Hvem skal kåres til Årets Hjertesager?

 

Tak for alle jeres stemmer og fantastiske opbakning til de mange indstillede sager.

Afstemningen til Årets Hjertesager er slut, og finalisterne er fundet.
Det er nu op til PFA Brug Livet Fondens bestyrelse at udpege vinderne iblandt dem.
Det vil sige, at den sag der har fået flest stemmer, ikke nødvendigvis er sikret at modtage støtte.

VI GLÆDER OG TIL AT LØFTE SLØRET FOR ÅRETS HJERTESAGER I UGE 49.
Følg med i kåringen her og på fondens Facebook-side. Vinderne får direkte besked.  

 

Støt 100% for Børnenes arbejde blandt handicappede børn i Mombasas slum
100% for Børnene arbejder for aktivt at skabe en fremtid af muligheder blandt nogle af verdens fattigste børn. Vores målgruppe er gadebørn, handicappede børn og børnehjemsbørn i Ghana og Kenya. 100% for Børnene er en registeret, fradragsberettiget velgørende forening i Danmark - og er godt funderet i det danske civilsamfund.
Aktion Børnehjælp – Rettigheder til udsatte børn i Indien
Indiske børn af oprindelige folk og enlige forsørgere er nogle af de mest udsatte og diskriminerede i børn Indien. Vores hjertesag er at fremme disse børns rettigheder.
Arresøcentret - KFUM-Spejderne
På Arresøcentret tilbyder vi spændende arrangementer til de 1000vis af børn og unge, der hvert år besøger centret – hjælp os med at bevare denne mulighed.
Atopisk Eksem Forening - børneeksem for børn og voksne
Børneeksem - desværre for både børn og voksne. En træls kronisk hudsygdom, som KLØR nederdrægtigt, når eksemen er i udbrud og som påvirker hele familien, fordi der følger dårlig nattesøvn, irritation, ekstra tøjvask, udgifter til cremer osv. med.
Blomster Cafeen af 2017 - Et lyspunkt i hverdagen
Hos Blomster Cafeen er frivillige gået sammen om at styrke fællesskabet og afhjælpe ensomheden hos borgere i Svendborgs østlige del. Her kan man spise og få en snak - alt efter hvad der er behov for den dag.
BrandFolkenes Cancerforening
BrandFolkenes Cancerforening støtter brandfolk som rammes af kræft.
BROEN Danmark
BROEN Danmark støtter udsatte børn til at være aktive i lokale idræts-/fritidsforeninger med hjælp til kontingent og udstyr. BROEN er med til at skabe trivsel hos børn, som ellers vil stå uden for fællesskabet med andre børn og voksne rollemodeller.
Brugernes Førerhunde Ordning
Brugernes Førerhunde Ordning (BFO) hjælper blinde og svagsynede med at genvinde deres uafhængighed og frihed gennem træning og udplacering af førerhunde i hele Danmark.
Bryd Tavsheden
Bryd Tavsheden hjælper voldsudsatte børn og unge til at sætte ord på volden – bryde tavsheden – og dermed tage første skridt til at søge hjælp og komme fri af volden. Hvert 6. barn i Danmark er udsat for vold. Det er alt for mange!
Changing Stories
Changing Stories er en dansk NGO der igangsætter intensive undervisningsforløb ledet af lokale unge til gavn for elever på nepalesiske folkeskoler, der er i fare for at droppe ud af skolen.
Danske Hospitalsklovne
Hospitalsklovnens besøg på børneafdelingerne rundt om i landet har betydelig positiv effekt i behandlingsforløbet og flytter for en stund fokus væk for sygdommen.
Det Kreative Hus Allingåbro
Fremme og integrere fortidens kunsthåndværks kunnen i fremtidens samfundsudvikling. Skabe samarbejde mellem befolkningen, landsbyer og virksomheder i Norddjurs Kommune.
