slum med HIV/AIDS tæt inde på livet bliver ekskluderet fra deres familier og samfundet pga. sygdommen. Gennem dialog og leg med bold kan de skabe sig et bedre liv og være børn som alle andre.
Happy Dogs
Happy-Dogs er en forening med frivillige samt medlemmer, som arbejder for hunde og deres ejere i Danmark. Happy-dogs kæmper både for velfærden af Danmarks hunde, men også deres ejere, og fungerer som sikkerhedsnet for de hårdest ramte.
Headspace
Headspace, der er et initiativ under Det Sociale Netværk, er stedet hvor børn og unge mellem 12 og 25 år kan få hjælp til stort eller småt. De frivillige udgør kernen i indsatsen, og netop frivilligheden, og det at de unge bliver mødt, lyttet til og rummet på deres præmisser er afgørende.
Hestens Værn - hjælper heste i nød
Hestens Værns primære opgaver er at sikre heste og ponyer bedst mulige forhold. Vi tager action på anmeldelser om vanrøgt og mishandling af heste, og vi oplyser om hestens korrekte pasning, pleje og brug.
Hjertetouren
Hjertetouren er en frivillig forening etableret med det formål, at afvikle et 24 timers cykelløb for hjerteoperede cyklister!
Hospitalsklovnen tager barnet i hånden, når der er allermest brug for det
Med lune, fantasi og nærvær spreder Danske Hospitalsklovne smil og livsglæde blandt syge børn i Danmark. Vi ser det raske barn bag sygdommen og via nærvær og små magiske øjeblikke styrker vi barnets selvværd og selvtillid.
IAKM Danmark
IAKM Danmarks hjertesag er at arbejde for ligeværd, rettigheder, sprogudvikling og empowerment af mennesker med sproglige udfordringer gennem Karlstadmodellens værdier, pædagogik og metoder.
Ildsjæle redder mølle fra nedrivning
Efter et års forarbejde har en gruppe af ildsjæle stiftet foreningen Nordskov Mølles Venner med det formål eller rettere hjertesag, at indrette møllen som et værested for kulturelle aktiviteter. Møllen ligger i Ålsgårde og har i mange år været nedrivningstruet.
Immun Defekt Foreningen
Vores hjerter banker for de mennesker der har en immundefekt inde på livet - både børn og voksne. Vores forening blev stiftet i 1984 med formålet at samle alle immundefekte patienter samt pårørende i en patientforening som tilgodeser patienterne.
Ingen kan hjælpe alle - men alle kan hjælpe nogen!
"Ingen kan hjælpe alle - men alle kan hjælpe nogen" Under dette motto indsamler og uddeler frivillige i Næstved området for 7. gang julehjælp - denne gang til 500 dårligt stillede børnefamilier. Det hele er organiseret af "Svovlstikkerne".
Julemærkefonden
Julemærkefonden er en privat hjælpeorganisation, der driver 4 Julemærkehjem, hvor udsatte børn gennem 10 ugers ophold får hjælp til en frisk start, et gladere liv og en sundere barndom. Opholdet er gratis, fordi alle børn har ret til en god barndom.
Juletræsfest for social udsatte børn
Foreningen afholder en gammeldags juletræsfest for social udsatte børn, hvor de får et frikvarter fra den barske virkelighed og hvor de får mulighed for at være børn igen bare for en stund, uden at skulle tage ansvar eller være voksne.
Jyske talenter
Jyske Talenter er en for unge, der ikke er plads til i de alm. foreninger. Vi skaber fællesskab for disse unge. Vi brænder for arbejdet, og bruger meget af vores fritid på det, men mangler økonomisk støtte for at kunne realisere nogle af vores visioner.
Kemoheads
Kemoheads er frivillige, kærlige, kreative hænder der laver huer, håndleds- og benvarmere til patienter i behandling med kemoterapi. De samles ind og deles ud på flere forskellige hospitaler og afdelinger i landet. Kemoheads er på Facebook og Instagram.
Kemoknit
Kemoknit deler hjemmelavede huer ud til kræftpatienter, der har mistet deres hår efter kemobehandling. Frivillige strikkedamer og hækledamer i hele landet producerer huerne og giver varme til kemopatienter i Danmark.
