Behandling af personoplysninger

Sidst opdateret: 17. december 2018

I PFA Brug Livet Fonden passer vi på personoplysninger, og vi ønsker, at du som indstiller af en sag eller som sag, der er indstillet er orienteret om, hvordan vi behandler dem. Her kan du læse, hvad vi bruger dine personoplysninger til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler dem med. Du kan også læse mere om, hvilke rettigheder du har, og hvem du kan kontakte i PFA Brug Livet Fonden, hvis du har spørgsmål til brugen af dine personoplysninger.
  

1. PFA BRUG LIVET FONDEN ER DEN DATAANSVARLIGE – HVORDAN KONTAKTER DU OS?

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forhold til din indstilling af organisation, er:

PFA Brug Livet Fonden

Sundkrogsgade 4
2100 København Ø
Telefon: + 45 70 12 50 00

2. KONTAKTOPLYSNINGER PÅ PFA’S DATABESKYTTELSESRÅDGIVER (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores beskyttelse og behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte PFA’s databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail:       databeskyttelse@pfa.dk

På telefon:      Telefon: +45 70 20 75 15
Ved brev:        PFA Pension, Forsikringsaktieselskab,
                      Sundkrogsgade 4,
                      2100 København Ø,
                      att: Databeskyttelsesrådgiver

3. FORMÅL MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
 1. PFA Brug Livet Fonden behandler dine personoplysninger i forbindelse med indstilling af sager til kåring af Årets Hjertesager. Formålet er at kunne præsentere sagen med illustration/situationsbillede, der offentliggøres på PFA Brug Livet Fondens hjemmeside.
    
 2. PFA Brug Livet Fonden offentliggør billederne i forbindelse med kommunikation om PFA Brug Livet Fonden og Årets Hjertesags-kåring både på PFA Brug Livet Fondens hjemmeside og andre trykte, digitale og sociale medier, herunder Facebook.
4. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:
 • Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, e-mail og illustration/situationsbillede, der
  beskriver sagen.
5. HVORFOR HAR VI LOV TIL AT BEHANDLE PERSONOPLYSNINGER OM DIG?

PFA Brug Livet Fonden indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende
juridiske grundlag:

 • Validering og godkendelse. Vi har brug for navn og e-mailadresse for at kunne kontakte de
  pågældende sager og sikre, at de indstillede er repræsentant for sagen samt ønsker at modtage
  indstillingen.
   
 • Tilladelse til og godkendelse af at være repræsentant for en hjertesag i en film eller et billede.
  De tilladelser, der er indsamlet, opbevares af PFA Brug Livet Fonden.
6. HVOR FÅR VI PERSONOPLYSNINGER OM DIG FRA?
Når PFA Brug Livet Fonden ikke får personoplysningerne fra dig, kan vi få dem fra:
 • Indstillinger via PFA Brug Livet Fondens hjemmeside
 • Din forening eller projekts hjemmeside eller Facebookside
7. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
PFA Brug Livet Fonden kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere eller kategorier af modtagere:
 • PFA Pension, som hoster PFA Brug Livet Fondens hjemmeside og Facebookside, og SKAT i
  forbindelse med udlodning af donationer
 • PFA’s samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og
  leverandørydelser.
8. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS

PFA overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

9. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

PFA Brug Livet Fonden opbevarer dine personoplysninger, indtil kåringen af Årets Hjertesager er afsluttet.
Der kan forekomme undtagelser ved de sager, som modtager støtte fra fonden. Ved undtagelserne vil
der være udarbejdet særskilte tilladelser, som de pågældende underskriver, og når tilladelsen ophører,
slettes personoplysningerne med undtagelse af dem, som bliver opbevaret af hensyn til SKAT.

10. DINE RETTIGHEDER

Når PFA Brug Livet Fonden behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

Retten til indsigt

  
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger PFA Brug Livet Fonden behandler om dig. 

Ret til at gøre indsigelse

  
Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring. 

Retten til berigtigelse

  
Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger. 

Retten til sletning

  
Du kan se, hvornår PFA Brug Livet Fonden sletter dine personoplysninger under afsnit 7 – Opbevaring af dine personoplysninger. Du har i særlige tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet i PFA Brug Livet Fonden inden de angivne frister. 

Retten til begrænset behandling

  
Du har ret til at begrænse PFA Brug Livet Fonden’s behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde blandt andet, når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed. 

Retten til dataportabilitet

  
Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til PFA Brug Livet Fonden, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 

Tilbagekaldelse af samtykke

 
Hvis PFA Brug Livet Fonden behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at PFA Brug Livet Fonden ikke fremover må behandle dine personoplysninger til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, fx hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne. PFA Brug Livet Fonden kan være berettiget til at behandle (fx opbevare) dine personoplysninger på et andet grundlag end samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne indstille din sag. 

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at ringe til PFA Brug Livet Fonden.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til rettighederne ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at du
fx har ret til dataportabilitet eller ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette
afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

10. KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over PFA Brug Livet Fondens behandling af
dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til PFA Brug Livet Fonden, hvis du mener, at
fonden har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde
kan du få PFA’s forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse
mere på datatilsynet.dk.

Datoen for, hvornår vi sidst har opdateret denne politik, vil fremgå øverst på siden.