Det Runde Bord
Det Runde Bord formidler gratis overskudsmad til socialt udsatte. Der formidles hundredtusindvis af måltider til udsatte mennesker, mennesker, der kæmper med sindslidelse, alkoholmisbrug, stofmisbrug, hjemløshed og prostitution mv.
DINNødhjælp
Hjælp DINNødhjælp med at redde ensomme, forladte og udstødte heksebørn i Nigeria.
Egebjerg Event - Sommerkoncert i Egebjerg
Egebjerg Event skaber en gratis fest for alle, der styrker sammenholdet lokalt og sikrer børnefamilier og ældre også har mulighed for at deltage.
ExcaliCare og Cool Camp - når sygdom bliver til styrke
ExcaliCare laver aktivitetsbaserede rehabiliteringscamps, kaldet Cool Camps, for kræftramte unge og deres søskende i alderen 12-17 år. Målet er at de unge kan få et liv, hvor oplevelserne med alvorlig sygdom også betragtes som en styrke.
FAIM - Foreningen For Autoimmune Sygdomme
Autoimmune sygdomme er ikke selvforskyldte - og 1 million danskere har mindst én autoimmun sygdom.
Fairstart Fonden giver hjerte til anbragte børn i hele verden
Fairstart Fonden forener forskere, NGOer og omsorgsgivere over hele kloden for at give børn på børnehjem og i plejefamilier omsorg med hjerte! Vi har uddannet 25.000 anbragte børns omsorgsgivere i tilknytningsbaseret omsorg på 17 sprog online.
FairVærk - projekt under Ung til Ung i Gladsaxe
FairVærk – er et projekt under Ung til Ung i Gladsaxe. Her mødes de unge omkring kunst med en kunstner, hvor kunstneres snirklede hjerne skaber nye veje og strategier for udsatte unges tilgang til livet. De unge lærer at tage ansvar for deres eget liv, både det personlige og det sociale liv i deres boligområde.
FitforKids
FitforKids er en frivillig landsdækkende forening, der hjælper overvægtige børn som ofte døjer med ensomhed og mobning med at finde et fællesskab, få nye venner, dyrke motion, tabe sig og blive stærkere på et af vores 27 lokale FitforKids-hold.
Forældre og Fødsel
Forældre og Fødsels hjertesager er at sikre alle en tryg fødsel og at give gratis viden baseret og personlig rådgivning. Det er der brug for i dag, hvor sundhedstilbuddene til de gravide, fødende og småbørnsfamilierne gang på gang bliver beskåret.
Gigtramte Børns Forældreforening
Også børn og unge kan få gigt! Mange forbinder ordet gigt med gamle mennesker. Men alle kan få gigt: Børn og unge, mænd og kvinder i alle aldre. Der findes nemlig mere end 200 forskellige gigdiagnoser.
Foreningen Happy Dogs
Foreningen Happy Dogs træder til når alt håbet er ude for en hund og dens familie.
Help Your Next - projekt ’Rent drikkevand’
Foreningen Help Your Next har fokus på, at skabe mulighed for, at mennesker i fattige landsbyer også får mulighed for at have rent vand. Rent drikkevand – en menneskeret!
HumanCare Russias humanitære arbejde blandt fattige børnefamilier i Moskva
HumanCare Russia er en forening, hvis formål er at støtte den udsendte Connie Meyers humanitære arbejde i og omkring Moskva. HumanCare Russia støtter især børnefamilier. Syge børn har fået hjælp. Selv små midler har stor effekt for hjælpearbejdet.
IAKM Danmark
IAKM Danmark arbejder for alle menneskers ret til at lære, udvikle og anvende sprog, uanset diagnose, handicaps, alder og forudsætninger. Dermed fremmes et godt liv for den enkelte med respekt, delagtighed og ligeværd.
Kafe Knud
Værested for personer berørt af hiv.
Støtteforeningen for Klovnen LULU og Ko
Klovnen LULU er unik. Hendes tilstedeværelse på hospitalet er en ganske særlig gave. Med nærvær og hjerte møder hun små og store og skaber et magisk og trygt rum. Et rum der favner og omfavner alle følelser.