KFUMs Veteranbo – projekt reakreativt havemiljø
KFUMs Veteranbo i Høvelte ønsker at etablere et rekreativt havemiljø med sansehave, legeplads og andet udeareal. Haven er til veteraner og deres familie, der bor på eller besøger KFUMs Veteranbo.
Klovnenæser og ballondyr i Afrika
Hos En Klovn til Forskel mener vi at alle børn har ret til at være børn - også de der lever i udsatte dele af verden. Vi forsøger at skabe et frirum med leg og klovneri, som børnene kan tænke tilbage på, når hverdagen bliver svær.
Kørsel med Børn
Vi er en gruppe under Dansk Land Rover Klub, der gennem de sidste 9 år har lavet en oplevelses dag for børn, samt deres familier til en dag i naturen, uden hvide kitler. Der vil være kørsel med Land Rover, Militær, Brandbiler, og en masse andet.
Kræftforeningen Tidslerne
Kræftforeningen Tidslerne er en uafhængig patientforening, som formidler information om konventionel som komplementær behandling – også behandling i udlandet. Foreningen tilbyder sine (patient)medlemmer 3-dags selvhjælpskurser for et symbolsk beløb.
Landsforeningen Spor - om senfølger af seksuelle overgreb i barndommen
Anslået er der minimum 250.000 voksne i Danmark der lever med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Desværre er der stort set ingen behandlingstilbud eller hjælp at få. Det arbejder Landsforeningen Spor på at ændre.
Ingen skal stå alene, når sorgen over at miste et barn rammer
"Man mister troen på, at verden er god, for når et barn kan dø, så kan alt ske". Når en krise som denne rammer, så skal ingen stå alene og alle skal have mulighed for hjælp og omsorg. Lige netop dét sikrer Landsforeningen Spædbarnsdød.
Legeheltene - bevægelse og gode oplevelser og for indlagte børn
Børneulykkesfondens projekt Legeheltene skal få flere indlagte børn op af sengen og ud af hospitalsstuerne. Alle børn har nemlig ret til et liv med leg og bevægelse, fordi fysisk aktivitet er vigtigt for børns motoriske og mentale udvikling.
Leverforeningen
Leverforeningen har i 25 år været en støtte for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende.
LOFU - Landsorganisationen for udsatte
LOFU viser med sit tålmodige arbejde, hvordan vi som borgere kan hjælpe med at redde og udnytte overskudsmad. LOFU-modellen bliver frit tilgængelig for alle der vil gøre en forskel. LOFU er en hjertesag, der bidrager SÅ MEGET TIL SÅ MANGE!
Lyngby Pensionist og Handicap Rejseforening
Fantastisk stykke arbejde, som de frivillige hjælpere udøver over for deltagerne. Der guides, løftes og bæres og gives et kærligt klap og kærtegn. Og vist tilrette. Det er imponerende at se og opleve.
Make-A-Wish Ønskefonden
Make-A-Wish Ønskefonden opfylde ønsker for børn i Danmark med livstruende sygdomme med henblik på at skabe håb, styrke og glæde.
Landsforeningen for Marfan Syndrom
Marfan Syndrom, - En sjælden arvelig sygdom, - potentielt svært invaliderende, og med mulig dødelig udgang.
MC Mod Mobning
Mobning kan bekæmpes med sund fornuft - og det gør MC Mod Mobning. Næsten 9000 frivillige på landsplan bruger fritid og egne midler på at give mobbede børn en god dag og laver lidt "larm i gaden" så opmærksomhed på problemet skabes.
Motorsport for Life
"Alle børn uanset diagnose har ret til at have det sjovt" Under det motto, har vi gennem de sidste 3 år og med fantastisk støtte fra den danske motorsports-verden, skabt minder, smil, glæde og oplevelser ud over det sædvanlige, for syge børn i Danmark.
Nordjysk Humanitærhjælp
Nordjysk Humanitærhjælp, som er en landsdækkende forening, afholder hvert år i juli måned sommerlejr for børn fra Danmark, som ellers ikke ville være kommet på sommerferie. Foreningen afholder alle udgifterne for de deltagende børn.
Omsorgsklovnene
Foreningen omsorgsklovnene ønsker at samle Omsorgsklovnene i givende fællesskaber. Det skal blive synligt hvad vi kan gøre af forskel i nuet for mennesker med udfordringer, bl.a. små og store med handicaps, mennesker med Demens og flygtninge.
