Årets Hjertesager

Her kan du se de sager, der er blevet indstillet til kåringen af Årets Hjertesager.

Afstemningen er slut og fondens bestyrelse er i gang med at vurdere hvilke sager, der skal være Årets Hjertesager. Afstemningsresultatet er vejledende, da bestyrelsen også skal tage hensyn til type af sag, størrelse af sagen og geografiske forhold i vurderingen af, hvilke der skal være Årets Hjertesager. Det vil sige, at den sag der får flest stemmer, ikke nødvendigvis modtager støtte af fonden. 

Vi løfter sløret for Årets Hjertesager på PFA Brug Livet Fondens Facebook-side i uge 49, og vinderne får direkte besked inden.

Afstemningen blev overvåget og beskyttet mod robotter for at sikre, at det hele foregik retfærdigt.

Din stemme behandles. Vent et øjeblik.
Begavet med Glæde – hjælper højtbegavede børn med at finde trivsel og glæde i livet
Begavet med Glæde er en NGO, der vil udrydde mistrivsel hos højtbegavede børn. Vi vil sikre børnenes ret til at blive udfordret og støttet på linje med andre børn - og hjælpe til at disse børn mødes med forståelse. Det kræver en aktiv indsats.
BørneBuddies
BørneBuddies hjælper børn, der er pårørende i familier, ramt af sygdom eller dødsfald med de små, men vigtige, ting i hverdage, fx leg, udflugter, biograftur, lektier m.m. En børnebuddy kan også gå med til fritidsaktiviteter, sport og kulturarrangementer. Aktiviteterne foregår på barnets præmisser og ud fra barnets ønsker.
Børns Voksenvenner
Hos Børns Voksenvenner skaber vi nære venskaber mellem børn med spinkle voksennetværk og frivillige med tid og overskud til at gøre en forskel.
BROEN – hjælper udsatte børn og unge til en aktiv fritid
BROEN hjælper børn og unge fra socialt udsatte familier til at kunne deltage i det lokale idræts- og fritidsliv. Her bliver de del af gode fællesskaber med andre børn og møder voksne rollemodeller. Det styrker børnenes trivsel i hverdagen.
Cykel for Sagen
Cykel for Sagen er et velgørenhedsløb, hvor overskuddet bliver doneret til Psykisk sårbare, således at de kan få idræt ind i deres hverdag og få et bedre liv.
Det kærlige måltid
Hos Det Kærlige Måltid laver unge frivillige mad til familier ramt af akut livstruende sygdom eller traume. De unge får kompetencer i køkkenet og indgår i et meningsfuldt fællesskab, samtidigt med, at de hjælper sygdomsramte familier i nærområdet.
DrengeAkademiet – Fra dreng på kanten til ung i fællesskabet
DrengeAkademiet har til formål at give udfordrede drenge en bedre chance i livet ved at fremme deres mentale sundhed, robusthed og handlekraft. Projektet består af 2 ugers læringscamp og en 1-årig gruppementorordning med en integreret forældreindsats.
Foreningen Cancerramte Børn
Cancerramte børn er i en enormt skrøbelig situation. Foreningen Cancerramte Børn arbejder derfor for at give børnene og deres pårørende mulighed for at få oplevelser og for at deltage i arrangementer, som kan gøre sygdommen og sorgen lettere at håndtere.
ForeningenRO
Ufrivillig barnløshed er den mest hyppige kroniske sygdom blandt 25-45 årige i Danmark. Foreningen RO etablerer støtte til følelseslivet under fertilitetsbehandling i form af meningsfulde netværk, gruppeforløb og telefonisk rådgivning.
Fri af Misbrug
Foreningen Fri af Misbrug yder gratis og landsdækkende rådgivning til forældre, der har problemer med alkohol eller stoffer. Fri af Misbrug har valgt at have særligt fokus på forældre, fordi ingen børn fortjener at vokse op i et misbrugshjem.
GBF Gigtramte børns forældreforening
GBF er et netværk for hele familien. Samværet med ligestillede, både voksne som børn - er uundværligt i en hverdag med skole, fritid, venner og familie- der ofte er uforstående overfor de udfordringer familien oplever, når et barn får konstateret gigt.
Hjernebarnet
Livet er ofte svært, når man har et barn med en hjerneskade og særlige behov. I Hjernebarnet finder familierne hjælp og et uvurderligt netværk af ligestillede, der stiller op i med- og modgang.
HOME-START Familiekontakt – trygge børn, fælles ansvar
Vi tilbyder støtte, praktisk hjælp og venskab til familier igennem ugentlige besøg i hjemmet af en frivillig. Vi støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen, som oplever at være under pres. Formålet er at forebygge kriser og opbrud.
Sprog for alle – Tidlig indsats til spædbørn med risiko for sproglige udfordringer