Kværs Tørsbøl Borgerforening
Kværs Tørsbøl Borgerforening. Vi vil give byens beboere og deres familier et trygt sted at leve og at vokse op! Vi vil skabe et socialt samlingspunkt på landet i udkants Danmark!
Læs for Livet
Litteratur kan forandre liv. Derfor indsamler Læs for Livet gode bøger og donerer skræddersyede biblioteker til institutioner, som arbejder med udsatte børn og unge.
Landsforeningen for efterladte efter selvmord
At miste ved selvmord kan være meget ensomt, da det er et område der stadig er omgærdet med tabu. Foreningen er medskabende for nærvær, fællesskab og mulighed for at dele sine erfaringer med mennesker i samme situation.
MindTalk
LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade arbejder for at hjælpe mennesker berørt af spiseforstyrrelser og selvskade samt deres pårørende. Vi arbejder for at nedbryde tabu og for at udbrede viden omkring spiseforstyrrelser og selvskade hos både fag- og privatpersoner. En hjertesag for LMS er ydermere at forebygge spiseforstyrrelser og selvskade hos børn og unge.
Landsforeningen Spædbarnsdød
Landsforening Spædbarnsdød hjælper forældre og pårørende, når noget af det værst tænkelige sker - at miste sit spædbarn, i graviditeten, ved fødslen eller kort derefter.
Leverforeningen
Vores hjertesag er at støtte alle leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Vi samarbejder med andre patientforeninger og repræsenterer medlemmerne overfor det offentlige - bl.a. Sundhedsstyrelsen.
MandSnak - rådgivning til unge mænd ml. 15-25 år
MandSnak - telefonrådgivning til unge mænd. Mange unge mænd oplever, at det kan være svært at få fodfæste i livet. MandSnak rækker ud og hjælper unge mænd på kanten af det sociale fællesskab og bidrager til forebyggelse af mistrivsel senere i livet.
Motorsport for LIFE
Ideen udvikles hele tiden og konceptet er enkelt. Børn og unge med alvorlige sygdomme og med kroniske udfordringer skal – for en stund – glemme en grå og monoton dagligdag, hvor deres sygdom er en altoverskyggende faktor.
MusikBeRiget
MusikBeRiget er et tiltag, der bringer levende musik ind på hospitalet for at dulme smerter hos børn og voksne patienter og give dem et pusterum fra sygdom og behandling.
Neuropatiforeningen - Alle mennesker har ret til et værdigt Liv
Neuropati spænder over en lang række smertefulde lidelser og symptomer her taler vi om de sensoriske nerver, de autonome nerver samt de motoriske nerver. Der er brug for meget mere forskning på området.
Nørrebro Fighters Sportsforening
Nørrebro Fighters er en sportsforening under Københavns Kommune drevet af frivillige. Vi arbejder ud fra værdierne anerkendelse, mangfoldighed, engagement, og at træning kan skabe sociale fællesskaber.
Nordskov Mølles Venner - Ildsjæle puster liv i Nordskov Mølle
En hjertesag for nutid og fremtid, - Nordskov Mølle genopstår med selvskabende aktiviteter for børn og voksne.
Ønskefonden (Make-A-Wish Ønskefonden Danmark)
Make-A-Wish Ønskefonden opfylder ønsker for børn mellem 3-18 år i Danmark med livstruende sygdomme med henblik på at skabe håb, styrke og glæde.
Ordskælv
Ordskælv giver ikke blot en stemme, men styrke og mod på livet til unge vi tit hører om, men sjældent hører fra. Ordskælv har siden 2009 arbejdet med bankende hjerte, for at sådanne stemmer, får lov til at spire ved skabelse af litterære kunstværker.
Organdonation - ja tak!
Organdonation - ja tak arbejder for at redde LIV og forbedre organdonation i Danmark. Målet er at nedbringe ventetiden, så færre dør imens de venter på et nyt organ, samt at forbedre vilkårene for de familier, som er hårdt ramt af organsvigt.