Politiveteranerne - Forening for fysisk- og psykisksskadede politifolk
Foreningen, har til formål, at hjælpe tilskadekomne politifolk med en tålelig tilværelse, da mange ikke er i stand til, at opretholde en alm. hverdag. Dem, mange af foreningens medlemmer, som er diagnosticeret med PTSD, får ikke hjælp.
Projekt Puttetæpper
Projekt Puttetæpper er 150 frivillige patchworkere fra hele Danmark, der syr "puttetæpper" til alle børn, som har et ophold på et julemærkehjem i Danmark. I alt minimum 750 tæpper pr år. Fra 2017 1000 tæpper.
Polio vaccination af verdens børn er en hjertesag for Rotary
Rotary har i 31 år kæmpet for en poliofri verden. Vi har sikret vaccine til 2.500.000.000 børn og reduceret poliotilfælde (børnelammelse) fra 350.0000 i 1985 til kun 74 i 2015. Indtil polio er væk for altid er det væsentligt, at alle børn vaccines.
Senegal Voksenskole
Tusinder af afrikanere mister livet på vej mod Europa i deres færd for at skabe en bedre tilværelse. Kunsthåndværker Birte Juel Sandberg fra Randers har besluttet at gøre noget aktivt for at hjælpe. Hun har startet Senegal Voksenskole i byen Abene.
Senfølgerforeningen - Et godt liv efter kræft
Rigtig mange mennesker, som har været i gennem en kræftsygdom og -behandling får senfølger, som påvirker deres dagligdag i svær grad. Senfølgerforeningens hjertesag er at fremme et godt liv efter kræft.
SIND Ungdom
Vi arbejder for, at ingen unge skal føle sig alene eller isolerede, når de selv eller deres nærmeste bliver ramt af psykisk sårbarhed! Det gør vi ved at skabe lokale klubfællesskaber, hvor de unge kan komme, som de er. Hos os mødes vi som mennesker.
SkoleBasket for flygtningebørn
BørneBasketFonden vil med denne hjertesag lave SkoleBasket-undervisning for flygtningebørn i skolernes modtageklasser. Initiativet skal bringe leg og bevægelse ind i deres skoledag og give børnene sociale værktøjer, som de kan bruge i hverdagen.
Sølund Musik-Festival
Verdens største festival for- og med udviklingshæmmede mennesker. Omkring 16.000 gæster og 2200 festival-medhjælpere sætter hinanden stævne til Musik & Kærlighed i 72 timer i juni.
Støt handicappede børn/unge og deres familier
FBHF arbejder for at skabe spændende aktiviteter for handicappede børn/unge og deres familier. Her er plads til alle, uanset handicap, i denne særlige forening, hvor hjertet er stort og venskaber dannes mellem store og små gennem fælles oplevelser.
The Back To Life Project
The Back To Life Project er et initiativ, der hjælper yngre mennesker, hvis liv pga. fysiske skader (f.eks. volds- og trafikofre) har ændret sig drastisk. Ved at levere målrettet hjælp til deres genoptræning og rehabilitering hjælper vi dem tilbage til livet.
Trampolinhuset
Trampolinhuset arbejder for at støtte asylansøgeres integration allerede fra deres første dag i Danmark. Det er det eneste medborgerhus for asylansøgere, flygtninge og andre medborgere i Danmark.
"Sammen på hesteryg" – et projekt for psykisk sårbare unge
Ungehuset Fontana er et klubhus under Fountain House. Klubhuset er et sted, hvor bl.a. psykisk sårbare unge kan mødes om aktiviteter og hvor de unge, der er kommet videre fungerer som frivillige, der hjælper andre unge videre og på den måde sikre at der er gode og relevante projekter at blive involveret i, for de unge der har overskud til dette.
VeteranHaven
Projekt der har til formål at skabe at skabe en så normal hverdag som muligt, for tidligere udsendte soldater, som fx har fået PTSD.
Veteran På Søndertofte
Veteran På Søndertofte er en forening der skaber et nyt fællesskab for de soldater, der ikke har fået den nødvendige hjælp i form af frihed og egen kontrol.
WutomiAgri – fremtid og håb for unge
På landbrugsskolen, WutomiAgri, skaber vi liv gennem landbrug. Her trænes unge fra Mozambique til at få succes som iværksættere, der med jordens ressourcer går imod håbløshed og fattigdom. Et år på skolen giver ballast til at forsørge familien.