Alle har ret til en stemme i sit eget liv og det er aldrig for tidlig at starte, hvis et barn fødes med risiko for sproglige udfordringer. Tidlig indsats har fokus på at komme negative oplevelser i forkøbet for det enkelte barn og deres familier.
Julekomité
Julekomiteen af 1922 – komiteen har igennem 99 år hjulpet trængte børnefamilier i Holbæk med økonomisk støtte, så de har mulighed for at give deres børn en lidt bedre jul.
Sårbare og ensomme børns ophold på Julemærkehjem i 10 uger
Alt for mange børn i Danmark mistrives. De føler sig forkerte, de bliver mobbet, og fællesskaber er noget, de betragter udefra. Det må vi aldrig acceptere. Hvert år får op mod 1.000 børn hjælp på et af de fem Ju-lemærkehjem.
Kom Godt Videre
Projektet ’Kom Godt Videre’ giver veteraner og civile med helbredsmæssige udfordringer mulighed for at arbejde med restauration af sjældne kommunikationsudstyr og militære veterankøretøjer., og som i arbejdsfællesskabet finder selvværd og selvtillid til at komme videre i livet.
Kwera – finansiering af videregående uddannelse til unge i Malawi
Kwera er en dansk registreret nonprofit organisation, der på en bæredygtig måde finansierer videregående uddannelse for unge i Malawi - et af verdens fattigste lande, hvor kun 1 % læser en videregående uddannelse.
Lyle
Mennesker med blodkræft ser ikke syge ud. Måske de ikke selv kan mærke deres sygdom. At føle sig rask og dog med en livstruende sygdom giver mange indre konflikter. Patientforeningen Lyle ønsker hjælp til psykologbistand, så energien kan bruges til helbredelse og livskvalitet.
Miniferie i Dyrekærhuset
Miniferie i Dyrekærhuset giver de svagest stillede familier i Danmark mulighed for at få et ophold af op til 3 dages varighed med forplejning og i smukke omgivelser.
Neonatalstrik Øst
Mere end 3000 personer strikker til Neonatal afdelinger. Det er huer, special tøj og begravelsestøj til de for tidligt fødte børn.
Organdonation – ja tak!
Støt Organdonation – ja tak! så vi kan forbedre organdonation i Danmark og støtte de 1.000 vis af familier, hvor mor, far, søster eller bror er ramt af alvorlig kronisk sygdom som følge af organsvigt. Sammen kan vi redde liv.
PakkekalenderAUH 2021
PakkekalenderAUH er en pakkekalender til hver af de 7 psykiatriske afdelinger på Skejby Sygehus og Psykiatriens Hus i Århus. Den har ET formål: at bringe hygge og varme ind på afdelingerne.
Sct. Maria Hospice
Sct. Maria Hospice ønsker en bålhytte, som kan give patienter og pårørende mulighed for at opleve unikke stjernestunder. Mange har gode minder omkring et bål. Man kan for en stund glemme smerter og bekymringer, mens man kigger ind i bålets flammer.
SisterPower International
SisterPower er en dansk hjælpeorganisation, som arbejder for at skabe fysisk, følelsesmæssig, økonomisk, social og strukturel sikkerhed for verdens mest udsatte kvinder samt at beskytte deres ret til at blive behandlet lige i værdighed og rettigheder.
Skoler til børn, der ikke har én
Maren og Zarah giver børn i syriske flygtningelejre det de savner mest: skolegang. De sagde begge deres job op for at arbejde ulønnet for at gøre en forskel for børn hvis liv er ramt af en konflikt de ingen andel har i.
Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet
Ulighed i sundhed betyder at socialt udsatte dør ca. 19 år for tidligt. Social Sundheds mål er at støtte og ledsage sårbare og udsatte mennesker i deres kontakt med sundhedsvæsenet, så alle opnår god og lige behandling i vores fælles sundhedsvæsen.
Sølund Musik-Festival – Kultur der skaber livsglæde
For Sølund Musik-Festival er det magtpåliggende at skabe livsglæde for de borgere der er fysisk-, psykisk og socialt dårligst stillet. Festivalen har skabt masser af livsglæde og håb hos de borgere i en tid, der har været meget svær at komme igennem.
Trøstebamser
Vi er en Facebookgruppe der gennem næsten 6 år har lavet og doneret Trøstebamser til Hospitaler, Krisecentre m.m. på Sjælland. Alt er frivilligt arbejde.
Vaskeriet – et fællesskab med plads til alle
Vaskeriet er et moderne forsamlingshus på kanten af Gellerupparken. Vaskeriet er også en øvebane for udviklingshæmmede og et fællesskab, der knytter bånd mellem beboerne i lokalområdet, bygger bro over fordomme og modvirker ensomhed.
Whiplashforeningen – Lær at leve med whiplash
Vi vejleder mennesker, der invalideres af piskesmæld og selv må finde nye veje i livet, fordi sundhedsvæsenets tilbud er begrænsede. At lære at bruge livet på ny står vores hjerte nær, da foreningen drives af frivillige, hvor de fleste selv er ramt.