OvaCure - At helbrede æggestokkræft er vores hjertesag
OvaCure er en sygdomsbekæmpende forening. OvaCures hjertesag er at starte og drive forskning med potentiale til at helbrede kvinder med kræft i æggestokkene. Der findes i dag ingen helbredende behandling for flertallet af kvinder med æggestokkræft.
Patientforeningen Danmark – seriøse debatter i et varmt fællesskab
Patientforeningen Danmark giver patienter mulighed for at erfaringsudveksle i givende fællesskaber ved møder og i internetgrupper. Vi udgiver et medlemsblad 4 gange om året. Alle i Patientforeningen Danmark arbejder frivilligt og ulønnet.
Projekt Bindeleddet
Bindeleddet støtter unge hjemløse i den svære overgang fra gade til hjem. Fagligt stærke, frivillige mentorer styrker den unges tro på sig selv og skaber nye positive netværk.
Projekt Forældreakademiets mentorordning
Forældreakademiet tilbyder: - Et unikt indblik barnets hverdag i skole og institution - Viden og værktøjer til forældrerollen Akademiet styrker forældreinvolveringen og -samarbejdet via uddannelse og styrket netværk, til gavn for lokalområdets børn.
Psykologisk SamtaleCenter
Psykologisk SamtaleCenter er en frivillig drevet forening, som tilbyder gratis samtaleforløb til unge mellem 18-30 år og studerende. Forløbene består af 8 samtaler enten individuelt eller i gruppe der varetages af psykologistuderende og psykologer.
RescueDog
RescueDog giver en chance til de udsatte og skadede hunde.
Sct. Nicolai Tjenesten
Alle Tunge Tanker Kan Deles...
Sejlads for livet
Sejlads for livet er et projekt hos Nivå Bådelaug, hvor en række frivillige gør det muligt at alle kan sejle - også dem med et handicap og i et tempo, der passer den enkelte.
SjoveBørn i Vejle
SjoveBørn i Vejle er en socialforening, hvor der er plads til alle børn, uanset køn, tro og udsendende. Gennem leg og fantasi finder de 100 børn der pt er med i SjoveBørn et fællesskab, der holder den væk fra ballade og andre grimme ting.
Skolematerialer til forældreløse og fattige børn i Uganda
Skolematerialer til fattige og forældreløse børn i alderen 6-12 år i Primary Schools i Uganda: blyanter, kuglepenne, skrivehæfter, geometrisæt, rygsække, skoleuniformer, sko m.m. Ved at hjælpe med disse ting kommer børnene i skole dagligt.
Sønderjyllands Dyreværnsforening af 1995
Vi hjælper de herreløse og vildtlevende katte i det syd- og sønderjyske, og arbejder for at ændre kattens status og levevilkår.
Synslinjen
Synslinjen er en telefonrådgivning, som hjælper dig, der får en alvorlig synsnedsættelse. Vi, som tager telefonen har selv oplevet at miste synet, og ved, hvor svært det er. Vi vi ved, hvor du kan få støtte. Pårørende og fagfolk kan også ringe.
Team Rynkeby
Team Rynkeby samler penge ind til børn med kritisk sygdom i hele Norden. Rynkeby Foods A/S dækker projektets centrale omkostninger, hvilket betyder, at alle de penge, som Team Rynkeby samler ind, går ubeskåret til organisationer i hvert land.
Værket - Netværk for ensomme Voksne
Værket er et tilbud til voksne midt i livet der oplever ensomhed og som ønsker at møde andre voksne. I Værket kobler vi gode aktiviteter med konkrete øvelser, så deltagerne i netværket kan få styrket deres sociale kompetencer og få hjælp til at bryde ensomheden.
WutomiAgri
Håbløshed, fattigdom og én portion ris om dagen er virkeligheden for de fleste i Mozambique. På landbrugs- og iværksætterskolen, WutomiAgri, lærer unge at bryde dette mønster med jordens ressourcer. Hjemme igen skaber de udvikling i lokalsamfundet.